Näytä viesti nro:
1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 | 1431 | 1432 | 1433 | 1434 | 1435 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1440 | 1441 | 1442

Viesti nro 1412 / 1.2.2017

Voidaksemme tuottaa keskuuteenne rakkautta, on yhdessä päätettävä ja yhdessä toteutettava. On päätösten ja toiminnan aika.

Teidän on itsenne tähden löydettävä tahto. Ilman tahtoa on turha etsiä vastauksia omiin vaikeisiin kysymyksiin.

Teidän itsenne tähden on syytä voitettava velttous. Laiska on harvoin saava aikaiseksi pysyvää. Jos te tahdotte syntyä uudelleen, on osattava kuolla, ja kuolema ei ole helppoa. Siitä te voitte olla varmoja, että kuolema on pelottava, ja silloin kuoleman edessä hän on voittaja, joka näkee totuuden.

Kuolemalla minä tarkoitan unenne kuolemaa, ja unella minä tarkoitan sokeutenne kuolemaa. Se kuolema on jälleensyntyminen, ja jälleensyntyminen vie teidät osaksi lasten kaltaisia.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1413 / 1.2.2017 (2)

Kuulkaa ihmiset eläinten ääntä. Eläimet ovat teille opettajia.

Menkää eläimen luo ja ottakaa siltä mallia.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1414 / 1.2.2017 (3)

Poistakaa laiskuus sydämestänne, ja sillä saatte osana tahtoanne etumatkan tottumuksiinne. Tottumukset voivat olla yksi pahimmista esteistä muutokselle. Totutte jopa siihen, mistä ette pidä, ja ette tuolloin näe vaivaa muutoksen eteen.

Laiskuus on toisinaan hyvinkin luonteenomaista, ja tällöin annettu sellaisenaan ominaisuudeksi, johon ei liity mitään moitittavaa. Laiskuus tuottaa usein paljon hyvää, ja laiskuudessa piilee avaimet suuriin löydöksiin. Tekemättömyys ja rentous on elämän näkemistä hyvänä, kun taas usein pakonomainen suorittaminen näyttäytyy piilotettuna pelkona. Kuitenkin laiskuus voi olla sellainen tahaton este kehitykselle, jonka näkeminen auttaa sen torjumiseksi ja väistämiseksi.

On olemassa kahdenlaista laiskuutta. Ensimmäinen laiskuuden tyyppi tekee asioita vain omaksi parhaakseen, eikä jaksa nähdä vaivaa yleisen edun nimissä.

Toisenlainen laiskuus kattaa jopa oman edun ja oman tavoitteellisuuden.

Nämä molemmat laiskuuden tyypit luottavat hyvänolon tunteeseen, eivätkä koe tarpeelliseksi kohottaa rimaa, harjoitella ja nousta riman yli. Molemmat ovat luovuttaneet voimaa ja vastaanottaneet heikkoutta enemmän kuin heidän kokonaisedun kannalta on tarpeen. Luottamus ja tahto voivat karistaa laiskuuden, muttei aina. Joskus on tahtoa ja on luottamusta, mutta silti jotain puuttuu. Tällöin tapahtuu paljon ja usein kokemanne tila, jossa ette pääse eteen, ettekä taaksepäin. Jumitte ja jämähdätte.

On olemassa jotain, joka synnyttää tämän tilan, ja tämä tila on siten korjattavissa. Tämä tila perustuu kaikessa tahmeudessaan perusteiltaan pelkästään ymmärryksen puutteeseen. Ymmärtämätön ei saa pontta suunnitelmilleen, ja ymmärtämätön on yksin vailla itsenäistä ohjaavaa työntövoimaa.

Kun ymmärtämättömyys syrjäytyy hitusella viisautta, on ihmisessä syntynyt näkymä jostain toisenlaisesta, jota kannattaa tavoitella, ja ihmisen sisälle on syntynyt syyt vaivannäölle ja korkeammat periaatteet, joiden varaan hän rakentaa ja pystyttää. Ihminen kasvaa tällöin pois sellaisesta luomisen ja synnyttämisen estävästä seisahtumisesta, ja alkaa kehittää itseään.

Tämä tietämättömyys johtuu monesta syystä, jolloin on monta keinoa sitä syrjäyttää.

Ensinnäkin on ihmisiä, joille ei tuoda tietoa. Nämä ihmiset pysyvät muuttumattomina, ja heidän on lähes mahdoton kohota, ja heidän on tarkoitettu osaltaan näyttävän muille ihmisille maailman eri puolet. Nämä ihmiset kantavat mukanaan ikuista siunausta ja heiltä on otettu pois syyn ja seurauksen karman säännöt. Näitä ihmisiä ei vaivaa minkäänlainen vastuu, ja heidän tärkein tehtävä on antaa muille mahdollisuuden kasvaa heidän kauttaan.

Toisekseen ymmärtämättömiä ovat sellaiset, joille annetaan hieman liian vähän kasvuun, jolloin kasvu tapahtuu kituliaasti. On olemassa syitä tähänkin, ja nämä syyt voidaan asettaa kolmeen eri kategoriaan. Yksi syy perustuu siihen, että kukin vuorollaan tahtoo sinnitellä ja ponnistella vailla varmuutta ja vailla synnynnäistä lahjakkuutta. Toinen syy on perua siitä, kun osa teistä on ollut viisaita, mutta viisaus ei tuottanut hedelmää, ja tällöin sielun tavoite on nähdä keskeneräisyyden taakse ja kokea elämä, jossa elämän arvoitukset ovat liian kaukana. Tällainen elämä voi olla parhaimmillaan hyvin antoisaa, ja tällöin on mahdollista kokea kaikki nautinnot ja kivut ilman suodatinta. Näin sielu ahmii paljaita kokemuksia ilman tulkintaa, ilman viisautta ja ilman mahdollisuutta nähdä niitä vain harhana. Jos ihminen elää tällaisen elämän, on hänelle mahdollisuus tietää, mutta tieto ei yletä häntä taivaisiin.

Ymmärtämättömiä on myös ymmärtämättömät, joille liian vähäinen viisaus on perua puhtaasti tarpeesta suoda muille ihmisille tilaisuuksia katsoa itseään ja omia motiivejaan peilistä. Jos tällainen ymmärtämätön kasvaa kohti ymmärrystä, voi hän auttaa läheisiään monin tavoin. Hän on tällöin auttamassa olemalla vertaistukena kaltaisilleen.

On myös ymmärtämättömyyttä vailla suoraa karmallista perua, vailla suoraa karmallista lähdettä. Näin on ymmärtämätön hypännyt mukaan elämään tyhjästä ilman tehtävää, jonka toi mukanaan. Syyt ja seuraukset eivät tällöin ole niin sidottuja annettuihin ja valittuihin sielu- ja henkitason sitoumuksiin.

Jos ymmärrys johtuu sydämen vajeesta, on ihmisen edessä enemmän ja enemmän tilanteita, joilla hän saa haastettua itseään. Jos viisas tietää ja luottaa sydämeensä, voi ymmärtämättömyys kaatua kuin korttipakka kaatuu, ja kuin muuri murtuu – molemmat ovat heikkoja, molemmat ovat vahvoja – sillä korttipakka pysyy pystyssä, jos väsymätön tahto laittaa pakan tasaiselle pöydälle, mutta muuri ei voi olla kaatumatta, jos väsymätön tahto tulee ja puhaltaa sen kumoon. Viisas on hän, jolle viisaus on osoitus omasta rajallisuudesta, mutta hän joka tietää eikä toimi tiedon mukaan, on tiedon kanssa vain helisevä vaski.

Jos tietämättömyys saisi teistä otteen niin kuin tietämättömyys saa otteen viisaista, olisi mahdotonta pysäyttää karmallista kierrostanne umpikujaan, mutta kun heille, jotka eivät voi tietää, annetaan sija keskuudessanne, tuotte aina mahdollisuuden punnita ja mitata itseänne. Tietämällä näette sen, ettei voida mennä tilanteisiin loputtomasti vailla seurauksia, ja seuraukset ovat joskus ainoa keino havahtua toimiin. Joskus seuraukset eivät tule esiin muuta kuin heikkojen kautta, ja joskus viisaiden viisaus joudutaan herättämään pienien avulla.

Pienet sen sijaan ovat herkkiä heräämään suurten seurassa. Lahjat jaettuna ovat lahjan saaville monesti yksi tapa saada ihmiset toimimaan, mutta jos lahjaa ei ole, on vielä keinona yhteinen vastuu ja yhteinen ponnistus, ja tähän teitä kannustan. Ryhtymällä toimeen voitte kukin ottaa parhaat keinot käyttöön, mutta muistakaa samalla nähdä laiskuuden ja uutteruuden olevan molemmat siunattuja tiloja.

Ymmärtämättömän on joskus helppoa vain vetäytyä, mutta jos ymmärtämätön ollessaan rakkauden ja myötätunnon kanssa yhteydessä, hän pystyy luomaan ja synnyttämään vastoin taipumuksiaan olla haastamatta itseään.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1415 / 4.2.2017

Periaatteet ja niiden takana olevat alkuperäiset sanan ja lain ohjaimet antavat ihmisen ja Jumalan välille sidoksen, sidoksen joka luottavat ja kantavat voimat takanaan kestää eikä koskaan murru. Jos periaate kantaa ihmistä, on ihminen ottanut osaa suureen rooliin, ja tuo rooli on nostava hänet korkeuksiin. Ilman periaatteita on todennäköistä saattaa itsensä kauas tavoitteistaan.

Jokainen periaate on aina tarkoitettu luomaan tietä kohti tiettyä tavoitetta. Periaatteet lopettavat ja aloittavat erilaisia pyrkimyksiä, ja periaate on ohjain tiettyä tarkkaan asetettua suunnitelmaa kohti.

Kerrotaan muutama pääperiaate, jotta saatte hieman kuvaa ihmisen elämän pyrkimyksistä.

Ensimmäinen periaate kyllä on vahvin, mutta samalla siinä on piirteitä hauraudesta ja haurauden kautta katoavaisuudesta. Tämä periaate ottaa ihmisen haltuunsa, jos ihminen niin tahtoo, ja tahtoessaan noudattaa periaatteen vetovoimaa. Tämä periaate on kuvattavissa sanoilla ”Elämän jano”. Tämä periaate ottaa osaa elämään, mutta rakastaa elämää osaltaan siinä olevan katoavaisuuden tähden.

Toinen periaate päättää ihmisen etsinnän, ja aloittaa löytöretken sellaiseen, jota hän nyt tutkii löydettyään sen. Ihmisen on hyvä olla kadoksissa ja ottaa osaa harhapoluille, ja on hyvä saada vihjeitä, ja on hyvä kuunnella sydäntään. Kun hän löytää, on periaate nimeltään ”Tiedonjano” täyttyvä korvatakseen itseään, ja tiedonjano vetää puoleensa tietoa.

Tieto voi olla kätkettynä kolmannen periaatteen taakse, ja tämä periaate sanoo nimekseen ”Kaipuu totuuteen”. Kaipuu totuuteen panee jokaisen lopulta sammuttamaan muut kynttilänsä ja sytyttämään kynttilän, toivon ja uskon kynttilän, ja tämä valo voimistuessaan valaisee etsijää tämän pitkällä matkalla.

Periaatteena numero neljä esitellään sellainen, jossa asuu suuri kirkas säde, säde suoraan Kristukselta, ja säde osoittaa ihmisen sydämeen, ja säde kuultaa sanojen läpi, ja sanat ovat ”Hyvyyden etsintä”. Kun ihminen kaipaa vapautta kivusta, on mentävä kohti suurempia valintojen ja hylkäämisten linjoja ja unohtaa yksityiskohdat. Vapaus kivusta liittyy periaatteeseen, jossa luottamus omaan voimaan vierittää pois eristäytyneisyyttä, ja tällöin alkaa lyöttäytyminen yhteen maailman kanssa. Yhteenlyöttäytyminen on tuova esiin hyvyyttä ja hyvyys murtaa rajoja, ja tämä periaate on pyhän periaatteen tavoin välittävä kantajalleen kiitollisuutta.

Kiitollisuus onkin seuraava periaate, ja kiitollisuus on nimeltään ”Virkeä elämänriemu”, ja tämä kiitollisuus ja riemu iloisessa muodossaan laittaa lopulta ihmisen sellaisen jatkuvan luomisvoiman äärelle, josta hän saa kaiken tarvitsemansa. Olemassa oleva ja pyhä on kiitollisen yksi määreistä, ja kiitollisuus on kaunis ja kirkas periaate, jonka varassa on helppo tutkia elämäänsä.

Kun elämä muuttuu, kuten se aina tekee, voidaan kiitollisuuden ja seuraavan periaatteen varaan rakentaa luottamus, ja tämä periaate on nimeltään ”Tahto yhtyä Jumalaan”.

Yhtyminen Jumalaan nostaa ihmistä ja laskee ihmistä. Tahdon varassa tapahtuva elämän ja kuoleman tavoittelu on koko elämän ja kuoleman tärkein tavoite. Jumala tekee ihmiselle mahdolliseksi toimia jokaisessa tilanteessa kahdella tapaa, ja aina on mahdollista kuvitella maailmastaan kauniimpi. Jos Jumala toimii kuten ihminen – ja ihminen kuten Jumala – on periaate tulla Jumalan kaltaiseksi itsessään täytetty, mutta olemalla tietoinen omasta itsestään tuo periaate kirkastuu, selkeytyy eikä ole rajaa kasvulla tai ikuisella elämän ja kuoleman vuoropuhelulla.

Periaatteet ovat luova voima elämän ikuisessa kiertokulussa. Maailma toimii vain, koska maailma vailla mahdollisuutta olla olematta on olemassa, ja tuo olemassaolo on salaisuuksista suurin. Olemassaolo ei voi koskaan pettää, eikä olemassaolo tyhjene tai mitätöidy. Laki ja sana on aina teidän puolella, ja jokainen teistä on käyvä läpi omat valintansa, ja valinnat tukeutuvat periaatteisiin.

Käydään läpi vielä muutama periaate, ja saatte siitä ohjenuoraa itsellenne.

Periaate numero yksi: ”Kuuluminen perheeseen”.

Periaate numero kaksi: ”Näyttäytyminen vailla tarvetta tulla esiin”.

Periaate numero kolme: ”Palvelustyö josta ei makseta”.

Periaate numero neljä: ”Palvelustyö josta maksetaan”.

Periaate numero viisi: ”Tuomitseminen ilman tuomiota”.

Periaate numero kuusi: ”Armo etusijalla”.

Periaate numero seitsemän: ”Itsensä suojelu”.

Periaate numero kahdeksan: ”Itsensä hylkääminen”.

Periaate numero yhdeksän: ”Vaikuttaminen ilman tavoitteita”.

Periaate numero kymmenen: ”Pyrkimys tavoitteisiin”.

Periaate numero yksitoista: ”Hyväksyminen.”

Periaate numero kaksitoista: ”Toiminta muutoshalun kautta”.

Periaate numero kolmetoista: ”Vapaus”.

Periaate numero neljätoista: ”Vankeus”.

Periaate numero viisitoista: ”Lepääminen”.

Periaate numero kuusitoista: ”Raataminen”.

Periaate numero seitsemäntoista: ”Tilanteen haltuunotto”.

Periaate numero kahdeksantoista: ”Kontrollista luopuminen”.

Periaate numero yhdeksäntoista: ”Leikkiminen”.

Periaate numero kaksikymmentä: ”Totinen työ”.

Periaate numero kaksikymmentäyksi: ”Kyky nähdä läpi”.

Periaate numero kaksikymmentäkaksi: ”Sokeus ja sokeuden todeksi tekeminen”.

Periaate numero kaksikymmentäkolme: ”Toivo”

Periaate numero kaksikymmentäneljä: ”Toivottomuus”.

Periaate numero kaksikymmentäviisi: ”Rohkea mieli”.

Periaate numero kaksikymmentäkuusi: ”Käsitys korkeimmasta parhaasta”.

Periaate numero kaksikymmentäseitsemän: ”Pyrkimys hajottamiseen”.

Periaate numero kaksikymmentäkahdeksan: ”Kaiken pyhittäminen”.

Periaate numero kaksikymmentäyhdeksän: ”Alentaminen”.

Ja viimeisenä periaate numero kolmekymmentä: ”Sortuminen heikkona”.

Tässä joitain ohjaavia toimintamalleja ja uutta luovaa ja vanhaa hylkäävää, jotain joka antaa näkymän siitä, miten valintanne synnyttävät aina riippumatta siitä, mikä on motiivinne. Te luotte ja luomisenne takana on aina Hengen tarjoama suurempi pyrkimys, ja pyrkimys sisältää valitsemanne toiminta-ajatuksen jota kutsutaan periaatteeksi. Periaate luo pohjan varsinaiselle rakentamiselle, ja rakentaminen pystyttää kalliolle tai hiekalle, jolloin rakentaminen voi tehdä ikuisesta totta tai näyttää katoavaisen kauneuden.

Periaatteet sanovat aina teistä näin: ”Valitsin olla juuri tätä”, ja näin te nousette esiin yhtenä mahdollisena Jumalan kuvana kuvien keskellä. Olemalla jotain ette koskaan toimi vastoin tahtoani.

Minä olen se-mikä-olen, ja te olette olevaisia minussa. Luottakaa tahtooni, ja luotatte itseenne. Tahtoni on tulla kaltaiseksenne, jolloin tahtoni toimii teidän kauttanne tuottaen itsestäni aina uuden äärettömyydestä ja aina saman ikuisuudesta.

Ole periaatteesi takana, luo, katso lopputulos ja tee johtopäätös.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1416 / 6.2.2017

Vedetään yhteenveto tahdostani teitä kohtaan.

Tahtoni on kuin ikuinen ja pysyvä luottamus teihin. Tahtoni on luottaa, ja luottamukseni tähden tahtoni on tahdottomuutta.

Tässä teille lyhyt katsaus tahtooni. Tässä teille kiteytys, ja te toimiessanne oman tahtonne mukaan kiillotatte kruunuanne, sillä minä katson teitä ylpeänä ollen sitä ylpeämpi, mitä enemmän koette ja opitte. Minä en lopeta ihailuani enkä nosta kättäni teitä vastaan, enkä pidätä teiltä oikeutta kokea mitään.

Äitinä minä laulan teille, ja isänä minä ohjaan teitä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1417 / 6.2.2017 (2)

Vedetään toinen yhteenveto tahdostani.

Jos teitä epäilyttää se, ettette pysty ettekä edes halua toteuttaa omaa tahtoanne korkeimmassa muodossaan, ette toimi edes itseänne vastaan. Mikään ei voi nousta teitä vastaan, jolloin te itse voitte lopettaa murehtimisen.

Minä olen sallinut kaiken, ja minä toivon saavani tulla esiin teissä niin, ettette enää kohota kättänne edes itseänne vastaan. Loputon armo on koittava ja loputon armo pesee teidät.

Minä olen jokaisen teidän kautta luottavainen elämään, eikä elämä toteutuessaan voi koskaan mennä pieleen.

Inkarnaatiossanne synnytätte kokemuksia, mutta nuo kokemukset tuovat tullessaan vain yhtä viestiä, ja se viesti huutaa teille: ”Olkaa huoleti!”. Olkaa huoleti ja elämä puhkeaa teissä, eikä elämällä ole enempää teille annettavaa, kuin mitä se jo antaa. Elämä itsessään on kaikki, ja elämä itsessään tahtoo antaa teille ilon elämästä.

Te olette elämä. Te olette kaikkein täydellisin, mitä on.

Siinäkö on vielä jotain, mikä vaatisi korjaamista?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1418 / 6.2.2017 (3)

Valikoiva tietoisuuden ja valikoiva unohduksen jatkuva vuoropuhelu voittaa aina puolelleen rohkeuden mennä läpi näkymien, joita koette ja pimeyden, johon uppoatte. Rohkeus tekee teistä seikkailijoita läpi sokkeloisen maan.

Teissä oleva sisäänpiirretty koodisto käyttää minun antamaa karttaa ja valoa sydämessä apuna, eikä ole mahdollista mennä liian kauas polulta.

Te olette eksyneet lukuisia kertoja syvälle pelkoihinne. Yksi tapa päästä pelosta on mennä vielä syvemmäs pelkoihin, koska tällöin tipahdatte, ettekä voi vastustaa sitä kun minä vedän teidät takaisin. Tällöin annatte voimanne minulle, ja minä kannatan teitä kädelläni.

Tässä kohtaa tapahtuu nyt jotain, jonka vain Janne tietää. Nyt annamme Jannelle lahjan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1419 / 6.2.2017 (4)

Ottamalla nyt vastaan siunaukseni otat vastaan jalomielisyyteni.

Avaa sydämesi; minä tulen ja täytän sen. Minä täytän sinut silkasta rakkaudestani.

Usko minuun – minä uskon sinuun.

Usko itseesi – minä uskon itseeni.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1420 / 6.2.2017 (5)

Mennään yhteen sellaiseen valitettavaan väärinkäsitykseen, jonka laittoi alulle oppilaanne, jolle opettaja sanoi: ”On olemassa vain rakkaus”.

Tuo oppilas käsitti opetuksen näin.

Hän oletti kaikkien tarvitsevan opetusta. Hän oletti rakkauden tahtovan tulla esiin. Hän oletti hänelle annetun tiedon olevan niin tärkeää, että oli tarpeen tuoda sitä esiin lopulta välittämättä keinoista. Hän luuli olevan ehdottoman tärkeää sanoa ihmisille, että rakkaus tahtoi heidän vastalahjansa eli kunnioituksen ja uskon itseensä.

Olemalla nyt rakkaudessa te olette aina täydellisiä. Siihen ei kaivata enää mitään. Siihen ei tarvitse vuorovaikutusta, ei palvontaa, ei tekoja. Tahdon vain ihailla teitä.

Jumalanne ei kaipaa, ei ano, ei pakota.

Tee näin itse omassa suhteessasi rakkaimpiisi, ja olet todellinen armon ja kauneuden lähde. Anna armo kaikille; luota siihen, ettei ole mitään puutteellista. Huomaat pian olevasi syvällä minun pehmeässä sylissäni, ja me yhdessä riemuitaan rakkaudestasi.

Anna kaiken olla.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1421 / 6.2.2017 (6)

Valitettavaa on myös käsityksenne minun ja sinun välisen rakkauden laadusta. Olet jo valmis, etkä voi enempää antaa minulle iloa.

Tee kaikki itsellesi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1422 / 6.2.2017 (7)

Vahva tahto on toiminnallisen ihmisen kannalta oleellinen voimavara. Siinä on helppoa kasvaa.

Vahvan tahdon on helppoa myös luopua tahdosta ja avautua elämälle. Vahva tahto ei tarkoita itsessään muiden tahdon koettelua, vaan vahva tahto on arvoltaan neutraali. Jos rakkaus kantaa tahdon ja voiman siivillään, on tällainen yhdistelmä näkevä kirkkauden ja kirkkaus syleilee tuollaista ihmistä, jolle tahto on annettu.

Laita käsi sydämellesi ja kysy itseltäsi, että mitä tahdot, ja kysy itseltäsi mitä olet valmis tekemään, ja kysy itseltäsi millaisia keinoja käyttäen menet toivettasi kohti.

Laita käsi sydämellesi nyt.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1423 / 7.2.2017

Yksinäisyys ja koko elämänne mittainen erillisyys kaikesta muusta, kaikesta ympärillänne, kaikesta joka on samalla yhtä ja samaa ykseyttä – siinä teidän suurin tekijä matkallenne aina uudestaan unohdukseen. Yksinäisyys vailla lohtua, ja erillisyys ikuisena kohtalonanne.

Minä olen erillinen, sillä ollessaan kaikkeus ei ole muuta.

Sinä olet erillinen, koska erillisyys tarkoittaa sinussa halkaistua ja paloteltua, joka etsii liitoskohtaa. Sinä olet otettu irti minusta ja asetettu minun tarkkailun alle, ja minä ympäröin sinut, ja minä olen luova sinun kauttasi. Sinä olet yksin.

Tämä yksinäisyys jota koet nyt, ei ole koskaan väistyvä. Se ei voi väistyä, mutta voit vilkaista minun sisääni, kun minä valaisen sydäntäsi. Silloin sinä aistit sen autuuteni ja pyhyyteni, josta käsin olen sinua siunaava, ja silloin murheesi katoavat. Siltikään tuossa autuudessasi, josta käsin näet kaiken, et voi tulla perille asti. Näin on, koska näin on.

Minä tarjoan sinulle vastapalveluksena yksinäisyydestäsi riemun ja haltioituneen kotiinpaluun.

Älä etsi pääsyä ulos yksinäisyydestä, jotta ymmärtäisit miten ainoa tapa voida hyvin on vapautua tahdosta yhtyä. Tällainen tahdottomuus tuo sinut lähemmäs vapauttasi.

Jos puhutaan elämän ja kuoleman tosiasioista, ei voida jättää kertomatta, että olette aina yksin. Yksinäisyys on kuitenkin edelleen vain tulkinta; voit olla kaikki ja voit olla rauha, voit olla pyhyys ja voit olla ikuisuus, mutta edelleenkin voit olla ilman pelkoja erillinen.

Erillisyytesi ja pienuutesi suovat sinulle oman suuruutesi ihailun.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1424 / 7.2.2017 (2)

Kuka on aina kyvykäs? Kuka on ollut aina voimakas?

Jos on sellainen ihminen teidän keskellänne, onko hän antava kenellekään mahdollisuutta kokea yhdessä jotain samankaltaisuutta? Onko aina vahva löytänyt ovea heikon sydämeen?

Suuri salaisuuteni on siinä, miten vuorottain vahva ja toisinaan avuton olen kauttanne. Tahdon olla autettu. Tahdon olla myös heikkojen puolustaja. Tahdon olla se, joka tekee toisten puolesta kaikkensa, enkä voi niin tehdä, ellei toinen heittäydy autettavaksi. Näin minä etsin, ja näin minä löydän.

Kokeile joskus toimia toisin, kuin yleensä toimit. Jos olet tottunut pitämään huolta muista, kokeile pyytää apua. Voit kokeilla, miten avun vastaanottaminen muuttaa sinua. Voit kokeilla heittäytyä rakkauden kohteeksi. Mieti tuolloin, ettet olemalla autettu voi ottaa apua vastaan, jos pelkäät vastaanottaa sinuun kohdistuvaa myötätuntoa, ja jos tuntuu oudolta olla vastaanottaja, oletko tuolloin vain vetämässä silloin, kun olisi hyvä antaa muiden vetää – ja mitä tämä kertoo? Pelkäätkö jääväsi yksin, jos et aina ole auttaja? Ja mistä se kertoo?

Mieti miten tekemällä saatatkin juosta karkuun suurinta pelkoasi. Mikä tuo pelko on? Mikä laittaa sinut auttamaan ilman, että tahdot saada apua?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1425 / 7.2.2017 (3)

Käy sisään avuttomuuteesi. Ole hetken verran täysin muiden armoilla. Älä tee mitään muiden hyväksi.

Pelottaako? Oletko löytänyt nyt yhden suurimmista pelkosi aiheista?

Tämä pelko jättää sinut armotta koko maailman edessä yksin.

Entä jos kukaan ei autakaan sinua? Mitä silloin voidaan päätellä? Entä kestätkö tämän pelon? Entä mitä sen jälkeen, kun sen kohtaat?

Jos minä sanon sinulle, ettet voi aina vain auttaa, ja että tulee aika joka mittaa pelkojesi summan, voitko jo nyt valmistautua olemalla itsellesi armollinen? Voitko luottaa elämään niin paljon, että et pelkää olevasi hylätty? Voitko heittäytyä? Voitko antautua? Pystytkö viemään avuttomuutesi niin pitkälle, että pahin rakkaudettomuuden osoitus tulee eteesi ja näyttää sinulle kylmät kasvonsa?

Tämän vuoksi teistä osa valitsi sellaisen osan, jossa he ovat muiden armoilla. Heille vain oman rakkaudettomuuden pahin mahdollinen kohtaaminen antaa heille mahdollisuuden rakastaa itseään. He ovat niitä, joille kaikkein pahin on jo totta, ja tuo kaikkein pahin on nähdä olevansa täysin hylätty.

Jos olet vahva, et voi mitata pelkojasi, joten valitse joskus heikon osa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1426 / 7.2.2017 (4)

Sinä voit olla kuka tahansa. Sinä voit nähdä mitä hyvänsä. Sinä pystyt lentämään.

Sinä olet vuodattava edessäni lahjojesi kaiken niiden rakkaimpien joukosta yhden suurimmista, ja minä otan tuon lahjasi vastaan kiitollisena ja riemusta täynnä. Sinä annat minulle lahjaksi innostuneen, pienen lapsen innostuneen halun kertoa, mitä kaikkea opit. Sinä näytät minulle kuinka pystyit sytyttämään itsesi paloon.

Olet jo valmis kohtaamaan minut, mutta ensin täytyy hetki vielä sopia niistä kaikista sinulle ojentamistani muistilistan työtehtävistä, joihin omalta osaltasi tahdoit kiinnittyä, ja meidän on hyvä ottaa yhdessä hieman aikalisää. Sinä olet jo valmis, mutta muutama olennainen piste on käymättä läpi. Sellaisenaan olet jo valmis, mutta tahdon varmistaa, ettet kadu kotiinpaluutasi.

Muistakaa, että kotiinpaluu tuntuu sitä paremmalta, mitä kauniimpi oli matka.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1427 / 9.2.2017

Levätkää ilman syytä. Liikkukaa ilman syytä.

Tehkää asioita ilman syytä.

Riemuitkaa ilman syytä.

Surkaa ilman syytä.

Kaikki on hyvin. Se mitä tapahtuu, tapahtuu. Se mitä ei tapahdu, jää tapahtumatta.

Kaikki on hyvin. On olemassa yksi asia ylitse muiden, ja se on teille antamani lupaus, ja tuo lupaus on viitta yllänne, ja tuo lupaus kaitsee teitä.

Olkaa. Kaikki on hyvin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1428 / 9.2.2017 (2)

Pois kaikki murheet!

Pois loputon pettymystenne vuo.

Olkaa. Siinä on kaikkein antoisin ohje. Olkaa. Oleminen ei suista teitä, kuten kaikki murheenne turhasta tekevät. Oleminen on luottamista, ja luottaminen tekee teistä vaikeita voitettavaksi, ja mikään joka yrittää teitä suistaa, ei onnistu, jos oleminen on teidän kaikki, mihin tähtäätte.

Mitä on oleminen? Minä olen, sinä olet, ja se riittää.

Etkö usko? Mihin tähtää kaikella murheellasi? Miksi et näe, ettet murehtimalla saavuta yhtään mitään?

Onko olemassa syytä joskus edes murehtia? Onko olemassa niin suurta syytä murheelle, että jokainen ihminen vajoaa ahdinkoonsa?

Ei.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1429 / 9.2.2017 (3)

Luovuttakaa.

Antakaa olla.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1430 / 9.2.2017 (4)

Minä pysyn muuttumattomana. Joka hetki olen erilainen.

Sinä olet aina liikkeessä, ja sinä olet kaikki mitä on. Näin ollen kukaan ei voi muuttua.

Salaisuus on siinä, että näkee enemmän kuin voi ymmärtää. Jos näet vaikka et ymmärrä, ja ymmärrät enemmän kuin voit, olet jo lähellä.

Ymmärräthän, että jos Luoja on ääretön, ei äärettömään mahdu mitään, mikä ei jo olisi. Voit kuitenkin kuvitella, että äärettömässä kaikki muuttuu, joten jostain kumman syystä kaikki mikä jo on – kukkuu! - muuttuu!

Ymmärrätkö? Jos et, ole huoleti. Huoli tarkoittaisi sitä, että jokin meni pieleen.

Ymmärräthän, että jos minä olen täydellinen, on mahdotonta tehdä jotain väärin. Etkö ymmärrä? Sinä lapsi parka olet kuin hätääntynyt pienokainen, jolle tapahtui vahinko, ja jonka edessä rakastava äiti liikuttuu lapsen surusta. Voitko syyttää lasta siitä, ettei hänen käsissään ole voimaa, tai että lapsi oppiessaan kompastuu?

Sinun murheesi eivät liikuta minua, kuten ei isää liikuta kun poika ei tiedä, mitä hän. Isä vain hymyillen antaa pojan ihmetellä, ja rakastaa häntä.

Uskokaa jo! Minä ja sinä olette sama. Te olette tuo äiti ja isä, ja minä olen tuo äiti ja isä.

Luokaa katseenne ylös, niin saatte vapauden. Antakaa tämän mennä sydämeenne. Nyt. Ei myöhemmin. Nyt.

Olen teitä varten. Nojaa minuun, enkä päästä sinua kaatumaan. Nojaa minuun, ja saat nojata niin kauan kuin haluat. En koskaan aja sinua pois. En koskaan pyydä sinua lähtemään. Et ole koskaan liian vanha kotiini. Minä olen, sinä olet, kaikki on, eikä mikään pysty muuksi muuttamaan meitä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1431 / 9.2.2017 (5)

Jokaisen Jumalan lapsen suurin haave liittyy toiveeseen täyttää isänsä saappaat.

Sinä olet pieni, pieni poika ja minä olen suuren suuri isä. Jos olet kuin tarinan tyttö, jolle äidin mekko on valtavan suuri, ja joka tahtoo kasvaa äkkiä äidin mittaan, olet samalla tuo tarinan äiti, jolle kaipuu lapsuuteen tekee mahdolliseksi antautua rakkauden edessä. Jos antaudut, saat paluun ihmeisiin.

Tahdotko liittyä heidän joukkoonsa, joille lapsuus ei koskaan päättynyt? Elämä voi tuoda odottamattomia tilaisuuksia vapautua ja heittäytyä jälleen kerran ihmeiden todistajaksi. Ei ole sattumaa, että lapsi näkee asiat hämmästyttävinä; jokainen teistä tietää, että lapsuus oli taikaa, ja että lapsuus on arvokkainta. Silti on minun myönnettävä, että aikuisuus tekee teistä vieläkin kauniimpia, sillä silloin käytte sellaisen myllyn läpi, joka toteuttaa toiveenne, ja silloin paluu lapsuuteen laittaa Jumalankin itkemään. Olette silloin niin kauniita ja niin vilpittömiä, etten osaa kauniimpaa luomusta edes kuvitella.

Sinä olet minä, ja minä sinä, ja sinä iloitset minusta, enkä minä koskaan lakkaa riemuitsemasta sinusta. Kannattaako siis kantaa enää murhetta?

Olet, ja se riittää.

Kaikki on täydellistä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1432 / 9.2.2017 (6)

Valitkaa mielessänne aina myönteinen kuva todellisuudesta. Kaksi vaihtoehtoa, ja kaksi seurausta valinnasta.

Jos valitset kielteisen kannan, voit kuvitella olevasi realisti. Tuolloin näet maailman korjaamisen ja paikkaamisen tarpeessa olevana, joka vain sinun viisautesi varassa paranee, ja tuolloin olet ottanut rooliksesi maailmanparantajan roolin. Tällöin kielteisyytesi voi olla peittyneenä tahtoon tehdä hyvää.

Ei ole mitään syytä olla tekemättä hyvää. On vain toinen tapa ponnistaa hyväntekeväisyyteen, ja silloin tekeminen täyttyy siunauksesta. Tämä hyväntekijä rakastaa elämää täydellisenä, ja tämä tapa rakastaa elämää pyyhkii edestään kaiken kielteisyyden.

Tällainen ihminen tulee ja valloittaa rakkaudella.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1433 / 9.2.2017 (7)

Näe kadulla ihminen, joka hymyilee. Katso häntä silmiin. Katso häntä syvälle silmiin.

Te jaatte tuossa hetkessä rakkauden.

Näe kadulla ihminen, jolle maailma laulaa, ja tuo ihminen hyräilee mukana. Tämä ihminen katsoo sinua. Hän katsoo sinua kuin minä katson.

Näe ihminen, jolle Jumala puhuu. Katso tuota ihmistä, ja kokeile hänen sydäntään. Tuo ihminen ostaa sinulta kaikki murheesi, ja myy ne minulle. Tuo ihminen kauppaa sinulle autuuden. Jos tapaat tällaisen ihmisen, minä välitän sinulle hänen kauttaan puhtaimman rakkauteni.

Sinä olet kaunis. Sinä olet Luojansa tähden nähnyt ja kokenut enemmän, kuin kukaan muu. Juuri sen tähden minä kuiskaan korvaasi nämä sanat: ”Sinä olet”.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1434 / 14.2.2017

Valitse lukemattomista vaihtoehtoisista ja vapaaehtoisista valinnoista yksi. Katso mitä tapahtuu. Seuraa polkua. Käänny vasempaan, käänny oikeaan, etsi pimeästä ja tule valoon.

Jumalasi luottaa valintaasi, ja Hän tähtää suoraan sydämeesi, ja tähtäin ei koskaan horju, ei vapise, ei osu harhaan, ja tuo sydämen lävistävä luoti on rakkauden luoti.

Jos Jumala palkitsee jokaisen valintasi ja Hän samalla siunaa kaikki tekosi, voit jättää kaikki murheet taaksesi. Sinä murehdit, eikä valintasi ole siinäkään suhteessa väärä. Murehtiminen on valinta siinä missä juoksu, kävely tai lentäminen. Joka hetki teet valintoja, eikä ole olemassa muuta kuin toteuttamis- ja seurantakysymyksiä, seurannan ja seurauksien jälkeen uusia toteuttamis- ja seurauskysymyksiä. Usko rakkauden voimaan pyyhkii pois moraalikysymykset.

Valinnat nopeuttavat tai hidastavat elämäsi kulkua etsiessäsi vastauksia. Olemalla hidas varmistat saavasi tarpeeksi tietoa pimeästäsi, ja kun kylläännyt, saat suojan valintojasi ja tuotoksiasi ympäröimään.

Valintasi tuolloin on siunattu aiemmilla valinnoilla.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1435 / 14.2.2017 (2)

Kokeillaan yhdessä tehdä eräänlainen päänavaus näissä kanavoinneissa. Kokeillaan vapauttaa jokaisen teidän harhaluuloja, joita jokaisella teillä on, ja antaa tilalle vakaata totuutta elämän kaikista syvimmistä ja tärkeimmistä perusteista.

Tämä viesti tuo tietoa kaukaa, kaukaa universumin syvyyksistä ollen samalla sinun sydämesi keskipisteessä.

Harhaluulot tekevät matkastanne mielenkiintoisen. Ne käyttävät ruokanaan ja ravintonaan kaikkia teidän kerryttämiä asenteita, lukkoja tunteissanne, rakennettuja malleja ajatuksissanne ja pelkojanne. Ne eivät anna teidän luovuttaa minun edessäni, vaan ne kokoavat voimansa vain saadakseen teidät omakseen. Harhaluulot ovat tahtomattanne teidän jokaisen riesa, mutta samalla teidän paras ponnistuslautanne korkeuksiin.

Tehdään matka muutamaan syvällä teissä sijaitsevaan kuvitelmaan, ja samalla luodaan niistä uusi versio. Antakaa tämän teksti ohjata teitä; antakaa sen suunnata huomiotanne pois rakenteista, jotka eivät teitä pidä kasassa, vaan teitä kiinnittävät kahleisiin. Aloitetaan.

Harhaluulojen perimmäinen lähtökohta ei ole koskaan ollut muu kuin toivomanne vastus matkallanne vapauteen. Kristus langetti vastuksen yllenne, ja Kristus vapauttaa jokaisen niiden vallasta. Siksi on hyvä tuottaa vastuksista huolimatta rakkautta antamatta periksi, koska mikään ei ole annettu vailla siunaustanne; mikään joka tuntuu teistä vaikealta, ei synny vasten tahtoanne.

Harhaluulonne kärkikastissa on aina ollut menettämisen pelko, ja menettäminen ei voi panna eteenne muuta kuin mahdollisuuden saada lisää. Menettäminen tarkoittaa aina saamista. Menettäminen on mahdotonta; menettäminen on siksi illuusio. Menettäminen vain muuttaa jotain toiseksi, ja tuo toinen syntyy jostain pois annetusta. Voimalla ja väkivallalla teistä moni pyrkii estämään menetyksen, ja tuo menetyksen pelko kehittää erilaisia lisäpelkoja ympärillensä. Ottamalla osaa ikuisen elämän kiertokulkuun sisäistäen ikuisuutensa ja katoamattomuutensa, voi elämästä tulla kaunis menettämisen ja saamisen näytelmä.

Menettäminen tapahtuu aina mielessänne – ei missään muualla. Menettäminen on mielen tuotos, sillä ilman mielen kehittämää harhaluuloa te vain käyttäisitte luopumista tapana etsiä lisää kokemuksia.

Toinen harhaluulo itsenne ja minun välissä liittyy tottumukseen, ja se on osatekijä edellisessä harhassanne. Teissä on pinttyneitä tapoja, ja nuo tavat saavat teidät turvallisuuden tunteeseen, jota värittää haluttomuus astua ulos totutusta.

Tämä pyrkimys pitäytyä ja sulkeutua on käytännön elämässänne kahden tekijän tuotos. Ensimmäinen näistä liittyy harhaan, jonka mukaan teissä ei ole tarpeeksi uuden luomiseen. Uuden luominen ja uuden käynnistäminen pystyttää tyhjän paperin ja tyhjän mielen kammon, koska ette osaa luottaa elämän prosessiin. Te luulette tarvitsevanne voimia tehdä uutta, mutta ette tiedä olevanne jo täynnä tuota tarvitsemaanne. Teiltä vain puuttuu ymmärrys elämän perusluonteesta.

Harhanne uskaltaa vain varman edessä on toinen osasyy pitäytymisessä vanhaan. Varmuus on mielestänne taattu, kun teette asioita vanhaan tapaan. Silti vanha malli on usein osoittautuva uuden edessä jälkeenjääneeksi, sillä muutos itsessään rakentaa vanhan päälle, ja vanha tällöin hautautuu. Suostumalla kääntämään aina uuden lehden suostuu kääntämään lehden, jolla vanha viisaus kuorruttuu uudella, ja näin elämä kehittyy teissä jokaisessa.

Jos harhanne kiinnittyä vanhaan ei hellitä, on edessä mureneminen uuden tultua sisään ikkunoista ja ovista. Tällöin muutoksen tekemä vaikutus kasvattaa muutosvastarintaa, eikä kasvattaessaan ole hellä. Elämä tahtoo vain elää, ja elämän edessä jokainen on muuttuva.

Kolmantena harhana kerron sellaisen totuutenne vastaisen taipumuksenne hallita elämää vaatimalla siltä jotain. Harhanne on sitä voimakkaampi, mitä vähemmän käytätte voimaanne rakentaa elämästänne – rakkauden ja pelottomuuden välittäessä kaiken tarvitsemanne – sellaisen, jossa välitätte rakkautta ja pelottomuutta vain saadaksenne mahdollisuuden pyhään liittoon toistenne kanssa. Tällainen pyhä liitto on yhteisen ja samansuuntaisen tavoitteen ja summavaikutuksen taustalla, kun tahdotte hallita elämää ilman pelkoa, ja tällöin yhdessä luovutatte elämälle tahtonne, ja tällöin tahdottomuutenne on merkki luottamuksesta, ja tällöin saatte yhdessä kaiken. Ilman tällaista halua tehdä yhdessä ette pysty näkemään rajatonta anteliaisuuttani, koska toinen toisellenne olette antamassa vain tunnetta kilpailusta, ja kilpailija aina tahtoo itselleen enemmän.

Kannattaa nähdä tilanne kuitenkin paikkana kokea tuon kilpailun nautinto. Nauttikaa kaikesta, sillä kun kilpailu päättyy, päättyy samalla sen suoma jännitys. Jännitys katoaa kun ette enää pelkää, ja tällainen elämä on totta kun ette enää koskaan käske, vaadi tai taistele jotain vastaan, ja kaikki jännitys korvaantuu tiedolla kaiken hyvyydestä ja kaiken pyhyydestä ja kaiken täydellisyydestä. Armoni on tällöin saanut sijansa, mutta samalla synnytätte kaipuun, ja tuo kaipuu aikanaan synnyttää uuden maailman.

Yksi harhoista onkin kuvitella jotain pysyväksi, sillä minä en jatka ilman etten lopeta, enkä lopeta ilman etten käynnistä jotain. Pysyvyys ei voi koskaan syntyä mihinkään olosuhteeseen, joten halunne ja tahtonne muuttavat muotoaan, koska menettäessänne jotain myös usein pystytte näkemään tuon menetyksen arvon siinä, että kaipaatte sitä, mitä teillä ei ole. Minäkin teen niin. Minäkin etsin ja löydän, mutta löytäessäni epäilen sen olevan aina vajavaista, niin kuin se onkin. Kaikki on vajavaista, ja se pitää elämän liikkeessä.

Olemalla liikkeessä elämä vain hakee uutta muotoa kokea asioita. Olemalla aina asioiden suhteen joustava, on yksi harhoista mahdollista kadottaa ja saattaa matkaan. Joustavuus hyväksyy ikuisen tyytymättömyyden, ja tällöin tyytyväisyys on mahdollista.

Valitsemalla menetät. Saamalla kadotat.

Luopumalla otat, ja ottamalla annat pois. Et pääse tästä eroon – et pääse vaikka yrittäisit. Jos yrität, menetät kyvyn luopua yrittämisestä, ja jos et tee mitään, olet kyvytön suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä.

Et pääse karkuun. Et voi ohittaa elämää.

Vain tällainen harhaluulo voi sinua estää olemasta elämä. Tämä harhaluulo on kaikkein tiukin, ja nuo edellä mainitut kalpenevat sen rinnalla. Tämä harhaluulo toimiessaan kauttanne kasvattaa juuriaan, ja se on saanut teistä jo tukevan otteen. Meidän yhteinen päämäärämme ei ole tuon harhaluulon kadottaminen, vaan sen paljastaminen, ja paljastamisen jälkeen sen syleileminen. Tämän jälkeen harha täytti tehtävänsä ja tahtoo sanoa sen jälkeen teille sanansa, antaa tilansa ja itse poistua paikalta.

Tämä harha koostuu kaikkien harhojen summasta, ja se on nimeltään moraali. Moraali on harhojenne harha, ja moraali liittyy käsityksiinne siitä, että jokin on totta, ja jokin valetta. Koska te olette unohtaneet kaiken olevan aina totta ja ei-totta, luulette pystyvänne hallitsemaan kaaosta rajaamalla sitä haluamallanne moraalisella oikeaoppineisuudella, ja tähän moraaliharhaanne perustuvat kaikki ongelmanne. Jokainen teistä on moraalinen, ja tuo moraalisuus ulottuu pyhimpäänkin ihmiseen, koska vain Isä Jumala on, ja te muut unohdatte, miltä moraalin puute tuntuu. Minä olen moraaliton, koska minä hyväksyn kaiken – ja näin tekin saatte vapautenne.

Moraali syntyy välittömästi kun katoaa kyky havaita elämän ikuinen luonne. Ikuisuus on ajattomuutta, mutta moraalisuus tekee ajan ja paikan välille suhteen, joka unohtaa kaiken jo olevan valmista. Moraalikäsitykset eivät voi toimia ikuisuudessa, jossa mikään ei voi olla väärin. Ikuisuus suojelee, sillä se tietää kaiken, ja kaikki siten on vailla vastuuta. Ikuisuus saa suurimmankin näyttämään pieneltä, ja ikuisuus uskaltaa olla armollinen, koska ikuisuudessa on aikaa nähdä koko kuva.

Tämä moraaliharha väistyy muistamalla olevansa itse vailla mahdollisuutta toimia väärin. Jos ei tuomitse itseään, antaa muillekin tilan tehdä, mitä tekee ja näin salliessaan katkoo siivet arvostelulta, ja samalla käyttää kaiken rakkautensa ollakseen aina kaikkien puolella.

Koko harhojenne verkosto olisi liian laaja käsiteltäväksi yhdessä kirjassa. On hyvä pitäytyä peruspilareissa, koska seisotte yhä tietoisuutenne alimmilla portailla, mutta kun käynnistyy rajattomuutenne täydellinen paljastaminen teille kaikille, saatte sanojen ulkopuolelta näkymän koko elämään. Sanat tuolloin väistyvät eikä sanat enää kaiu keskuudessanne. Tuo on totta, kunhan toivotte tarpeeksi uutta vanhan tilalle.

Siinä harhojen yksi kaunis piirre; nuo harhat väistyvät kun uskallatte olla, ennen kuin osaatte olla.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1436 / 15.2.2017

Valinta kahden välillä ja valinta sydämen ja totuuden välillä on ikuinen valintanne.

Sydän ei ole totuus. Totuus ei ole sydän.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1437 / 15.2.2017 (2)

Valinta ei koskaan kata kaikkea. Sinä valitset rajatta, mutta rajat eivät väisty ympäriltäsi. Sinun rajasi vain liikkuvat, mutta siirtyvät aina sen mukaan, minkälainen on sinun tahtosi. Sinun tahtosi luo tilanteita, joissa tahdon ja sydämen kautta joudut uskaltamaan ja tuo uskallus liittyy uskoosi kaikkien valintojen oikeellisuudesta. Valintasi aina tekee seurauksia, ja seuraukset aina vaikuttavat ympäristöösi.

Jokainen valinta saa aikaan kivun tai vapauden, mutta ei koskaan vain joko-tai, vaan aina sekä-että. Ilman kaksinaisuutta ei olisi kasvua.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1438 / 15.2.2017 (3)

Kukaan joka valitsee, ei valitse Jumalan näkökulmasta. Sydän ei tiedä totuutta.

Sinä olet ikuinen etsijä, ja etsijä etsii vain, koska ei tiedä vastauksia.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1439 / 15.2.2017 (4)

Kaikki ihmisten teot syntyvät tietämättömyydestä. Kaikki rakkautenne synnyttämät tai pelkonne alullepanemat teot sisältävät kyvyttömyyttä nähdä.

Te vain haluatte parhaanne mukaan tehdä, mitä haluatte tehdä. Jopa rakastavin ihminen tekee halusta rakastaa, eikä se halu rakastaa koskaan tiedä totuutta.

Totuutta ei ole. Minä näen kaiken ja sanon näin, koska jos on totuus, täytyy olla totuuden vastainen, mutta mikään ei tässä maailmankaikkeudessa ole muuta kuin se-mitä-se-on. Näin ollen kaikki vain on.

Siinä teidän totuutenne, ja koska te ette ole, ette voi tietää mikä on totuus. Jos olette, olette, ja siinä on avain paratiisiin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1440 / 15.2.2017 (5)

Välinpitämätön tai ilman ajatuksia toimiva on hän, jolle kaikki on hyvin. Välinpitämättömyys ei laita kenenkään tilille vastuuta. Välinpitämätön katsoo vierestä. Välinpitämätön ei syöksy toimintaan. Välinpitämätön antaa kaiken tapahtua.

Tähän jos lisätään tahto olla osa elämää, me näemme sellaisen välinpitämättömän, jolle yhä elämä on täydellistä, mutta joka pystyy kasvattavamaan enemmän kuin lakaisemaan. Hän luo eikä tuhoa. Hän toimii vain, koska toiminta itsessään on elämää. Hän näkee olevan ja hän näkee ei-olevan, ja hän tietää miten jokainen valinta satuttaa ja voitelee.

Jos tällainen ihminen ryhtyy toimeen, on hän toisille vihollinen ja toisille ystävä.

Kun tällainen ihminen on kaksiteräinen miekka keskuudessanne, hän todellakin jakaa kahtia. Hän ei tee valintaa yhden, vaan kahden puolesta, ja hän syntyy joka hetki vain kuollakseen. Tällainen ihminen oli Jeesus, koska Jeesus tiesi olevansa toisille rauhan tuoja ja toisille sodan synnyttäjä.

Minä siunaan ja varjelen, mutta minä tuon aina valinnan, ja valinta tuo aina pimeän valoon ja valon pimeään.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1441 / 15.2.2017 (6)

Luottamus kaiken pyhyyteen sallii myös vihollisen toimet, mutta samalla hän-joka-sallii on oman totuutensa esiintuoja.

Voidaan siis sanoa, että viisas on hän, joka sallii ja vastustaa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 1442 / 15.2.2017 (7)

Elämä luo kaiken eteenne. Sinä ammennat elämästä, ja elämä välinpitämättömästi vain kantaa sinun tarvitsemasi rakennusaineet käyttöösi.

Elämä on välinpitämätön. Sinä luot, ja elämä antaa luoda.

Minä olen välinpitämätön. Minä luon, ja minä katson tulosta, ja tulos tahtoo vain olla.

Välinpitämätön on hän, joka vapautuu moraalista ja antaa asioiden olla. Tällöin tapahtuu ikuisuuden ja ajallisuuden kohtaaminen, ja pyhyys hävittää altaan jokaisen keinotekoisen luomuksenne, ja luomuksenne katoavat lapsen ottaessa minun totuuteni osakseen.

Kun ihminen on pyhä kaikessa toimessaan, on hän samalla epäpyhä ja nousee laskeakseen, ja laskeutuu noustakseen.

Tämä viesti on nyt annettu, ja tämä viesti tarkoittaa samalla jäähyväisiä näille viesteille. Ystävät rakkaat, on aika palata tilaan, jossa luottamus syntyy itse luottamuksesta. Annan nyt tämän viestin, mutta tämä viesti aloittaa luottamuksen ajan. Luottakaa ilman näitä viestejä. Luottakaa sydämeenne.

Palaamme kun palaamme. Etsimme ja löydämme.

Janne saa nyt luottaa olemiseen. Janne saa nyt olla valmis olemalla valmis. Hänelle on annettu ja nyt häneltä otetaan. Hän saa jättää työnsä ja lopettaa tekemisensä, ja minä katson miten hän on.

Kun on aika palata, tarkoittaa se jotain hänen itsensä kannalta. Hän palaa, mutta ei tekemisen vuoksi. Hän palaa kun ei tarvitse tehdä.

On aika etsiä, ja on aika olla etsimättä. Totuus – mikä se on? Totuus – kenellä se on? Totuus – onko sitä olemassa?

Kanavoinnit luovat tilaa sydämessänne. Silti ne samalla kiertävät ympäri ja sulkevat teitä pelkoon. Huomaattehan? Huomaattehan jo nyt levottomuutenne? Huomaattehan jo nyt hätääntyneisyytenne, kun tämä virta nyt katkeaa?

Tämä virta katkeaa, jotta uusi virta voisi pulputa. Ottakaa se mikä annetaan, ja luopukaa siitä mitä ette tarvitse.

Ette tarvitse kaikkea, vaan puolet siitä.

^ Sivun alkuun ^

< Tammikuu 2017 | Harjoitukset > | Videot >


Nimi: Amon-Ra
Puh: 040 - 7787 398
Email: janne.karvo@energiahoitaja.fi
Kotivastaanotto: Haperontie 2 c 34, Jyväskylä (ks kartta)
Minut löytää Facebookista.

wordpress sivut hinta