Näytä viesti nro:
870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934

Viesti nro 870 / 1.6.2016

Seuraavassa meille tutussa aihepiirissä on paljon pureskeltavaa. Meidän onkin syytä antaa sille paljon tilaa ja huomiota, koska laajana käsitteenä tuo esille tuotu teema vaatii monta eri näkökulmaa ja pitkän, todella pitkän alustuksen.

Aloitetaan antamalla ilmi tuo sana, jonka minun tyttäreni meille lähetti. Tuo sana on seuraava: ihmissuhteet.

Voisin heti alkuun esittää hänelle kysymyksen, jota hän voi mielessään pureskella, kuten minä pureskelen täällä päässä. Kysymys kuuluu seuraavasti. ”Annatko ihmissuhteille oletuksena sen merkityksen, mikä saa sinut ahdistumaan niistä? Voitko nähdä kaikki ihmissuhteesi rikkautena? Onko sinulla kokemusta ihmissuhteista, jotka ovat koskaan sinut tyydyttäneet?”

Nämä kysymykset ovat tärkeitä, koska meidän on nyt yhdessä käytävä niiden pariin, jotta kysyjä saa itselleen apua, jota lupasin teille kaikille. Voimme nyt aloittaa katsomalla ensin minun ja teidän välistä suhdetta.

Minä haluan antaa kaiken teidän hyväksenne. Tarjoan aina mahdollisuuksia saada oman elämänne ja sen sisältämien vastusten avulla vastauksia siihen, keitä te olette. Elämänne tuo minun ansiosta teille toisenne toisillenne; minä olen teissä jokaisessa, ja minä lepään yllänne, ja minä turvaan selustanne, ja minä rakastan jokaista teitä.

Jos tuon teille haastavia lähimmäisiä elämäänne, tuon kaiken siksi, jotta lopulta löydätte itsenne. Minun tapani toimia ei päästä ketään helpolla, ellei hän, joka etsii totuutta, havaitse totuuden luonnetta. Totuus on aina äärimmäisen helppo ja vaikea, sillä mikään minun lainalaisuuteni ei ole ilman sitä tosiasiaa, että tuo laki on kirjoitettu vuoksenne siten, ettei kukaan eksy. Tuon aina mahdollisuuden vapauteen.

Siksi jos vastukseksi on annettu raskaat ihmissuhteet, ja sinusta on äärimmäisen työlästä saada niistä kiinni, olen aina piilottanut noihin suhteisiin merkkejä totuudesta. Mikäli saat helpot suhteet toisiin ihmisiin, nuo merkit näyttävät sinulle saman totuuden. Vaikea ihmissuhde aloittaa heräämisen päinvastaisesta suunnasta kuin helpot. Niissä sinä joudut usein kauas itsestäsi, ja tällöin löydät tiesi ulos hädästä ja ahdistuksesta vain avautumalla totuudelle itsestäsi. Kuuntele sydäntäsi ja arvioi jokainen siirtosi sen mukaan, mikä on itsesi kannalta paras vaihtoehto.

Helpot suhteet saavat illuusion helposta elämästä synnytettyä, jolloin herääminen voi viivästyä. Herääminen voi kuitenkin tapahtua tuolloin hienovaraisemmin. Ihminen tällöin kerää kaiken kunnian itselleen avautumalla näkemään todellisuus, vaikka elämä tarjoaa yltä kyllin antimiaan.

Kumpikin tie on teille kaikille tuttu. En anna kenenkään mennä vain yksinäisyyden tai yltäkylläisyyden kautta maaliin. Minä tahdon antaa kaikille kaikkea, jotta tarjoamani maailma kannustaa jokaista tasapuolisesti löytämään perille omaan sydämeensä. Minun tekoni teille on olla aina oikeudenmukainen. Minun tekoni teille on sallia kaikille mahdollisuus arvioida maailmaa tietäen salaa sydämessään, ettei koskaan ole menettänyt mitään.

Näin minä siten olen teidän osaltanne ottanut vastaan surunne, murheenne, ilonne ja kaiken mitä koette. Minä tuon teidän elämäänne ihmiset, joiden välityksellä olet saava otteen totuudestasi. Et koskaan saa eteesi ihmistä, jonka kautta et oppisi itsestäsi.

Mitä voitte oppia? Muun muassa sitä, miten kuunnella itseään. Tämä oppi antaa parhaimmat eväät matkallenne, sillä olemalla rakkauden kautta itsekäs, autat samalla kaikki muita ihmisiä. Vain vakuuttamalla muut ihmiset oman vankkumattoman itsetuntemuksesi kautta saat sen, minkä tarvitset ja minkä varaan voit rakentaa sellaista arkea, joka antaa enemmän kuin ottaa.

Jos avaudut löytöretkelle ilman pelkoa, voivat monet aiemmin ylitsepääsemättömät ihmissuhdeongelmat ratkaista itsensä automaattisesti. Tällöin et enää kykene avautumaan valheelle, pettymään itseesi, valehtelemaan muiden vuoksi, pitäytymään harmaassa elämässä vain jotta muut saavat olla turvassa sinun heihin kohdistamalta paineelta; tällöin et enää sopeudu ahtaaseen tilaan, johon olet itsesi tunkenut.

Minä toivon teiltä rohkeutta rakastaa itseänne!

Onko ihmissuhteet oletuksena aina hankalia, työläitä vai voiko niiden kanssa oppia elämään niin, ettei uuvu ja lakaistu ennen aikojaan? Tämä on tärkeä teema kaikille teille, jotka koko ajan suhteutatte identiteettinne ympäristöön. Teidän jokaisen on mahdotonta elää kuplassa ilman, etteikö tulisi eteen tilannetta, jossa heijastepinta toisesta ihmisestä näyttäisi sen hetkistä tilaanne, tavalla tai toisella. Te olette olemassa siksi, että saatte nähdä syvälle sieluunne yhdessä; yksin se ei onnistuisi.

Ihmissuhteet kääntyvät usein alkuvaiheiden ensi-innostuksen jälkeen realistisiksi kuvaelmiksi itsestänne ja toisista, ja teidän kunkin työ alkaa siinä vaiheessa, kun alun helpoin kuhertelujakso loppuu. Silloin ette enää pääse karkuun itseänne. Tämä vaihe tarkoittaa jokaisessa ihmissuhteessa samaa asiaa, on kyse parisuhteesta tai perheen sisäisestä liitoksesta, on kyse ystävien välisestä tai työpaikan sisäisestä ihmissuhdeverkostosta. Jokaisessa niissä arki astuu mukaan, tavalla tai toisella, joissain vaiheessa ja tällöin sinun on nähtävä toiset ihmiset sinun oman henkisen ja psyykkisen kapasiteetin mittareina.

Pidä ihmisiä parhaina opettajinasi! Silloin saat ihmisiin terveen suhtautumistavan, ja vältyt pahimmilta pettymyksiltä. Silloin sinä itse näet elämäsi haasteet ilman oman mielesi värittämää toiveiden ja haaveiden kirjoa, jotka koskaan sellaisenaan vailla itsetuntemusta eivät ole realistinen ja todenmukainen tulkinta siitä, keitä ihmiset ympärilläsi ovat.

Kaikki te joskus eksytte tavalla, joka saa teidät hämmennyksiin. Tuolloin joudutte epäilemään kaikkia tulkintojanne, koska tuntuu siltä kuin mikään käsityksenne ihmisistä ei pidä paikkaansa. Tällöin moni antautuu tavalla, joka saa hänet eristäytymään. Tämä ratkaisu on tie luokseni, mutta pidempi sellainen, sillä tuolla tavoin ihminen vain kieltää totuuden, joka on aina tie elämään.

Ihminen eristäytyessään estää kehityksen, jota tarvitaan nähdäksemme selkeästi kaiken epäselvyyden yli. Selkeys on sitä, että kokee sydämensä kautta kaiken olevan hyvin, ja että ottaa vastaan elämän takertumatta siihen. Tällöin joustava ja huokoinen sydän päästää lävitseen kaiken, mikä tuota sydäntä rasittaa niin, että ihmisten välinen – usein raskas – vuorovaikutus näyttäytyy sellaisena kuin se on, vain elävänä, muovautuvana energiansiirtona, jossa jokaisella on enemmän tai vähemmän tekemistä ottaakseen siitä selkeän kuvan. Jos ihminen jättäytyy tästä suhdeverkostosta pettyneenä itseensä tai muihin, on suuri vaara sille, ettei hän kehity näkemään kaiken olennaisen sisään.

Monesti jo lapsena koetut traumat ja pelot siirtyvät aikuisuuteen. Turva jonka lapsi saa alkupäässä elämäänsä on olennainen tuki hänen myöhemmän varttumisensa kautta tapahtuvalle minäkuvan syntymiselle. Moni teistä koki lapsena voimakasta turvattomuutta, ja tämä heijastuu niin kauan elämässänne, kun ette vapauta kaikkia osapuolia omasta taakastanne. Sitä ennen saatte todistaa kerta toisensa jälkeen vaikeuksia tavalla, jonka perimmäinen luonne jää usein kivuliaasti ilman selitystä. Etsitte, eksytte ja olette hädissänne, kun kaikesta huolimatta saatte aina ahdistusta tai muuta raskasta vastinetta toisista ihmistä. Nämä ovat niitä kokemuksia, joiden perässä tulitte hakemaan selkeyttä ja sen kautta vapautta toistenne seurassa.

Minun on helppoa vain seurata tekemisiänne niin kauan, kun saatte sydämenne sykkimään ja uskallatte kaikesta kivusta välittämättä yhä yrittää uudelleen; mutta kun uuvutte ja luovutatte, olen panostava teidän auttamiseenne moninkertaisesti ja viljelevä teille tarvitsemianne vihjeitä matkanne varrelle. Teidän matkanne on tuolloin ratkaisevassa vaiheessa. Tuolloin te kaadutte ja nousette, tai kaadutte ja antaudutte.

Ihmisten edessä on monen kaltaisenne yksinäisen ja orpojen vaikea tulla toimeen itsensä kanssa. Elämä tällöin vaikuttaa tavalla tai toisella liian epäselvältä, sellaiselta jonka tähden uuvutte etsiessänne kadonnutta avainta, avainta jonka toivotte avaavan jonkin salaisen kätkön ihmisten luokse, salaisen aarrearkun josta ammentaa onnea ja yhteyttä.

Tämä hetki on se hetki, joka on pohjakosketuksenne, ja se hetki pakottaa ihmisen hakemaan apua ainoasta paikasta, josta apu tulee.

Jos tahdotte, niin tuolloin minä lohdutan teitä.

Jos tahdotte, niin minä annan teidän tietää ensimmäisen kerran sellaisen maailman olemassaolosta, jossa ei tunneta yksinäisyyttä eikä lohduttomuutta.

Jos tahdotte, niin hetki omassa pimeydessä kääntyy aamunkoitoksi.

Jos tahdotte, niin minä avaan nuo ovet salaisuuksiin, joiden luulitte aina olleen teiltä ikuisiksi ajoiksi piilossa.

Jos tahdotte, niin tuolloin kantautuu korviinne lupaus uudesta elämästä. Olen elämä. Olen kuolema. Olen Jumala. Olen ikuisuus. Tämän ymmärtäessäsi ymmärrät, että kun sinä tulet eteeni, minä hyvitän nämäkin surun ja murheen viiltävät muistot sinussa tavalla, jota et voi edes kuvitella.

Iloitse surustasi. Iloitse vajavaisuudestasi. Katso eteesi! Siellä on kajastava, kirkas valo vetämässä sinua puoleensa. Nyt olet ehkä murheen murtama, yksinäinen, lohduton ja väsynyt; nyt olet ehkä suuntaa vailla; nyt olet ehkä ottanut vastaan iskuja, joita et enää jaksaisi; nyt olet ehkä paikassa, jossa et yksinkertaisesti löydä sydänystäviä vierellesi. Kaikki tämä on tarkoitettu parhaaksesi, joten pidä pintasi, rakas lapseni ja sinä korjaat voiton, joka kruunaa kaiken kivun.

Rakastan teitä ja teidän kaunista matkantekoanne tässä kauniissa maailmassa.

Olette siunattuja.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 871 / 2.6.2016

Kuinka me voimme yhdessä avata teidän elämäänne kohti sitä ihanaa vapauden tunnetta, jota minä teille tarjoan? Minä olen teidän Jumalanne, joka tahtoo teille vain hyvää. Minun toiveeni on aina tuoda teidät vapauteen, iloon ja riemuun, ja minä opetan maailman kautta teitä kasvamaan valoon.

Minä olen, ja minä tahdon saada teidät olemaan. Oleminen tarjoaa ihmiselle sitä iloa, jonka hän helposti luulee menettäneensä kun elämä näyttää hänelle ankaran puolensa.

Oleminen pelastaa, oleminen on lupaukseni lapsille, jotka eivät enää osaa nauttia elämästä.

Oleminen on teidät nostava siihen mielen ja kehon salattuun symbioosiin, jossa sielu on korkeimpana pyhässä kolminaisuudessanne ohjaamassa ja näyttämässä tietä vapauteen. Tuolloin sielu näyttää aina teille vaihtoehdon, josta käsin elämänne on rauhallista, vailla pelkoa, lempeän olemisen ja läsnäolon hehkuessa ja loistaessa teissä. Tuolloin myös ihmissuhteet alkavat kauniilla tavalla mennä siihen suuntaan, josta käsin riidat ratkeavat, oikeat johtopäätökset syntyvät, oikeat ihmiset jäävät elämäänne ja oikeat asenteet muodostuvat tukemaan suhteitanne.

Minä tarjoan aina vaihtoehdon. Tekeminen saa ihmisen hukkaamaan itsensä. Tekeminen käynnistää sarjan toimintamalleja, joiden aktivoituessa ihminen menettää rauhansa. Jos ihminen jää tekemisen ansaan ja ansastaan käsin pelon vangiksi, on ihmisten kohtaaminen usein särmikästä ja kulmikasta. Tuolloin kärjistyy sisäinen kipu, sillä mielen ja tekemisen kautta toimiessaan ratkaisut ovat aina suhteessa omaan tulkintaan, ja tulkinta edellä mennessään ihminen ei osallistu elämään avoimena ja hyväksyvänä.

Minä sanon teille tämän nyt erityisellä painokkuudella! Minä olen. Sinä et ole. Opettele olemaan. Jos opit olemaan, opit elämään olosuhteiden keskellä joustavasti, rakentavasti ja rakastavasti.

Miten opetella olemaan? Siitä myöhemmin, ja siitä kerrotaan jo näissä kanavoinneissa siellä täällä. Oleminen on tila, johon mennään tietämättä, mihin mennään. Siksi on vaikea kuvata olemista; on tärkeää luottaa annettuun lupaukseen ja opetella uusi taito, vaikka päämäärä on epäselvä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 872 / 2.6.2016 (2)

Ihmisten välinen vuorovaikutus helpottuu sitä mukaa, kun saatte yhteyden itseenne. Kärsimys on ihmisen elämässä usein tavalla tai toisella läsnä, ellei matka sydämeen ole alkanut. Olette silloin ilman syvää itsetuntemusta, joka on kuin tekisitte koko ajan kauko-ohjattuna ja vain osittain syvän perusrauhanne tiedostaen ratkaisuja, joiden seuraukset aina yllättävät teidät, ja näihin seurauksiin te taas riennätte tunteen vallassa reagoiden, ja kierre alkaa voimistaa itseään.

Jokainen teistä tuntee elämässään niitä tapauksia, jolloin ei kontrolloinut mieltään, jolloin oma sisäinen kaaos oli kuin myrsky hajottaen tieltään kaiken, mihin se osui. Nämä hetket ovat ääri-esimerkkejä mielen hallinnan tärkeydestä. Niiden kautta näette sen, oletteko tietoisia itsestänne, vai joudutteko pelon valtaan, hätään, vihaan – tunteiden myllyyn, josta ulospääsy on usein kovan työn takana.

Miettikää kuinka helppoa elämä olisi, ellei tuota tunteiden aallokkoa tarvitsisi käydä vailla kontrollia? Olisiko tuolloin ihmisten välinen kommunikointi myös helpompaa, mitä luulette? Tuolloin koko ajan olisitte hereillä omasta rauhastanne käsin, ja koko ajan välittäisitte keskenänne tuon rauhan ja tietoisuuden. Kun ihminen alkaa harjoittelun myötä kääntää kurssiaan myrskystä tyveneen, hänelle syntyy uusi tietoisuus, joka on kaiken rauhan edellytys. Tietoisuus kehittyy vain harjoittelulla, sillä sielu kaipaa kehoanne, mutta ellei keho ja mieli opi rauhaa ja tyyneyttä, on sielulla raskasta viettää aikaansa teissä, ja sielu saa yhteyden keho-mieli-yksikköönne kun annatte sille mahdollisuuden.

Harjoitelkaa rauhaa. Etsiytykää sydämenne välityksellä siihen niin, että rauha tulee toiseksi luonteeksenne. Käyttäkää säännöllisesti erilaisia menetelmiä löytääksenne juuri teille sopivan. Olen kaikkialla, joten minun rauhani on myös kaikkialla. Siten vain sinä tiedät, mikä on sinulle oikea, sinua palveleva tapa kutsua rauha kylään.

Minä kerron lisää keinoja olemiseen ja rauhaan. Nämä keinot sellaisenaan ovat jo lisä kaikkiin valikoimiinne, mutta nämä ovat yhteydessä syvemmin siihen, kuinka voitte hallita nimenomaan läheisiä ihmissuhteita ilman kivun jatkuvaa läsnäoloa.

Oletetaan jokaisen teidän kykenevän ottamaan yhteys omaan sieluunsa. Näitä harjoituksia olemme tehneet pitkin matkaa.

Ota nyt yhteys sieluusi.

Kun tapaat sielusi, pyydä sitä yhdessä sinun kanssasi menemään rakastamasi ihmisen luo ja hetken verran syleilemään tuon ihmisen sielua. Lepää, sulje silmät, kuvittele miten kietoudutte toisiinne yhteen.

Toinen tapa luovuttaa kipunsa edes hetkeksi aikaa on mennä yhdessä sielun kanssa tapaamaan tuota toista ihmistä. Tuolloin erona äskeiseen ota sydänyhteys tuohon ihmiseen. Yhdistä sydämet ja anna rakkauden virrata niiden välillä. Rentoudu ja anna kaiken tapahtua. Tämä harjoitus on osoitus siitä, kuinka sieluna teillä ei ole koskaan mitään ongelmaa keskenänne, mutta ihmisten välinen problematiikka on se, mistä rauhan kautta pääsette eroon.

Kolmantena tapana opetella tapaamaan ihmisiä ilman helposti syntyviä virheellisiä tulkintoja on sellainen, jossa irtaannut mielessäsi tilanteesta. Tällöin kuvittele olevasi vain tarkkailija, ja että tuo tarkkailija on aina vahingoittumaton, aina ikuinen, aina vailla mielipiteitä; se vain tarkkailee. Tämä taito on vaikea hankkia, mutta se on jokaiselle teille saavutettavissa, mikäli vain teette sen eteen työtä. Aika tekee tehtävänsä ja kaikki työ rauhan saavuttamiseksi korvataan ikuisuudessa.

Neljäntenä keinona osallistua elämään vailla jatkuvasti ilmeneviä, mielen tasolla tapahtuvia, luvun kymmenen (joka lukuna kuvaa Jumalan lupausta olla aina luonanne) välittämiä haluja toimia oman sielunsopimuksen vastaisesti (huomioikaa kymmenen käskyä), ja monen muun sitoumuksen – joita teille annan – vastaisesti, on syventyä sydämeensä siten, että tahtoo ottaa yhteyden kauniiseen, puhtaaseen itseensä. Tämä kaunis, puhdas itse on sellainen joka ei tee vastoin kymmentä Jumalan teille antamaa määritettä siitä, millaisia te olette, kun ette enää toimi ilman tietoisuutta. Huomioikaa nämä kymmenen sitoumusta, jotka Jumala teille antoi; niillä Hän lupasi teille voimat toimia omaksi parhaaksenne, kun avaatte silmänne Hänen totuudelleen. Nämä kymmenen sitoumusta eivät ole velvoitteita; ne ovat Jumalan lupauksia paremmasta maailma.

Otetaan yksi esimerkki kymmenestä sitoumuksesta. Se on ”Älä varasta”. Tämä on käsitetty väärin, kuten kaikki kymmenen sitoumusta käsitettiin väärin, kun aika niitä patinoi. Se ei ole käsky. Se on kehotus menemään sellaiselle tietoisuuden tasolle, jolta ette enää voi tehdä toisianne kohtaan ilman tiedostamista mitään. Näin ollen tiedostaminen itsessään ottaa mahdollisuuden kaivata toisen omaisuutta.

Onko parempaa tapaa olla yhteydessä toisiin ihmisiin, kuin avautua kymmenelle sitoumukselle?

Onko parempaa tapaa rakentaa uusi maailma kuin elää kaikki Jumalan lupaukset todeksi?

Minä sanon teille, että maailmassa, joka kohta tulee todeksi, ei varasteta. Siellä ei tahdota lausua pahaa toisesta. Kukaan ei luovu vapaudestaan ahneuden lyhytkestoisen nautinnon vuoksi. Jokainen tuolloin rakastaa lähimmäistään, Jumalaansa ja itseään. Mikään ei saa ihmistä enää katsomaan kohti valhetta ja väärää kunniaa, koska ainoa kunnia, jota he kaipaavat on kunnia olla Jumalan kaltaisia.

Minä vielä teille sanon tämän, rakkaat pikku olentoni, että vaikka minä autan teitä kaikessa kun minua pyydätte apuun, olen silti aina teissä jo valmiina teitä auttamassa. Milloin tahansa otat tehtäväksesi lähentyä maailmaa, lähennyt minua. Jokainen kädenojennuksesi ihmisille on kutsu minulle. Minä asun teissä kaikissa, minä joka tarvitsen teitä jokaista tekemään minusta itseni kaltaisen.

Luovuta nyt tahtosi, jotta minä annan sinulle uuden elämän. Tartu nyt käteeni.

Rakastan sinua.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 873 / 5.6.2016

Kannattaa huoleti ja ilman murheita tehdä aina se, mitä kokee sydämensä kautta todeksi ja itseään palvelevaksi. Olen luonut jokaisen teistä valitsemaan itselleen parhaan tavan tuolla osaksi totuutta. Jokainen teistä on oman totuutensa uranuurtaja, etsijä ja löytäjä.

Kuvitelkaa miten mahdotonta on sinun, joka tätä viestiä nyt luet, tai kenenkään hyväksyä kenenkään toisen ihmisen näkemys omakseen. Se on mahdotonta! Se ei ole edes tarkoitus, mikäli etsitte totuutta. Toisen ihmisen totuus ei voi koskaan tulla teidän totuudeksenne.

Siksi olkaa äärimmäisen tarkkoja sen suhteen, mitä tietä kuljette. Jos askellatte sellaista polkua, jota ette parhaan yrittämänne jälkeenkään tunne itsellenne läheiseksi, ette tule kohti valoa. Valo on vain hänen suuntanaan, joka etsii vapautta ja totuutta. Totuus on jokaisen omanlainen, ilman poikkeusta, ilman mitään selittelyjä.

Silti kaikki tulette olemaan jonain minun teille armoni kautta osoittamana hetken yksi ja sama totuus. Sitä ennen näette vain yhden kaistaleen ikuisuudesta, ja tuo on jokaisen teidän henkilökohtainen näkökulmanne. Jos sallit toisten määrittää elämäsi kulun, voit hyvästellä ilon, riemun ja yltäkylläisyyden. Vain etsiytymällä elämäsi kautta sydämesi luokse saat kokea nautinnon siitä, miltä totuuden löytäminen tuntuu.

Ole itsesi. Ole vailla ehtoja oma itsesi. Siten minä näen sinun kauttasi kirkkaammin syvälle olemukseeni, puhtaaseen ja peittelemättömään kauneuteen.

Kiitos siitä, että olet olemassa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 874 / 5.6.2016 (2)

Lopulta tulee kaikille teille täydellinen läpimurto pois valheesta. Sitä odotellessanne kaivakaa parhaanne mukaan se pitkään piilossa ollut osa itseänne, jonka tiedätte olevan te; vain te, eikä kukaan muu.

Löytää itsenne ja löydätte minut.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 875 / 5.6.2016 (3)

Totuus sisältää kaksi osaa, ja nämä kaksi on aina vaadittu, jotta totuus on totuus. Mitkä ne ”kaksi osaa” oikein ovat?

Ensimmäinen osa totuutta luo teille itsellenne varmuuden siitä, että olette löytäneet aiemmin kadottamaanne, ja että kaivaessanne esiin tuon kätketyn salaisuuden alatte muistaa elämänne ja ikuisuutenne sellaisena, kuin se on aina ollut. Tuolloin koette löytävänne uutta ja vanhaa, jotain mihin aina kaipasitte, mutta jonka edessä koette uudistuvanne kuin olisitte nuori jälleen.

Tuo osa kuuluu teidän henkilökohtaiseen kokemuspiiriinne. Vain te olette sen asiantuntijoita. Joskus on mahdotonta jakaa kenellekään omia oivalluksiaan siitä, miten hyvältä elämänne aika ajoin alkaa tuntua; miten olette kuin yksinoikeudella löytävä ikuisia aarteita. Näin on aina ollut, ja näin aina tulee olemaan; tuolloin jokainen teistä on saanut maistaa minun henkilökohtaista armoani, ja tuolloin jokainen teistä täyttyy salaisella, hyvin intiimillä tunteella Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Toinen osa totuutta lähentää teitä toisiinne. Silloin voitte ymmärtää yleisien, kaikkia teitä koskettavien Jumalan lakien välityksellä sitä, miltä kustakin teistä on tuntunut, kun elämä potkii ja kolhii, ja miltä tuntuu ottaa kiinni ainoasta toivostaan, ainoasta joka nostaa teidät kuiville pois kylmästä vedestä vajoamasta omaan pimeyteensä. Tällöin yhteinen kokemus vahvistaa käsitystänne siitä, mitä elämä on ja keitä te olette.

Totuus teissä näkyy ulospäin. Totuus teissä yhdistää teidät toisiinne. Menkää ystävienne luo. Hakeutukaa kaltaistenne seuraan. Huomaatte rakkauden välillänne, jota olette aina hakeneet.

Kun rakastatte, muistakaa ensin rakastaa itseänne, ja huomaatte miten helppoa rakkaus sen jälkeen on.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 876 / 6.6.2016

Katsotaan Jannelle lähetetty palaute, joka on sen lähettäjän kokemus esteistä hänen onnellisuutensa ja ilon tiellä. Olen tämän lapsen kanssa tullut yhdessä tähän hetkeen, jossa hän pyytää apuani, ja minä autan häntä. Olen tämän lapseni luona kuin olisin kallisarvoisimman ja ainoan rakkaani luona.

Sinä sanoit, että huoli on esteenä onnellisuudellesi ja vapautumiselle elämän iloon. Ole silti huoleti, vaikka huolestut, sillä jokainen murheesi vapauttaa sinua murheesta. Koet ja pääset siitä pois. Niin minä teitä autan, että tuon aina vapauden tuskaasi ja murheeseesi. Sinä olet jo vapaa, ja sinä vielä sen muistat, ja kun sen vapauden itsellesi saat myös elävänä kokemuksena, voit kiittää itseäsi siitä, ettet antanut periksi.

Huoli on usein sellainen tuska ja polte, jonka korventama sydän on kuin hiillos. Huoli polttaa kirjaimellisesti rinnassanne. Huoli on raskas tuli; huoli sattuu, ahdistaa ja kiinnittää täysin teidät asioihin, joiden minä annan teitä kasvattaa huolettomuuteen. Vain näkemällä henkilökohtaisen kosketuksen kautta huolien läpi, vain kyllästymällä ja väsymällä huolehtimiseen jokainen teistä on muistava, ettei huoleen ole koskaan tarvetta.

Kuinka niin, voitte kysyä. Miten on mahdollista, ettei huoleen ole tarvetta, jos maailma tuo eteemme asioita, jotka ovat murheellisia ja joiden nujertamia me ja meidän rakkaamme niin helposti olemme?

Mennään nyt yhdessä kuvittelemaan eräs tilanne, ja yhdessä ratkotaan tuon tilanteen taustat ja seuraukset. Yritetään sydämen kautta nähdä, miksi kaikki tapahtuu ja ettei mikään murhe tuota tilannetta poista.

Nähkää nyt mielessänne kaunis nainen. Tuo kaunis nainen sattui kulkemaan tahtomattaan kohti pimeää. Hän tahtoi vapaaksi, mutta oli kyvytön katsomaan ongelmiaan niin kuin ongelmia on hyvä katsoa; hän ei nähnyt niitä lahjoina, vaan ahdistui ja katkeroitui.

Nyt tuo kaunis nainen tuli tilanteeseen, mistä käsin huolet mursivat häntä. Hän otti aina vain lisää murheita kantaakseen tavalla, joka toimi itseään ruokkivana vetovoimana; hän antautui pelon alla, ja pelko lisäsi huolia. Huolet vaativat yhä enemmän huomiota, ja huomio kasvatti niiden merkitystä. Kierre oli valmis.

Tuo kaunis nainen opetti itse itselleen, kuinka mahdotonta on löytää mitään apua kantamalla asioista murheen taakkaa yllänsä. Hän vanheni, erakoitui ja kuoli tietämättä, ettei päässyt murheitaan karkuun edes kuolemalla. Hän vei murheensa mukanaan ja toi ne uuteen elämään, hieman eri muotoon puettuina. Tämä nainen asuu nyt kehossa, joka sattuneista syistä on saanut sydämeensä vaivan. Sydän melkein petti, mutta antoi jatko-ajan kantajalleen. Tuo nainen tietää, kuka hän on, ja hän sai tilaisuuden opetella olemaan kiitollinen ja ilman yhtään huolen häivää, ilman yhtään pelkoa toisten puolesta, ilman halua enää luopua elämänilosta, sillä elämä on ikuinen eikä elämä ketään jätä palkitsematta.

Sinä olet siunattu, rakas tyttöni, ja sinä olet siunattu, joka tätä luet.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 877 / 7.6.2016

Katselemme yhden vaikean käsitteen siten, että avaan sitä teille. Minä tahdon sen avulla tuoda teille taas hieman ymmärrystä. Tämä käsite vaikuttaa teidän elämäänne päivittäin, ei käsitteenä sinänsä, vaan käytännön tasolla.

Tämä käsite on niinkin arkinen kuin nukkuminen.

Uni ja valveillaolo ovat jokapäiväinen rytmi ja toistuva, vaihtuva, toisiaan seuraava elämän ja kuoleman kysymys. Elämä on valveunta; kuolema vie teidät uneen, sillä uni on kuin kuolema pienessä mittakaavassa. Elämä on harha, ja elämän jälkeen avautuu totuus; uni raottaa totuuden verhoa joka yö.

Uni vie teidät syvemmälle sisimpäänne, kuin mitä yleensä valveilla ollessanne voitte kokea. Moni voi unessa tehdä asioita, joita harva valveilla osaa ja kykenee harjoittamaan. Moni teistä on unessa matkustanut lentäen kuin lintu, mennyt monen eri kerroksen läpi aina syvemmälle siihen ihmisen silmiltä salattuun maailmaan, jossa te voitte olla mitä haluatte.

Ovatko kaikki unet totta, totta sellaisena todellisuuden ja teidän tosiolemuksenne ilmaisuna, jota voidaan kutsua aidoksi kokemukseksi, vai onko unet joskus täyttä ajatusvirtaa ilman sen kummempaa merkitystä?

Se mitä unessa tapahtuu, on aina totta. Jos sinä koet unen, jonka on nähtyään vaikea käsittää todeksi missään muotoa, tuo uni on sekavanakin täynnä merkityksiä, joita olet vain liian kokematon ratkaisemaan. Jos uni on yksi sekavien kuvien kavalkadi, olet tuolloin vain tietoisuudessa, jonka taso ei ylety kokoamaan palasia yhteen. Unen ikuinen mysteeri onkin sen sisältämässä lupauksessa paljastaa suuria salaisuuksia, mutta vain jos osaat olla unen maailmassa – kuten olet valveilla – siten, että saavutat hallinnan tunteen, voit matkata unen kautta unelmiisi, pelkoihisi, maailmoihin joita voit ajattelemalla luoda.

Otetaan esimerkiksi toistuva painajainen. Kuinka tuo paha uni, joka sinua piinaa, on millään tavoin sinun totuutesi, sinun yhtä aito tai aidompi kokemus kuin se, mitä elät totena juuri nyt? Miksi täysin vailla sisäistä logiikka näkyvä pelon kuvaelma olisi jotain aitoa, jotain mihin sinun olisi annettava kaikki huomiosi, jotta ymmärrät unen merkityksen?

Nämä unet pystyttävät eteesi sen pelkosi, joka on yhä sinun elämässäsi mukana. Et sitä useinkaan ymmärrä, koska koko käsityksesi itsestäsi voi olla hyvin vajavainen. Usein sinä sekoitat kaksi asiaa keskenään; luulet ajatuksesi kertovan sinulle sen, mikä olet, vaikka tosiasiassa olet itseltäsi piilossa. Näin suurin salaisuutesi – sinä itse – olet kuin tuntematon uusi manner, ja sinä katselet sitä vielä aavalta mereltä. Sinun tosiminäsi on syvällä, syvällä piilossa, koska jos sinä tuntisit alitajuntasi ja sielusi, olisit vapaa. Siihen asti merkitysten sisältämät rakenteet ovat käytännössä sinulta ja sinun ymmärrykseltäsi aina pois karkaavia.

Näin elämä antaa sen, jota pystyt hallitsemaan, sen pienen osan jonka tietoisuutesi taso voi kirkkaasti – vaikkakin valheellisesti – ottaa haltuun. Kaikki muu näyttäytyy sekavana vihjeiden vyyhtenä; kaikki muu on ikään kuin vailla mieltä.

Mitä uni tarkoittaa, jos se on totta? Onko uni sellaisenaan tärkeää, vai ainoastaan jotain, mitä ilman suurempaa syytä koette?

Minä annoin unen, jotta opitte matkustamaan ja etsimään. Keho sitoo sieluanne, mutta uni toimii sielulle eliksiirinä, jossa sielu saa vapauden. Vapaus on teidän lopullinen tavoite.

Mene unta kohti kuin menisit katsomaan hyvää elokuvaa, sellaista elokuvaa joka sisältää aina jotain opettavaista. Katso tuota elokuvaa kuin uppoaisit siihen, aina ollen tietoinen itsestäsi. Opettelemalla selkeää unen hallintaa voit avata uuden yhteyden itsesi kautta äärettömyyteen. Muistamalla unet jälkeenpäin syvennät joka kerta hallinnan tunnetta, ja jonain päivänä saat nähdä unesi kuin ne näkee ihminen, joka muistaa kuka hän on.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 878 / 8.6.2016

Suuri on minun maailmankaikkeuteni. Pieni on minun maailmankaikkeuteni.

Tiedättekö, ettei yksikään näkemänne, kuulemanne, tuntemanne asia maailmassa koskaan ole olemassa? Tiedättekö, että kaikki on unta?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 879 / 8.6.2016 (2)

Katsokaa maailmaa sillä tavalla, kuin minä katson. Se on minun uneni.

Katsokaa maailmaa nähden unta.

Katsokaa maailmaa pelotta.

Katsokaa maailmaa kuin saisitte siten tilaisuuden rakastaa.

Katsokaa maailmaa ihmetellen.

Katsokaa maailmaa muistaen.

Katsokaa maailmaa ensimmäistä kertaa siten, että hyväksytte kaiken.

Katsokaa maailmaa luopuen tarpeesta tehdä sille jotain.

Katsokaa maailmaa kuin minä katson.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 880 / 8.6.2016 (3)

Sinä, joka tätä tekstiä nyt luet, voit mennä rauhassa sydämeesi ja luovuttaa siellä oleva kipu minulle.

Pyydä minua nyt sinua siunaamaan. Samalla kuvittele, miten sinä saat kaiken avun, mitä juuri nyt tarvitset. Tämä apu tulee sinun parhaaksesi, sinun sielusi tahdon mukaisesti.

Näe silmissäsi ilo, huulillasi riemu, koe sydämessäsi elämänjano. Sinä olet nyt saava Kristuksen pyhän kosketuksen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 881 / 8.6.2016 (4)

Jumala sanoo näin. ”Olemme tulleet yhdessä lihaksi. Minä olen Jumala. Sinä olet minulle osa äärettömyyttä, ja jos äärettömyys ja ikuisuus eivät koskaan pääty, olet sinäkin osana minua ikuisuuden ja äärettömyyden lapsi.”

Näin minä sanon, ja näin minä teitä rakastan.

Sinut luotiin osana avaruuden puhdasta harmoniaa. Olet tähtipölyä, joka leijailee universumin laitamilla. Näe tuo kauneus; näe kuinka kaunis olet.

Minä loin sinut yhtä suurella rakkaudella, kuin olen antanut itsestäni syntyä kauneimman kuviteltavissa olevan tähtijärjestelmän. Sinä kuljet rataasi ja löydät pian tien luokseni.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 882 / 8.6.2016 (5)

Vastaus on aina oleva vastaus kysymykseen, ja kysymys on aina oleva kysymys vastaukseen.

Kysymys liittyy aina siihen, että tahdot tietää jotain. Sinä tulit kaivamaan esiin piilosta vastauksen yhteen kysymykseen. Tuo kysymys on kaikille sama, ja vastaus on kaikille sama.

Minä, teidän Luojanne, kerron nyt sen kysymyksen, johon annan vastauksen kullekin teistä silloin, kun sen aika koittaa. Tuo aika on jo nyt, mutta silti se ei vielä ole tässä. Tuo aika on jo tapahtunut, ja se – kuten kaikki muukin – on jo ollut ja on aina oleva.

Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa se, ettei aikaa ole? Se tarkoittaa sitä, mitä se tarkoittaa. Sillä minä varmistan sen, että kuka tahansa, koska tahansa, missä tahansa voi pelastua nyt.

Mikä on kysymys, ja mikä on vastaus? Minä tiedän molemmat. Se joka tietää kaiken, ymmärtää aina, että vain hakemalla ja etsimällä kaiken tietämyksen jälkeen voi löytöretki paljastaa vielä jotain uutta. Näin minä toimin, joka tietää kaiken; minä piilotan itseltäni vastauksia, jotta ne uudestaan löytämällä koen saman, minkä sinä koet palatessasi kotiin.

Kysy itseltäsi mahdollisimman avoimesti seuraava kysymys: ”Kuka minä olen?”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 883 / 9.6.2016

Jumala loi taivaan ja maan, tähdet ja kuun, ja sinut.

Jumala sanoi: ”Minä tarjoan sinulle kaiken tämän.” Kun Jumala näin sanoi, Hän valmisti sinulle kaiken. Hän tahtoi antaa ainoalle Pojalleen, joka sinä olet, täydellisyyden eteensä.

Muista tämä!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 884 / 9.6.2016 (2)

Minun on nyt sanottava Jannen kautta tämä sana. Minun on luovuttava tästä tiedosta teidän hyväksenne. Tämä tieto on annettava etsivälle, ja tieto kuuluu jokaiselle, joka etsii totuutta.

Luovu nyt ajatuksesta, että jokin sinun elämäsi tapahtuma olisi voinut tapahtua toisin. Luovu nyt ajatuksesta, että olisit voinut tulla tähän pisteeseen muuten, kuin siihen tulit. Luovu nyt pelosta huomista kohtaan. Luovu nyt oman tahtosi vankeudesta, sillä oma tahtosi ei auta sinua muuten kuin yhdessä minun tahtoni kanssa.

Minä kerron nyt sen, minkä tahdon jokaisen teistä syvällisesti ymmärtävän.

Minä loin jokaisen teistä omaksi kuvakseni. Tämä kuva on näyttävä minulle yhden niistä minun olemiseni ja tietoisuuteni tasoista, joista minä koostun ottaessani muodon teidän kauttanne. Sinä rakas lapseni olet vain yksi muoto äärettömistä muodoista. Jos ajattelet voivasi hallita elämääsi rajatta, törmäät nopeasti totuuteen. Älä hallitse, koska totuus on tällöin kivulias. Totuus paljastaa aina sinulle oman tietoisuutesi tason.

Sinä olet juuri se, joksi halusit tulla. Halusit ottaa sen polun taivallettavaksi, jota olet matkannut nämä vuodet. Tämä polkusi on sinun polkusi. Sinä et voi antaa sitä kenenkään muun käyttöön. Näin ollen sinun tahtosi rajautuu sinun oman tiesi sisään.

Jos sinä tahdot muutosta elämääsi, tämä muutos on aina sidottu polkuusi. Et voi syntyä uudelleen siihen kehoon, josta kasvaa tähtitanssija, jos olet syntynyt kehoon, jossa sinä haet vastausta kirjoittamalla kauniita runoja. Et voi tahtoa osaksesi muuta, kuin minkä otit etukäteen vastaan; muuten ajaudut omaan ahdinkoosi, ja sinun tahtosi tukahduttaa virran, elämänvirran sisälläsi.

Ole se, joksi tulit olemaan! Jos olet köyhä, nauti köyhyydestä! Mikäli olet sairas, hyväksy sairautesi! Jos et tahdo nähdä itseäsi sellaisena kuin olet, et muista kuka olet; et muista olevasi se, joksi tulit olemaan. Näin sinä antautumalla tulet siksi, joka on sinun tosiminäsi.

Tämä on sinulle annettu rakkaus ja armo; rakkaus tulla minuksi; armo olla aina kaikelta suojassa, sillä kaikki mikä tapahtuu, täytyy tapahtua.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 885 / 9.6.2016 (3)

Tahto olla vapaa tekee teistä vapaita. Tässä on tilaisuutenne vaikuttaa elämäänne! Tässä teistä tulee elämäänne ohjaavia tekijöitä, elämänne suunnan muuttavia ihmisiä.

Ilman tahtoa olla vapaita te kuljette ennalta määrättyä tietä, ja tuo ennalta määräytyminen on yhtä kuin kohtalo. Tuo kohtalo on aina teidän parhaaksenne annettu.

Kun sytytätte valon sydämeenne, te tulette huomaamaan, miten valo vetää valoa puoleensa. Näin olette yhteydessä sisimpäänne, ja näin valitsette sen tien luokseni, joka on edelleen ennalta määrätty, mutta joka saa elämänne näyttämään kaiken parhaan puolensa itsestään.

Tämä on minun suunnitelmani teidän varalta!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 886 / 10.6.2016

Maailma ja elämä maailmassa kasvattaa teitä totuuteen.

Maailma on sellaisenaan illuusio. Koko maailmankaikkeus näyttäytyy totena, mutta totta on se, mikä on illuusion takana. Jos olet lähtenyt etsimään totuutta, sinä olet aina löytävä edestäsi valheita.

Miten erotat valheen todesta? Et mitenkään.

Kuinka sitten voimme tietää mistään mitään? En ole koskaan antanut etsivän eksyä, joten kerron nyt lyhyesti, mikä on totta.

Totta on se, minkä edessä sinä koet pyhän puhdistautumisen. On ihan sama mihin uskot, koska minä loin niin rikkaan unelman ja harhan eteenne, että jokainen teistä voi siitä ottaa itselleen sopivan työkalun käyttöönsä tälle matkalleen kohti totuutta. Minä olen tuova vastauksen aina teidän eteenne siten, kuin te tahdotte.

Hän, joka etsii viisautta hiljaisuudesta, saa hiljaisuudessa viestin sydämeensä.

Hän, joka menee maailman sekaan kaivaakseen esiin totuuden, on löytävä totuuden.

Hän, joka tahtoo uskoa hyvään itsessään, löytää hyvän itsestään.

Valhe on kaikkialla, jotta lopulta et enää välitä, vaikka et tiedä totuutta. Tässä yksi paradoksi lisää. Minun tapani tuoda vapaus on antaa teille ensin vastuksia, jotta näette, että kaikki vastukset ovat valhetta.

Ymmärrättekö?

Jos ymmärrätte, ettei millään ole väliä, olette perillä!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 887 / 10.6.2016 (2)

Katsotaan nyt sellainen kommentti lukijalta, joka tahtoo elämässään vapautua taakasta. Tämä kommentti on palaute siihen pyyntööni, jonka esitin aiemmin.

Pelko on kaikkein raskain syy siihen, että saatte ahdistusta, masennusta, katkeruutta, menetyksen pelkoa, syyllistä ja uhria etsivää käsitystä elämästä; jokainen, joka pelkää on, saanut osakseen tavalla tai toiselle kipua aiheuttavan sokean pisteen katsekenttäänsä. Pelko on annettu teille juuri sen vuoksi, ettei olisi mahdollista pitäytyä maallisessa ja materiaalisessa maailmankuvassa ilman, että jossain vaiheessa siitä on pakko luopua päästäkseen vapaaksi.

Jos ihminen pelkää, tai jos hän pääsee pois pelosta, on hänellä kaksi kokemusta maailmasta, ja näitä kokemuksia hän tarvitsee nähdäkseen kirkkaasti. Hän on tällöin saanut yhden vastauksen lukemattomiin kysymyksiinsä.

Pelko tekee aina ihmiselle sen, että ihminen lukittuu ja jähmettyy. Mitä tällöin tapahtuu? Se on tila ja eräänlainen ansa, jossa ihminen joutuu etsimään sisältään vastauksia, kunnes näkee sydämensä läpi valoon. Jähmettynyt, pelokas ihminen mittaa koko ajan elämää, puntaroi miten paljon se häntä ohjaa ja kuinka hän on löytänyt sisäistä vahvuuttaan.

Tämä pelon ja rohkeuden välitila, jossa useimmat teistä ovat ja johon reagoitte opitun kaavan mukaan, on teille useimmille valittu korottamaan teitä polullanne tilaan, jossa nuo kaavat rikotaan. Te valitsette vaikeutenne etukäteen.

Jos minä en antaisi teille mittanne mukaan, ette koskaan pääsisi vapaaksi.

Jos minä antaisin teille täysin sattumanvaraisia esteitä tiellenne, voisitte kaatua matkallanne kotiin.

Koska näin ei ole, voin huoleti luottaa teidän jaksamiseenne. Voitte itse tämän tiedon varassa kasvattaa sitkeyttänne, ja muistuttaa joka hetki itseänne siitä, miten elämänne on ikuisessa prosessissa, johon mikään ei lopulta pysty teitä lukitsemaan paikalleen; tämän päivän kauhu on huomisen vapauden antama mennyt muisto. Tämä pitää paikkansa jokaisen teidän osalta.

Olkaa siis sitkeitä. Jos pelkäätte, saatte aina lisää pelättävää. Jos luotatte, voitte luottaa siihen, että pelon syyt haihtuvat tieltänne. Näin maailma toimii, ja näin minä lupaan sen aina toimivan.

Jos sinä muistat olevasi ikuinen, koskematon, niin pelkosi on jälleen kerran heikompi.

Jos sinä luotat minun lupaukseeni, olet pykälän verran vahvempi.

Jos sinä harjoitat sisäistä tarkkailua, pääset nopeammin maaliin.

Jos sinä annat pelolle periksi, se haukkaa sinut, mutta jos menet sitä päin, huomaat sen olevan illuusiota.

Jos sinä kannat pelkosi Poikani eteen, Hän siunaa sinut.

Olet siunattu. Olet vapaa. Nyt.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 888 / 10.6.2016 (3)

Jumalan kasvot ovat sinun edessäsi, takanasi ja sivuillasi, joka puolellasi. Sinun kasvosi ovat Jumalan kasvot.

Sinä ja Jumala tunnette toisenne. Te olette kuin saman verson, saman kasvin kaksi oksaa; molemmat yksi mutta sama. Te olette sama, jonka vain uni erottaa toisistaan.

Te näette unta. Minä näen unta. Tämä uni ei pääty koskaan. Minun uneni on joka ikisen lapseni synnyttänyt kaunis kuva. Tässä unessa te nukutte.

Kun tulette kotiin, saan herättää teidät unestanne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 889 / 10.6.2016 (4)

On vain kaksi totuutta, joiden tähden teidät loin.

Ensimmäinen totuus kuuluu näin. ”Minä en tahdo muuta kuin tuntea itseni.” Minä tahdon – teidän tehdessä kanssani työtä – löytää totuuden totuudesta.

Toinen totuus kuuluu näin. ”Sallin kaiken.” Minä annan teidän vuoksenne itseni, ja minä olen armollinen.

Nämä totuudet turvananne voitte muistuttaa kovan hädän hetkellä itseänne siitä, etten ole koskaan jättävä teitä yksi. Minä turvaan teidät, ja kaikki on hyvin. En voi koskaan teidän tähtenne suuttua, kokea vihaa tai kostomielialaa. Te saatte kaiken anteeksi, koska te olette aina täydellisiä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 890 / 11.6.2016

Sanotaan Jumalan sanoneen näin: ”Tahdon teidän parastanne.”

En ole koskaan sanonut noin. Minä en tahdo mitään. Minä en edes vihjaa teille jotain, mitä teidän tulisi minun mielikseni tehdä. Jos tahtoisin parastanne, olisin heti osoittamassa teille toiveita ja vihjeitä, mutta tuo tekisi heti teille vain ongelmia. Te voitte olla täysin varmoja siitä, etten ole edes teidän puolestanne, teidän parhaaksenne – teidän suureksi hämmästykseksenne – mitään teiltä koskaan olettanut.

Siten olet täysin vapaa tekemään elämälläsi kaiken, minkä koet tarpeelliseksi. Vain sinä voit tietää mitä tahdot. Jos menet etsimään vapauden, olet saava sen. Ellet tahdo vielä vapaaksi, ota elämäsi kautta se ilo irti, jonka saat. Mikäli olet heikko ja sorrut, et ole koskaan tehnyt mitään väärää.

Siten minä sinut armahdan jo etukäteen.

Lyhyt kuvaus siitä, miltä sielusta tuntuu palata takaisin kehon kuoleman jälkeen paikkaan, josta se lähti.

Kuvittele, miltä tuntuu olla ilman syyllisyyttä, ilman häpeää, ilman surua, ilman pelkoa. Kuvittele miten sinut läpäisee pelkkä riemu. Tältä sinusta tuntuu tulla pois raskaasta elämästä ja nähdä miten kaunis sinä olet.

Olet siunattu.

Halaan sinua.

Olen sinä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 891 / 12.6.2016

On sanottava teidän kaikkien hyväksi yksi tärkeä asia.

Jumala on aina tarkoittanut luomistyöllään kehittää itseään. Hän loi maailmankaikkeuden omasta ei-mistään, ja tämä maailmankaikkeus pyhittää Hänet itsensä.

Jos Jumala tekee kaiken itsensä tähden, ollen siten oman työnsä tekijä ja arvioija, on ymmärrettävää, ettei Hän voi mitenkään katsoa lapsiaan muuta kuin rakkauden värittämin lasein. On niin, ettei yksikään teistä ole Hänen tähtensä koskaan ollut minkäänlaisen arvioinnin kohteena Jumalan puolelta; te kaikki saatte luvan olla etsimässä vapaasti valon ja rakkauden salaisuutta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 892 / 12.6.2016 (2)

Katsokaa nyt sitä, minkä minä teille tarjoan. Olen tuonut eteenne maailman, jossa sinä tarvitset vain vahvan uskon parempaan, ja kaikki on hyvin.

Sinä sanoit lähtiessäsi tähän elämääsi näin: ”Olen valmis.” Jos näin sanoit, niin mitä luulet, onko sinulla mitään hätää?

Minä olen.

Sinä olet.

Me olemme.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 893 / 12.6.2016 (3)

Katsokaa nyt sitä elämäänne, jota elätte. Ymmärtää, ettei mikään tullut sinun elämääsi – sinun kohtalonasi – ilman omaa hyväksyntääsi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 894 / 12.6.2016 (4)

Menkää nyt hiljaisuuteen. Menkää nyt keskelle suurinta meteliä. Menkää nyt keskelle avaraa tilaa. Menkää nyt ruuhkaan.

Siellä on aina hetki omalle sydämelle. Joka paikassa minä tarjoan itseni sinulle.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 895 / 12.6.2016 (5)

Sanon viimeisen sanan tälle illalle.

Tänään käynnistyy uusi vaihe näissä kanavoinneissa. Tästä eteenpäin viestit tulevat käsittelemään hetken aikaa pelkästään ihmisten Jannelle lähettämiä kysymyksiä. Käsitellään yksi alta pois, ja sitten tulee parin päivän tauko, jotta Janne voi hieman levätä. Tämä lepo johtuu tulevista taajuusmuutoksista.

Mennään katsomaan, mitä Jannelle lähetettiin vastauksena siihen aiheeseen, josta olemme viime aikoina antaneet viestejä julki.

Tämä kysymys oli koskeva niitä asioita elämässänne, joiden vuoksi koette sen raskaaksi. Otetaan yksi palaute, joka kuuluu näin: ”Koti”. Tämä tarkoittaa sitä, että koti ja kotiin liittyvät asiat ovat murheina riemun ja ilon edessä ihmisellä, joka tämän palautteen lähetti.

Koti on paikka, johon sijoitetaan rakkautta. Koti on jokaisen sellaisen ihmisen lempipaikka, jolle on tärkeää sijoittaa varmuuteen ja pysyvyyteen. Tällöin koti on kuin ankkuri, johon kytkettynä ihminen voi tutkia maailmaa, ja palata pesäänsä lepäämään. Ihminen on kotinsa kautta kuin lapsi, joka äitinsä tai isänsä turvasta etsii salaisuuksia ja kätköjä leikkiensä lomassa. Kotiin palataan, jotta kotona voidaan hakea kokemusta pysyvyydestä.

Joskus käy niin, ettei koti anna turvaa. Kotiin on tällöin raskasta palata, eikä koti tunnu kodilta. Se on hetki, joka aina laittaa teitä tutkimaan itseänne. Jokainen kerta, kun palaatte kylmään kotiinne, saa teidät murehtimaan, voimaan huonosti ja välttämään omaa totuuttanne. Jokainen kerta jos vältätte totuuttanne, olette löytävä edestänne kielteisyyden kehän, jonka voima vetää teitä puoleensa niin kauan, kunnes teidän on murtauduttava tuosta kehästä.

Jos ihminen tahtoo olla vapaa, ja jos ihminen ymmärtää vapauden merkityksen koko maailmankaikkeuden kannalta, on yksi ainoa tapa ratkaista kylmän kodin taakka. Tämä sinulle tullut mahdollisuus vapautua vankeudesta, jota koti ilman rakkautta sinulle ympärillesi rakentaa, on elämäsi tilaisuus nähdä oma arvosi, absoluuttinen arvosi. Muista tämä, kun mietit ratkaisujasi! Muista miten minä annoin teille kaikille ikuisen määrä aikaa etsiä vapautenne, johon on aina mahdollista ottaa kylkiäisinä rakkaus koko maailmaa kohtaan.

Minä olen vapaa, ja vapaa olet sinä. Et vain tiedä sitä ennen kuin meidän tiemme kohtaavat.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 896 / 15.6.2016

Saadaan yhdessä olla kysymysten äärellä. Saadaan kaikki nyt luoda katse kysymykseen, jonka on lähettänyt Jannelle ihminen, jolle usko ja toivo ovat elämän keskiössä. Tämä ihminen on usein ottanut itseään suurempia vastuksia kantaakseen, mutta nyt hän tahtoo olla itse se, jota autetaan, ja minä olen Hän-joka-auttaa.

Katsotaan hänen esittämäänsä kysymystä.

”Voisitko kysyä Luojaltamme, miten me voimme luoda ja vetää rahaa nykyisyyteemme, helpottamaan jokapäiväistä elämäämme? Olen yrittänyt joka aamu ensimmäisenä asiana, kun olen vielä vuoteessa, ilmentää rahaa asunnon ostoon ja ostaa kaikenlaisia lottoarpoja.

”Olenko minä jotenkin kirottu, koska mitään vaurautta en saa luotua, vetovoimanlaki ei tunnu auttavan? Pitääkö koko loppuelämä elää köyhyydessä, kun eläke ei oikein riitä kaikkiin menoihini? Eikö rahankin pitänyt olla vain energiaa, miten sitä voimme luoda lisää jokaiseen päiväämme.

”Lähetän kiitokseni koko sydämestäni ja sielustani tästä vastauksesta, jota jään odottamaan. Kiitos rakas Jumalani ja Luojani!”

Rakas lapseni. Sinun on hyvä lukea tämä viesti ja antaa jokaisen sanani painua syvälle sydämeesi.

Sinun on ollut vaikeaa löytää tietä ulos vähävaraisesta elämästäsi. Olet tahtonut vapautta köyhyydestä, ja köyhyys on ollut sitkas ja ankara vastus. Sinun tahtosi on minun tahtoni, enkä minä estä ketään teistä toteuttamasta tahtoaan.

Miksi sitten olet köyhä? Miksi et rikastu?

Olen ikuisuus, ja ikuisuus voi olla ihmisen silmissä vain jotain, mitä hän yrittää mutta ei ymmärrä. Ikuisuudessa on kaikki mahdollista. Ikuisuudessa jokainen teistä saa, minkä tarvitsee. On muistettava tämä, kun luotte maailmaa.

On tärkeää ymmärtää se ero, mikä on toiveittenne ja parhaan käsityksenne ero. Toiveet tulevat usein tietämättömyydestänne, kun taas sielunne tietää mikä on aina teidän parhaaksenne. Jos sielu on hereillä ja jos sydän on avoin, saa sielu jalansijaa ihmisen arjessa. Mitä enemmän ihminen luopuu toiveistaan ja peloistaan, on hän saava vapautta tavalla, johon harva teistä uskoo.

Teistä moni yrittää parhaansa mukaan löytää elämänsä ja kuolemansa välissä onnea ja rakkautta. Moni teistä hakee tyydytystä ja turvaa materiasta. Te kaikki teette näin, tavalla tai toisella, ja kaikki se kertoo teille siitä, mikä on teille sillä hetkellä tärkeää. Näin kaiken aikaa annan teidän oppia siitä, mihin mikin valinta johtaa.

”Usko siirtää vuoria.” Näin sanoi Jeesus, ja näin minä teille sanon.

Miksi vuoret eivät siirry? Miksi köyhyys jatkuu? Miksi rahahanat pysyvät kiinni? Miksi rikas rikastuu huolimatta siitä, ettei hän edes yritä olla oikeudenmukainen? Miksi köyhä köyhtyy riippumatta hänen jalomielisyydestään? Miksi tämä kaikki, ja mihin tulisi uskoa?

Muistakaa ikuisuus. Te olette saava kaiken, sillä aikaa ei ole.

Rakas lapseni, kuule tämä lupaukseni! Usko on sinun suurin työkalusi. Usko on sinun pahin heikkoutesi. Usko on yhtä aikaa myös hankaloittamassa elämää, jos uskosta tulee vain yksi tapa olla kiinni peloissa.

Usko itsessään vapauttaa, mutta vain mikäli ihminen vapauttaa itsensä kaikesta pelosta. Tällöin kaikki on hyvin, eikä mikään voi tuon ihmisen hyvinvointia heilauttaa. Tällöin usko siirtää vuoret paikoiltaan, sillä tällöin uskon ja rakkauden voimalla te teette elämänne sen näköisiksi, miksi katsotte elämänne olevan kun sen on teidän luomuksenne. Näin teidän uskonne on voima ja voimavara, mutta jos teidän uskonne on käsitys siitä, että teillä on valta tehdä mitä tahdotte, tuo tahto jälleen kerran tulee esteeksi toiveidenne eteen.

Ymmärrättekö?

Ymmärrättekö miten vaikeaa minun maailmani on teidän käsittää? Se on maailma, jossa vain pitkälle edistynyt ihminen ymmärtää, mistä kaikessa on kyse. Se on maailma, jonka edessä tahtonne lopulta taipuu, ja silloin tapahtuu ihme. Se on maailma, joka on aina täydellinen.

Ellette ymmärrä tätä, olette yhä siinä pisteessä elämäänne, joka näyttää teille uudelleen ja uudelleen kaiken kauneuden takana piilevän absoluuttisen totuuden, ja tuo kauneus ilmentää totuutta usein sen kääntöpuolen avulla. Tuolloin etsitte kuumeisesti vastauksia, ja usein päädytte umpikujaan, vaikka luulitte saaneenne kiinni totuudesta. Minä olen aina vaikeasti tavoitettava, sillä jokainen minut ja sinut yhdistävä totuus käsittää aina väärinymmärryksen mahdollisuuden.

Katsotaan vielä kerran yhdestä näkökulmasta uskon ja epäuskon välistä näkymätöntä rajanvetoa.

Jos uskot, että kaiken takana on aina minun rakkauteni, ja jos tahdot päästää irti tahdostasi, olet löytämässä sen uskon, joka tekee ihmeitä elämässäsi.

Jos uskot Jumalaan, ja jos uskot sinulle koituvan kaikkea hyvää tuosta uskosta, voit löytää elämässäsi todisteita Jumalan rakkaudesta. Tällöin minä näytän sinulle tavalla tai toisella tahtoani.

Jos uskot Jumalan antavan sinulle mitä tahdot, olet liukumassa kohti epäuskoa. Tuolloin vain uskosi Jumalaan erottaa sinut heistä, jotka eivät usko Jumalaan. Hekin jotka eivät usko Jumalaan, ovat luottaneet maailmaan niin paljon, että maailma tuo heille sen, mitä he tahtovat. He saavat rikkaudet, mutta he kadottavat sielunsa.

Sinä joka et anna maailman tavoin itseäsi luovuttaa epäuskon ja oman tahdon tielle, ole tarkkana sen suhteen, kuinka olet luovuttanut halusi ja pyyteesi, ja missä kulkee kaupankäynnin ja hyväksynnän raja. Silloin käyt kauppaa, kun ajattelet saavasi minulta jotain vastineeksi uskostasi. Jos et lopulta uskalla hyväksyä sitä elämää, jossa juuri nyt olet, et pääse sinne, minne tahdot. Sinä kamppailet niin kauan kipusi kanssa, että luovutat kamppailusta. Tällöin tulee minun armoni ja rakkauteni yllesi, ja sinä olet vapaa.

Tämä on sinulle tilaisuutesi olla uskova, joka ei pyydä mitään.

Tämä on sinulle tilaisuutesi olla uskova, jolle kaikki on hyvin.

Tämän on sinulle tilaisuutesi hyväksyä jokainen sekunti elämässään.

Tämä on sinulle tilaisuutesi nähdä minun tahtoni.

Usko siirtää vuoria.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 897 / 16.6.2016

Sanotaan Jumalan sanoneen näin: ”Minä kuvittelen ihmisen mielessäni.”

Minä kuvittelen ihmisen mielessäni. Näin väitetään minun sanoneen. Onko tämä totta? Onko tämä minun tapani luoda?

Minä tein kaiken, ja kaikki tulee minusta; ja minä tuon elämän kaikkeuteen, ja minä otan vastaan kaiken tekemäni; ja minä tahdon vain sinun vapautta.

Näin on, ja näin sinun on nyt helpompaa miettiä sitä, miksi olet vapaa jo oletuksena.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 898 / 16.6.2016 (2)

Meidän on nyt hyvä katsoa Jannelle lähetetty kokemus, jossa ihminen on menettänyt otteen ilosta. Katsotaan tämä kokemus, joka on nimeltään häpeä.

Jannen elämässä häpeä näytteli pitkään päällimmäisiä kokemuksia ja tunteita, koska elämä oli näyttänyt hänelle kovat kasvonsa luoden usein tilanteita, joissa tämä lapsi sai kokea täyden annoksen pelkoa ja läheisyyden puutetta. Häpeä on Jannen yksi tärkeimmistä kokemuksista, sillä näin hän otti osaa kaikkien ihmisten häpeään, ja näin hän on valonkantaja heille, jotka häpeävät.

Jokainen tuntee häpeää. Jokainen on häpeän tahraama sillä maailma, jossa elätte, on pitkän pimeän historiansa saatossa iskostanut ihmisiin vaillinaisuuden kokemuksen. Häpeä on aina yhteydessä siihen kuinka kohtaatte vaillinaisuutta.

Kipu annetaan, jotta kivun tehtävä täytyy. Häpeä annetaan, jotta häpeän tehtävä täytyy.

Te saitte häpeän osaksenne yhdestä syystä. Te tahdoitte tuntea häpeää, jotta minun rakkauteni loistaisi yllänne entistäkin kirkkaampana.

Häpeä sanoo teille nämä sanat: ”Olen huono.” Sinä koet itsesi huonoksi, jos et opi näkemään harhan läpi. Harha tuo teille erillisyyden, erilaisuuden ja vertailun toisiin. Harha kannattaa oppia tiedostamaan, jolloin aste asteelta yhteytesi maailmaan tiivistyy. Yhdessä maailman kanssa lopulta saat armon ja rakkauden, etkä enää voi itseäsi hävetä. Ymmärrät tällöin, mistä kaikessa on kyse, ja ymmärrät kuinka kaunis olet.

Sinä olet juuri sellainen, kuin sinun täytyy olla. Olet juuri sellainen, mikä voit olla nyt.

Kaikki mitä on tapahtunut, on tapahtunut sinun yhtä tarkoitusta varten, ja tuo tarkoitus hyväksyy kivun; tarkoitus löytää totuus vaatii ensin unohduksen ja kivun, ja tuossa tehtävässä tarvitsette paljon erilaisia tilaisuuksia arvioida elämää. Kipu annetaan, ja kipu otetaan, joten he jotka häpeävät, saavat levon.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 899 / 17.6.2016

Katsotaan seuraava viesti.

Tämä viesti koskee tunnetilaa, joka estää vapauden kokemuksen, ilon ja riemun ihmiseltä, jonka elämään on mahtunut paljon erilaisia hänen eteensä asetettuja koettelemuksia. Ne ovat olleet kaikki tarpeen, vaikka monesti hän on pelännyt tunteitaan niiden voimakkuuden tähden ja sen vuoksi, ettei ole saanut tukea noiden tunteiden käsittelyssä.

Nyt hän antoi yhden tunnetilan julki, jotta minä auttaisin häntä sen kanssa eteenpäin. Tämä tunnetila on siitä hankala, että kun se aktivoituu se helposti liittää itseensä muita lähellään olevia tunnetiloja. Tämä on myös siitä hankala tunne käsiteltäväksi, että sen aikaansaa usein muut tunteet, joten alkuperäisen syyn käsittely voi hankaloitua, kun sitä on hankala tunnistaa tämän päällimmäisenä näyttäytyvän kokemuksen seasta.

Puhumme nyt ahdistuksesta.

Jos sinua ahdistaa, sinä voit aistia sen monella tapaa. Eräät tuntevat ahdistuksen enemmän levottomuutena, toiset taas ahdistuessaan lamaantuvat, kun taas kolmannet voivat siirtää ahdistuksen pelon, vihan, masennuksen tai häpeän tyyppisiin ilmaisutapoihin. Onkin niin, että ahdistus on kasauma kokemusta oman kontrollin menettämisestä, tuntemus hallitsemattomuudesta tai siitä, ettei elämä näyttäydy sinulle omien ehtojesi mukaan.

Usein ahdistus on viimeinen tapa tuntea tyytymättömyyttä tai pelkoa, tai muuta vaikeasti lähestyttävää primääristä tunnetta. Tällöin alkuperäinen tunne työntyy ahdistuksen alle piiloon.

Miten ahdistusta olisi mahdollista ymmärtää? Kuinka sitä olisi mahdollista hyväksyä? Entä kuinka sen avulla ihminen oppii tuntemaan itseään?

Oletetaan teidän kaikkien ahdistuneen useammin kuin kerran, niin että ahdistus on tuttu kokemus teille kaikille. Oletetaan myös useimman inhoavan tuota tilaa, sillä se antaa monelle käsityksen itsestä viallisena ja epäonnistuneena. Te myös pelkäätte ahdistusta, koska tuolloin kuvittelette olevanne paljaita, epäonnistuneita ja läpinäkyviä – jollain tavalla huonompia kuin muut – ja tuo pelko totta kai on omiaan lisäämään ahdistusta.

Jos te kaikki olette ahdistuneita, kuka on silloin parempi kuin muut? Jos te kaikki pystytte kokemaan jokaisen tunteen, ja jos te kaikki muistatte pelon, yksinäisyyden, vihan, kateuden, häpeän tai minkä tahansa muun tunnetilan, ettekö te kaikki tuolloin käy samaa prosessia läpi? Ettekö te kaikki vain kuvittele olevanne jotenkin viallisia?

Ahdistus kuuluu elämään, sillä ahdistus on aina seuralainen ihmiselle, joka ei tunne itseään. Omassa muista eriytyneessä ja muista ihmisistä etäällä olevassa, pelon sävyttämässä yksinäisyydessä ahdistus ottaa aseman ihmisen tunne-elämässä usein niin, että ahdistus synnyttää ja ylläpitää toistuvaa ketjureaktiota. Tämä on teille vain yksi mahdollinen tapa tuntea Jumala monien joukossa, yksi tapa etsiä totuus, yksi tapa hakea apua, yksi tapa etsiä yhteyttä, yksi tapa haluta enemmän, yksi tapa olla vapaa, sillä ahdistus synnyttää kaipuun, ja kaipuu lopulta johtaa perille vapauteen.

Ahdistus tarkoittaa minun näkökulmastani sitä, mitä te ette muista ahdistuksen hetkellä. Te ahdistutte koska rakastatte elämää.

Miettikää sitä!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 900 / 18.6.2016

Ahdistus on merkki siitä, että rakkaus elämään, toiveet ja haaveet sekä käsitys siitä, että asiat eivät ole niin kuin ne voisivat olla, luovat pohjalla vaikuttavan perustilan, johon muut tunteet helposti ottavat yhteyden.

Ahdistus on aina mahdollista nähdä lahjana, mutta on hyvä silti ymmärtää, että tuo lahja jälleen kerran toteuttaa suurempaa tehtävää osana vapautumistanne. Hyvästelkää siten kaikki lahjanne sitä mukaa, kun ette enää tarvitse niitä.

Otamme esimerkin.

Nainen pelkäsi miestään. Hän oli tuskin kahtakymmentä, kun hän meni naimisiin tuon miehen kanssa, ja he molemmat olettivat paljon elämältään. Heillä oli suuria toiveita elämäänsä kohtaan, ja nämä toiveet lähtivät yksi kerrallaan heitä pakoon.

Mies alkoholisoitui ja nainen katkeroitui. Miehestä alkoi hiljalleen muotoutua se, joksi yhdessä vaihtoehtoisessa elämässä loputtomista vaihtoehdoista pettymysten saattelemana hänestä tuli.

Nainen ahdistuksessaan otti omat aseensa käyttöön. Hän sai tarpeekseen siitä, että hän löysi itsensä täysin unelmiensa vastaisesta parisuhteesta, ja hän etsi rakkautta muualta. Ahdistus muuttui ajan myötä peloksi, ja pelko ahdistukseksi. Pelko miestä kohtaan kasvoi, kun mies alkoi enemmän ja enemmän tuoda kotiin pimeää ainesta, pimeää ja synkkää energiaa, joka aika ajoin aiheutti hänessä arvaamatonta käytöstä. Yhdistyneenä miehen aggressioiden kasvuun hänessä vaikuttava pettymys oli liikaa naiselle.

Molemmat ajautuivat täydelliseen umpikujaan; molemmat ajoivat karille.

Mitä ahdistus tässä tapauksessa heille opetti? Mitä epätoivo, viha, kauna ja syyllisyys heille kertoi?

Jätämme tämän kysymyksen vielä auki. Autamme teitä Jannen kanssa etsimään omia vastauksianne antamalla esimerkkejä ja viittaamalla siihen, miten Jumala aina tuo teille kaiken tarvitsemanne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 901 / 18.6.2016 (2)

Jos sinulla, minun rakas lapseni, joskus on sietämätön ahdistus, tule luokseni.

Jos sinulla, Jumalan kipinä ja Jumalan kallein aarre, on joskus tunne kaiken menettämisestä, kutsu minua.

Minä olen sinua varten.

Luon maailmaa sinua varten.

Sytytän tähdet taivaalla sinua varten.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 902 / 18.6.2016 (3)

Tulkaa kaikki tämän kutsun kuulleet nyt yhteen!

Kuvitelkaa miten te, näiden viestien lukijat, olette kokoontuneet yhteiseen tilaan. Kuvitelkaa, miten teitä on lukuisa joukko rakkauden kutsumana saman toiveen äärellä.

Kuvitelkaa, miten te olette kaikki saava nyt vapautta ahdistukseenne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 903 / 18.6.2016 (4)

Lopulta tulee aika, jolloin on sanottava hyvästit ahdistukselle. Tämä aika päättää jokaisen teidän kivut, tuskan, ahdingon ja pelon. Tämä aika on pian täällä.

Olen Jumalanne.

Olen Hän-joka-vie-tuskan, sillä olen ikuinen armo.

Jos ahdistuksesi ylittää voimasi, saat palkinnon ikuisuudessa. Ikuisuus turvaa jokaisen teidän pyrkimyksenne, sillä kaikki on jo lunastettu, joten pahinkin kärsimyksesi lakipiste vain antaa sinulle tarvitsemasi.

Rakasta elämää ja elämä näyttää sinulle parhaat puolensa. Rakasta elämää, ja elämä vapauttaa sinut.

Olet siunattu.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 904 / 20.6.2016

Juuri ja juuri kukin teistä on kykenevä iloon, joka tulee ja menee. Tämä ilo on useilla teistä ohimenevää, ja tilalle tulee kokemus raskaasta ja uuvuttavasta raadannasta. Tämä kokemus antaa lupauksen jostain, johon tietämättänne pyritte.

Raskas taakka on kuin suuri, Luojan teille mukaan antama merkki itsellenne siitä, oletteko muistaneet hakeutua valoa kohti.

Rakastakaa kipuanne, ja kipu syleilee teitä.

Otetaan uusi esimerkki siitä, kuinka yhdessä ja erikseen moni teistä uupuu ja sortuu epätoivoon. Moni teistä on tämän tunteen kanssa vailla keinoja, aivan kuin jokin hallitsematon teitä repisi ja riepottelisi. Tämä tunne on esteenä monen teidän ilolle ja riemulle, ja tämä tunne on kauhu ja pelko tuntematonta kohtaan.

Tuntematon edessänne. Siinä usealle ihmiselle raskas ja pelottavakin koettelemus, johon epäröitte mennä. Monet teistä suostuvat tähän kokemukseen ainoastaan ahdistuksen saattelemana. Pelkäätte kuin voisitte vahingoittua. Muistakaa, ettette voi.

Teidän pelkonne kytkeytyy siihen ominaisuuteen teissä, jonka toivotte syrjäytyvän; muuten pelkäätte tulevanne sellaisen kokemuksen murjomaksi, ettette koskaan sitä unohda. Tuo ominaisuus on tahto kuolla.

Miettikää kuinka lopulta teissä nousee – kovan paikan tullen – tahto kuolla. Tahdotte syvällä sisällänne päästä pois pelottavasta elämästänne, mutta ette tiedä miten. Elämänilo on monella teistä hukassa; tällöin on luonnollista, ettei elämä enää tarjoa iloa, jonka avulla jaksatte nauttia jopa pelon sekaisin tuntein ottamianne elämän opetuksia vastaan.

Yhdessä tuntemattoman pelon kanssa kuoleman ja elämän vetovoima saavat monet teistä olemaan ymmällään. Te ette löydä selitystä sille, miksi kaipaatte kuolemaa, tai miksi kaipaatte pääsyä vapauteen. Tuntematon edessänne on aina ruokkiva halua kuolla, ja kaikki tämä on hyvin salakavalan huomaamatonta, enemmänkin piilottunutta mutta silti teidän elämänne suuntaa muuttavaa.

Aina kun ahdistutte ja toivotte salaa kuolemaa, te samalla toivotte loppua syyllisyydelle. Kannatte usein raskasta syyllisyyttä siitä, miten ette tahtoisi elää. Tahdotte kuitenkin todistaa maailmalle olevanne pärjääviä, ja maailman vetovoima palauttaa teidät takaisin elämään. Tämä ristiriita on tabu, josta ei puhuta, mutta joka on tärkeä ymmärtää; siten ymmärrätte tunteitanne, jotka halkovat teitä niin, että vain pelko kuolemaa kohtaan lopulta on syy elämänhalullenne.

Voiko tällöin uskaltaa mennä tulevaisuutta kohti ilman pelkoa, jos kuolema houkuttaa enemmän kuin loputon usko minun tahtooni teitä kohtaan?

Lyhyt tie vapauteen on luottamus minuun.

Pitkä tie vapauteen on elämänsä luovuttaminen – Jumalan tahdon ja toiveiden hylänneen ihmisen tavoin – pelolle. Tällöin huominen pelottaa, kuolema pelottaa, elämä pelottaa ja vapaus pelottaa.

Jos et pelkää tuntematonta, olet pian ottanut paikkasi suurten joukossa. Pelko estää paluun Isäsi Jumalan luo. Vain pelottomuus on tie vapauden kautta autuuteen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 905 / 21.6.2016

Vuoksenne tehtävä, minun valoani välittävä, rakkaudella ja tarmokkuudella mahdollistettu työ on nyt tuotu päätökseen yhden asian osalta.

Tämä viesti on viimeinen viesti, jolla minä, teidän Luojanne esitän teille rakkauttani sanomalla Jannen kautta tekstiä, jolla kehotan teitä vapauteen, sillä maailmassa on menossa nyt suuri mullistus. Sanat alkavat käydä jo turhiksi; vapaus tulee luoksenne yllättävillä tavoin.

Pyytäkää omaa osuuttanne vapauden hurmasta!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 906 / 21.6.2016 (2)

Lasketaan vapaaksi nyt olevaisen ainoa tahto, jotta tämä tahto koskettaisi teitä kaikkia.

Jumalan tahto on teidän tahtonne. Mitä te tahdotte, Jumala tahtoo. Jos et tahdo olla vapaa, se on Jumalan tahto. Minä noudatan aina sinun tahtoasi.

Minä sanon näin. ”Sinä kuljet yksin oman polkusi päästä päähän.” Näin minä sanon, ja tätä minä tarkoitan. En tule ilman lupaasi puuttumaan elämääsi.

Minä sallin sinulle kaiken.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 907 / 22.6.2016

Kun koet ongelmaa missä tahansa suhteessa oman elämäsi suuntaan, saat tukea Jumalaltasi, kun niin tahdot. Jumalasi on näkevä kaiken, mitä tarvitset, ja jos sinulla on olemassa yhtään selvää hetkeä, jolloin tahdot tietoisesti muutosta elämääsi, Jumala antaa sinulle muutoksen.

Ellet kykene tähän, olet edelleen turvassa. Jumalasi kuljettaa sinun vierelläsi kokonaista maailmankaikkeutta. Jumala sulkee sinut syleilyynsä. Jumala on antanut kaiken sinun käyttöösi, kunnes havahdut näkemään ja kuulemaan totuutta.

On nyt aika ottaa seuraava vastaus kysymykseen kivusta ja sen antamasta vastuksesta. Tämä on erään ihmisen kokemus, mutta samalla kaikkien. Tämä ihminen antoi palautetta Jannelle, ja tämä palaute oli sanat ”erillisyyden tunne”.

On niin, että olen kaikki.

Olen samalla ei-mikään.

Jos on vain kaikki, niin kukaan muu ei voi olla mitään, koska minä olen kaikki. Näin ollen minua ei kukaan katso, minua ei kukaan kosketa. Olen tällöin olematon, koska kukaan ei minua havaitse.

Tunnetteko sen sisällänne?

Ymmärrättekö nyt, että kokemalla yksinäisyyttä te tunnette, kuinka yksin minä olen? Ymmärrättekö nyt, ettette voi olla hylättyjä, koska aina ja ikuisesti olette maailmassa jossa ei ole ketään muuta. Kuka silloin hylkää, ja kenet?

Muista, rakas lapseni, että saat olla aina luonani, vaikka kuinka olisit irrallaan ja hukassa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 908 / 22.6.2016 (2)

Katsotaan seuraava lukijan kommentti. Hän on vastannut sanalla ”tuomitseminen” ilmaisten asioita, jotka ovat elämänne kipupisteitä.

Tuomitseminen tapahtuu nopeasti, usein jo ennen kuin pääsette kiinni, mistä se ilmestyi. Tuomitseminen lähettää teistä kohteeseensa sellaista energiaa, jolla ette koskaan pysty tekemään muuta kuin heikentämään omaa hyvinvointianne. Sen minkä annat, saat aina takaisin.

Huomaa miten en tuomitse sitä, että tuomitset. Huomaa etten koskaan käske tai ohjaa teitä; minun tahtoni on olla sinun paras ystäväsi, joka luottaa aina ystävänsä harkintakykyyn niin, että tapahtui mitä hyvänsä minä tuomitsematta teitä rakastan.

Jos sinä saat kiinni itsesi tuomitsemisesta, voit huoleti luottaa tuon tunteen merkitykseen. Olet silloin pystynyt havaitsemaan itseäsi, ja jo havaitseminen luo edellytyksiä sille, että kasvat toiseen suuntaan, mihin ilman havaitsemista kasvaisit. Itse asiassa kun tuomitset, teet sen vain siitä syystä, että siten pystyt näkemään syvemmälle oman olemuksesi sisään. Jokainen tekosi kertoo sinulle jotain tärkeää ja olennaista Jumalan tahdosta sinussa. Jumala on sinä, ja sinä olet Jumala.

Jos näin on, miksi mikään mitä teet, olisi vailla armoa?

Kun lähdet tästä ajatuksesta liikkeelle, voit olla varma miten tuomitseminen ei vahingoita ketään. Minä olen tehnyt maailmasta täydellisen, eikä mikään voi teitä satuttaa.

Jos tuomitset ja jos sallit vain kielteisen tulkinnan nousta pintaan, olet varmasti itsekin jossain vaiheessa huomaava, kuinka tuo on sinua kuluttava ja uuvuttava tapa tulkita elämää. Et voi loputtomiin tuomita; se on mahdotonta!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 909 / 23.6.2016

Luodaan katsaus tuomisemisen historiaan.

Tuomitseminen on ollut yksi niistä synkimpien historiassa tapahtuneiden tekojenne taustalla toimineista välittävistä tekijöistä, joiden ohjaamina olette nyt siinä, missä olette.

Listataan nyt muutama sellainen teissä kaikissa elävä vaikutin, jotka ovat monelta osin tehneet maailmastanne nykyisen kaltaisen. Lista on pitkä, mutta melko tyhjentävä.

Viha.

Kauna.

Väärät käsitykset itsestä.

Pelko.

Huoli omasta hyvinvoinnista.

Ahdistus.

Suuret toiveet, joiden tähden kaikki muu jää varjoon.

Pysymättömyys siinä hyvässä, joka jo on.

Tahto aina vain saada lisää.

Suuri nälkä vastaan malttamattomuus.

Jokin-siellä-jossain, joka kutsuu vaikka kaikki olisi jo tässä.

Tahto mennä vain helpoimman kautta.

Malttamattomuus vastaan viisaus.

Kaikki nyt ja heti –asenne.

Unohdus siitä, kuka on ja mistä tuli.

Luojan ihmeiden ohittaminen.

Päämäärä näyttää muille.

Tulevaisuuden näkeminen pelottavana.

Luopuminen visioista.

Taipumus epätoivoon.

Lähteminen mukaan kaikkeen, joka antaa vain ruumiillisen hyvän.

Lähteminen mukaan kaikkeen, joka unohtaa henkisyyden.

Oman arvon unohtaminen.

Luopuminen siitä, minkä tietää oikeaksi.

Hyväksyminen oman arvomaailman kautta.

Laskeminen aina oman hyödyn kannalta.

Unohtaminen ja valehteleminen, vaikka muistaa ja tietää mikä on totta.

Kaiken voimansa käyttämättä jättäminen.

Vaillinainen uskallus olla sanojensa takana.

Toivo ja usko vailla tahtoa.

Luopuminen siitä, kuka joskus tahtoi olla.

Katsominen vain omaan napaansa.

Unohtaminen, miksi ei koskaan pysty välittämään kaikesta kuten itsestään, jos luulee olevansa erillinen.

Vaillinainen itsenäisyys maailmaa vastaan.

Katsominen sinne, mistä vastauksia ei löydy.

Erehtyminen siinä, että millään ei ole väliä.

Tahdon puute ja väsyminen.

Pettymys.

Häpeä.

Pelko kivun edessä.

Viisaus vailla sydäntä.

Viisaus vailla sielua.

Viisaus vailla uskoa.

Viisaus ilman tietoa.

Tieto ilman syvyyttä.

Syvyys ilman sydäntä.

Sydän ilman käsitystä itsestään.

Käsitys itsestään ilman rohkeutta.

Rohkeus ilman viisautta.

Rohkeus ilman rakkautta.

Tuo on ensi alkuun pohdinnan arvoinen yhteenveto puutteista teidän rajattomuudessanne. Menkää kohti valoa, ja valo täyttää teidät.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 910 / 23.6.2016 (2)

Jos tuomitset, olet vain toistava sitä, mitä olet tehnyt aiemminkin. Tuomitseminen on helposti kiinnittyvä tapa, ja tämä tapa on sitkas, jos sitä ei havaitse.

Kun ihminen on päättänyt olla tuomitsematta, voi hän saada lahjaksi vapauden. Jos ihminen etsii vapautta, hän sen saa.

Kautta aikojen ihmiskunta on tuomitsemisen herkkyydessään oppinut toimimaan aina kätkien totuuden syvälle maan alle. Totuus on kadonnut kauan sitten teidän sydämistänne. Tuomitseminen vääristää kaiken, vääristää niin että luulette lopulta valhetta totuudeksi.

Tämä on historia ja tämä on nykyhetki. Tämä on totuus valheesta.

Katsokaa nyt rehellisesti ympärillenne! Oletteko samaa mieltä siitä, että tuomitsemalla lopulta unohdatte kaiken kauniin?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 911 / 23.6.2016 (3)

Oleta olevasi hyvä siinä, mitä ikinä teetkään. Oleta pystyväsi vapautumaan tuomitsemisesta.

Sinä teet sen heti, kun päätät niin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 912 / 23.6.2016 (4)

Olet silloin minun suuri ja kallisarvoinen, kauttaaltaan puhdasta kultaa oleva koru kaulassani, kun vapaudut, ja kun vapaudut, et enää tuomitse.

Tuomitseminen tarkoittaa luopumista taistelutahdosta. Olet antautunut rakkauden vaatimusten edessä, jos tuomitset. Rakkaus on vaikea laji. Rakkaus on sekä äärimmäisen vaativaa, että äärimmäisen helppoa, aivan kuten sinulla on aina ollut yhtä aikaa vaikeaa ja helppoa tuntea kiintymystä ja lämpöä. Huomaat aina, miten kaksi puolta sinussa jatkuvasti taistelee.

Pelkäät usein noiden kahden puolen edessä avuttomuuttasi, ikään kuin et pystyisi päättämään kuka olet. Sinä olet molemmat. Sinä tuomitset ja sinä armahdat. Sinä vihaat ja sinä vapautat. Sinä haluat ja sinä luovut halusta. Sinä jaksat ja sinä luovutat.

Tuomitse niin kauan, kun et enää jaksa tuomita. Sitten kaikki muuttuu. Niin helppoa se on, ja niin vaikeaa se on.

Katso nyt totuuteen! Katso, miten kaikki on hyvin!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 913 / 23.6.2016 (5)

Katso miten kaunis on maailma. Näetkö, ettei siinä ole mitään vikaa?

Etkö?

Mitä näet sellaista, joka kaipaa ensisijaisesti ja pikimmiten puuttumistasi? Samalla kun mietit tätä, niin katso miltä tuntuisi suhtautua kaikkeen, kuten minä suhtaudun. Miltä tuntuisi nähdä muut ihmiset juuri sellaisena, kuin minä heidät näen?

Yritä hetken verran.

Anna ajatusten jäädä taka-alalle.

Älä nosta pintaan yhtään tunne- tai toiminnan tason reaktiota.

Naura kaikelle!

Pystytkö näkemään maailman, kuten minä näen? Aloita nyt harjoittelu, ja kasva mittaasi. Aloita nyt opettelu, ja tule valmiiksi. Aloita nyt sinnikäs työ rakkauden eteen, ja nosta itsesi korkeuteen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 914 / 23.6.2016 (6)

Luottakaa itseenne kaikessa.

Oletetaan teidän parhaaksenne olevan se, että nousette niin korkealle, että sieltä käsin koette olevanne kaikelta turvassa. Te pystytte siihen.

Teidän parhaaksenne on se, että aina kykenette hyväksymään elämän. Aina.

Teidän parhaaksenne on se, että kauan, kauan sitten aloittamanne tähtivaellus ottaisi tuulta allensa, sillä on tullut aika muuttaa maailmaa. Oletteko mukana muutoksessa?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 915 / 23.6.2016 (7)

Jos on niin, että törmätessäsi ilmiöön, jota et hyväksy, olet tuon ilmiön kanssa liitossa oman tuomiosi vuoksi, niin eikö silloin hyväksyminen todellakin johda sinut valoon?

Olet niin kauan kiinni, kunnes annat kaiken olla.

Laitetaan iltaa vasten tässä viimeisessä viestissä yksi esimerkki luettavaksenne.

Jos näet, kuten tämä ihminen näkee, kaikessa jotain moitittavaa niin kuinka luulette hänen koskaan voivan nähdä ja kuulla minun ääntäni?

Oli kerran mies, jolle maailma oli uhka. Hän torjui ja työnsi pois mahdollisuudet liittoutua elämän kanssa. Hänestä oli mahdotonta hyväksyä elämää, koska minne tahansa hän käänsi katseensa, hän näki kuinka ihminen oli aina tavalla tai toisella – vastoin hänen tahtoaan – toimimassa kuten hän ei toimisi.

Miten tämän miehen elämässä mikään siten olisi näyttäytynyt kauniina, jos aina joku jossain jotenkin oli vastoin hänen tahtoaan pilaamassa hänen tilaisuuttaan saada haluamansa?

Näitä ihmisiä on paljon. Näitä ihmisiä on niin paljon, että maailma näyttää siltä, miltä se näyttää. Heidän voimansa on vielä paljon suurempi kuin heidän, joille minä olen antanut uudet eväät havahtua ja herätä näkemään; heitä on aina ollut, mutta ei koskaan niin paljon kuin nyt, vaikka teitä havahtuneita on koko ajan enemmän. Tämä on mahdollista siksi, että harha on yhä tiiviimpää muodostaen voimakkaan ja hyvin sitkaan – lähes läpäisemättömän – suojakerroksen unessa olevien ihmisten ympärille. Näin ollen kaiken aikaa tapahtuva kosminen valo- ja energialähetys teidän sydämiinne purkaa sidoksia teissä, mutta harvassa heistä, joille totuus näyttäytyy valheen muodossa.

Valhe ja totuus, pimeä ja valo, rakkaus vastaan pelko – siinä asetelma, jota pyydän kaikkia teitä valon lapsia heikentämään ottamalla vastaan sokeiden ja kuurojen teitä vastaan lähettämät energiat niin, kuin vain rakkaudella voitte. Muuta tapaa vastata rakentavasti ei ole. Nostakaa kätenne vihan edessä; avatkaa sydämenne sydämettömille.

Kun te näin toimitte, luotte maailmaa. Jos toimitte toisin, luotte sellaista, jota vastustatte.

Vastustamisen vastustaminen on myös vastustamista, joten pelkästään ole. Muuta keinoa ei ole kuin olla, jos haluaa lopettaa vastustamisen.

Eikö olekin helpon vaikeata? Eikö olekin ihanaa, miten kaikki päätyy samaan johtopäätökseen; miten kaikki kiertää kehää; miten kaikki on jo annettu; miten kaikki lopulta pelastuvat?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 916 / 24.6.2016

Jumala sanoo näin. ”Sinä tulet kaukaa.” Sinä olet matkalainen, ja matkasi on vasta alussa.

Kuinka niin?

Et ole edes kotimatkalla. Kotimatkasi käynnistyy kun olet vapaa. Näin ollen, jos sinä saat minulta vapauden tehdä mitä haluat, ja jos vapautesi on koko matkasi tarkoitus, nauti matkasta. Riemuitse. Kaikesta.

Otetaan esimerkkinä sellainen riemua estävä asia, jota teistä moni kokee. Se on yksi niistä seikoista, joiden vuoksi kärsitte, niin kuin kärsitte. Se on pelkoon perustuva harha, pelkoon joka laittaa teidät kiinnittymään ja takertumaan, koska niin tekemällä moni teistä ensinnäkin kuvittelee voivansa hallita elämää.

Toisekseen kiinnittyminen on reaktio siihen, että saatte koko ajan vastaanne tuntematonta.

Kolmanneksi kiinnittyminen antaa olettaa, että niin tekemällä ette menetä, tai jos menetätte, voitte edelleen kantaa osaa menettämästänne mukananne.

Neljänneksi kiinnitytte koska toivotte siten olevanne itse turvassa ja keskiössä. Yksinäisyys on yksi tärkeimmistä syistä takertumiselle.

Kiinnittyminen itsessään laittaa jokaisen teistä – jos vain havahdutte – lopulta näkemään, mitä saavutatte ja mitä menetätte, kun ette luota maailmaan. Kiinnittyminen on vain minun teille antama signaali itsenne ja maailman sisältämän liiton välisestä suhteesta. Jos luotat elämään, annat kaiken tapahtua ja kaikki mitä tapahtuu, tarkoittaa sinulle kirkasta ja täydellistä maailmankaikkeuden sinulle tarjoamaa tilaisuutta saada yhteys sydämeesi.

Näin sinä antamalla asioiden olla, niin kuin ne ovat, ja päästämällä käsistäsi sen osan ja sen sinulle koituneen katoavaisuuden, jota haluaisit yhä pitää hallussasi, onnistut vapauttamaan itseäsi. Kun päästät irti, otat yhteyttä luottamukseen, ja kun luotat voit samalla heittää hyvästit yhdelle pelollesi.

Usko ja toivo ja rakasta.

Kun uskot kaiken olevan hyvin, päästät irti.

Kun toivot kaiken olevan hyvin, toiveesi toteutuu.

Kun rakastat, rakastat kaikkea, mikä on.

Minä annoin teille täydellisyyden. Mikään ei ole vähemmän tai enemmän täydellistä. Jos kivun kautta pelkäät menetystä, unohdat kuinka kaikki on täydellistä, ja kuinka ikuisuus sinua varjelee. Pelkäät niin paljon, kuin et luota minuun.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 917 / 25.6.2016

Lasketaan ilmoille uusi viesti, jolla luon teille toivetta ja luottamusta. Katsotaan seuraava kysymys ja vastataan siihen.

Kysymys kuuluu näin. ”Mitä sanoisit Brahma Kumariksesta? Siinä on paljon hyvää, mutta myös jotain erilaista Jannen kanavoimaan verraten?”

Tahdon välittää lopulta aina sen viestin teille, minkä välitän kaikkien kanavien kautta. Se viesti tuntuu usein loputtoman vaikeaselkoiselta, eikä siinä aina ole johdonmukaisuutta. Näin te sen koette, kun yritätte hakea totuutta.

Mikä on totuus? Mikä on minun viestini teille?

Te tiedätte sen itse. Te olette unohtaneet sen, mutta te tiedätte sen.

Oleminen on totuus.

Rakkaus on totuus.

Etsintä omasta sydämestään käsin on totuus.

Matka on totuus.

Sinä olet totuus.

Kaikki mikä on, on totta. Kaikki.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 918 / 25.6.2016 (2)

Mennään eteenpäin.

Luodaan katse aiheeseen, jota voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta. Olemme yhdessä käyneet läpi niitä monia syitä, joiden vuoksi koette usein elämässänne ongelmia pysyä kiitollisena ja iloisena kaiken kivun keskellä. Yksi näistä syistä juontaa juurensa jälleen kerran pelkoon, kuten niin moni muukin läpikäymänne kipu osana sitä elämäntehtäväänne matkalla kotiin.

Tämä käsittelyssä oleva kokemus voi syöstä ihmisiä helposti syvään kuiluun, joka taas on vain matka valoon pimeän kautta. Synkkä pimeys on jokaisen osana ikuisuuden kiertokulussa, ja näin ollen kaikki on aina hyvin.

Tämä kokemus on nimeltään juurettomuus.

Juurettomuus on perimmäinen kipu kipujen joukossa, saman tyyppinen kuin irrallisuus muista ihmisistä ollen yhtä aikaa haaste ja lähtökohta onnellisuudelle.

”Onnellisuudelle?”, kysytte. Kyllä. Onnellisuus ei ole annettu ilmaiseksi, sillä onnellisuus ja kiitollisuus elämälle vaatii aina oivalluksen, eikä oivallusta voi saada olosuhteissa, joissa kaikki on hyvin.

Tämä on minun täydellisyyteni teille.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 919 / 26.6.2016

Moni syntyy olosuhteisiin ja sellaisiin henkilöverkostoihin, joissa ei saa otetta eikä tunnetta yhteenkuulumisesta. Näin on hyvä.

Moni syntyy tunteeseen yksinäisyydestä ja kuulumattomuudesta maailmaan, jossa on. Näin on hyvä.

Moni syntyy täydelliseen juurettomuuteen vailla läheistä turvaa. Näin on hyvä.

Moni syntyy kokemus- ja aistimaailmaan, jonka kautta hänelle tulee enemmän kuin tarpeeksi vastoinkäymisiä. Näin on hyvä.

Minä rakastan, ja rakkauteni ulottuu kaikkeen, mikä vastaanne tulee.

Otetaan esimerkki.

Oli kerran mies, jolle elämä antoi syntymästä lähtien tunteen väärästä planeetasta, väärästä kehosta, väärästä todellisuudesta, joka otti koko ajan hänestä iloa ja kykyä nauttia elämästä. Jatkuva ahdistus tuotti kierteen kohti syvää pohjakosketusta. Pohjalla hän teki valinnan; tämä valinta nosti hänet pintaan.

Juurettomuus johtuu monesta tekijästä. Näkyvä tekijä liittyy mielessänne koettuun erilaisuuden tunteeseen; ette löydä ystäviä, ette tunnetta järkevästä ja mielekkäästä syystä elää elämää, jossa mikään ei tunnu hyvältä. Piilotettu tekijä liittyy sielunne ja henkenne kokemaan kaipuuseen.

Mitä sielu ja henki kaipaa?

Katsotaan tämän miehen entisiä elämiä. Mies tuli kaukaa. Kaukana oli se koti, jota hän rakasti, jota hän unissaan usein lähestyi. Kaukana oli elämä, jossa yhteys kaltaisiinsa syntyi helposti, jossa rakkaus ohjasi ihmisiä. Hän tuli kauas kotoaan, koska hän luotti Jumalan tahtoon. Hän tuli etsimään totuutta pimeästä.

Luottakaa Jumalan tahtoon, ja Jumala kantaa teidät pois pelosta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 920 / 26.6.2016 (2)

Jumala antoi lupauksensa poistaa kivun teiltä jokaiselta. Näin Hän tekee – nyt.

Muista: ei ole muuta aikaa, kuin nyt-hetki. Näin ollen tämäkin kipu, joka on esteenä monelle teistä ilon ja riemun tiellä, on pois nyt. Tämä kipu on epätoivo.

Epätoivo antaa olettaa maailman olevan teitä kohtaan loputtoman pitkä ja uuvuttava taival, joka pitää teidät surullisina, väsyneinä, ahdistuneina ja toivonsa menettäneinä. Epätoivo on kierre, joka alkaa siitä ensimmäisestä tulkinnastanne, johon laitatte leiman nimeltään ”ennalta arvaamattomuus”. Tämä pelko elämää kohtaan syntyy joillekin helpolla, toisille pitkän kehityksen tuloksena. Pelkäätte tuolloin huomista, ja huominen on silloin aina tuova aiheen pelolle.

Näin maailma toimii. Se mitä vedätte puoleenne, on aina teidän näköisenne vastine ajatuksillenne. Uskotteko tätä? Pidättekö tuota lainalaisuutta osoituksena vaikeasta, mahdottomastakin tehtävästä, vai onko se lupaus pelastumisesta?

Muistakaa minun ikuinen rakkauteni teitä kohtaan. Se on turvananne matkallanne kivun ja riemun vuorovedessä.

Kipu ottaa pois kaiken ylimääräisen. Ilo ja riemu täyttää teidät runsaudella. Kipu palauttaa jokaisen teistä kerrallaan itsenne keskipisteeseen, mutta jos silloin tuo itsensä keskipiste näyttäytyy paikkana ilman lohtua, on aika etsiä lohtua sieltä, mistä aina sitä saadaan ammentaa loputtomasti.

Kipu ottaa pois kaiken ylimääräisen. Sen avulla jokainen teistä kerrallaan pysähtyy itsensä äärelle. Jos kipu ylittää voimavaranne, ja jos luovutte toivosta, on epätoivo ovella. Mikä tällöin avuksi?

Valo. Ota valoon yhteys, ja valo vetää sinua puoleensa.

Rukous. Rukoile, rukoile, rukoile.

Muutos siinä, kuinka pyrit vapauteen. Vapaus on jo sinussa. Etsi se sisältä. Mitä tahansa koetkin, olet vapaa, jos löydät vapautesi. Tämä vapaus tulee, kun etsit.

Toivo. Epätoivo on harhaa. Sen kautta sinun sielusi etsii ratkaisua, jonka avulla se ymmärtäisi lopullisesti – tavalla joka siirtää sitä lähemmäs kotia – miksi ei ole koskaan syytä pelätä. Näin se sinun sisälläsi, sinussa kiinni ottaa pois itsestään unohduksen kerroksia, ja ottaessaan kuin kuoriutuisi kerros kerrokselta jättäen taakseen painajaisunen, josta herätessään tietää olevansa hereillä helpottuneena ja huojentuneena. Jokainen kerros on yllenne annettu, ja mitä enemmän heräätte, sitä enemmän muistatte.

Epätoivo tahtoo ilmaista joka kerta yhden asian. Se ilmaisee epätoivon mahdottomuuden; se ilmaisee lopulta sen, että epätoivo ei voi kestää loputtomiin; se ilmaisee valon voitosta pimeän yllä.

Jokainen epätoivon hetki on jäävä historiaan, kunhan todellisuus näyttäytyy teille. Silloin epätoivo on voimavara. Ymmärrättekö? Silloin tiedätte selvinneenne jostain, johon luulitte kaatuvanne, ja joka kerta – joka ainoa kerta – tuon jälkeen saatte itseenne enemmän voimaa. Näin on, koska ette koskaan häviä jo saavuttamaanne.

Moni teistä menettää toivon pitkään jatkuneen synkän kauden, synkän tapahtumien sarjan, synkän ja ilottoman elämän tyrskyissä. Tämä kaikki on osa matkaanne, koska matkanne on ikuinen. Olkaa ikuisuuden lapsia!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 921 / 27.6.2016

Kahdeksan kertaa kahdeksan on kuin niiden alullepanemien maailmojen symbolinen määrä, kaikkeuden ketju, ikuisuuksien summa, joita minä luon luomisen ilosta. Kytkeytyneinä toisiinsa ovat nuo maailmankaikkeudet enemmän kuin toistensa summa. Niiden loputtomassa ääreydessä ne eivät pelkästään tuota elämää, ääretöntä elämää, vaan ne myös virtaavat täynnä minun rakkauttani, ja niin kuin teitä rakastan minä hoivaan tätä luomustani.

Jos sinä lapseni tässä tähtitarhassa tunnet kipua, mieti ettei tuo kipu voi sinua vahingoittaa. Tulet kaukaa, olet muukalainen, ja palaat kotiin. Lopuksi sinusta otetaan pois kaikki, jota sinä et ole. Jos tähän luotat, voit olettaa nyt tämän viestin pitävän paikkansa.

Kaivetaan esiin lähettämiänne vastauksia. Jatketaan niiden käsittelyä.

Moni on vailla itsekunnioitusta. Moni halveksii itseään. Moni sanoo itsestään asioita, jotka eivät ole totta. Moni tuhoaa iloaan näkemällä sydämensä kautta sellaista sydämeen piiloutunutta häpeää, jonka ei ymmärrä aina olevan maailman harha ja väärä käsitys siitä suurenmoisesta luomuksesta, joita te olette.

Jos kivun aste ja kivun laatu on kauan teitä painanut polvillenne, ja jos olette olleet kohtelun kautta väheksyttyjä, voitte mennä kauas ytimestänne. Tuolloin sirpaleinen ja hajonnut minäkuva helposti hajauttaa hyvinvointinne, ja niitä palasia te tulitte kokoamaan. Työ on teille tarjottu tilaisuus nähdä lopulta kaiken kauneus, kaiken olevaisen kauneus – jopa sen, joka teidät lannisti.

Rakkaus on oletuksena aina vaikeaa, sillä rakkaus torjuu vaillinaisena vaillinaisen. Rakkaus kasvaa kun sitä kastelee, ja jos te ruokitte omaa rakkauttanne valolla, voitte olla huoleti kaiken kivun keskellä. Teidän rakkautenne ei voi pettää lupaustaan, eikä näin ollen oman henkilökohtaisen kunnioituksen tavoittelu ole turhaa.

Mikä sitten tiellä terveeseen itserakkauteen kannustaa ja kehottaa pois rakkaudesta?

Käsitys rakkauden olemuksesta on usein ihmisen pahin este rakkauden löytämiselle. Jos rakkaus on oletuksena jotain, johon kytkeytyy toinen ihminen, voi rakkaus näyttäytyä usealle teistä tavoittamattomana. Toinen ihminen annettiin lahjaksi, mutta toinen ihminen ei ole rakkaus. Toinen ihminen on kuin yksi rakkauden virran lahjoista, mutta rakkaus itsessään on tuo virta.

Kumman valitset, jos tahdot vapautta? Kumpaan haikailet?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 922 / 27.6.2016 (2)

Viedään samaa aihetta vielä syvemmälle tarkastelun kohteeksi.

Itsensä rakastaminen lähtee ennen kaikkea olettamuksesta, ettei ole mitään, mikä ei olisi kaunista. Kaunis on aina teidän näkemyksenne rakastettavasta, ja ruma on näkemyksenne vältettävästä ja kartettavasta.

Jos rakkaus ei rakastaisi kaikkea, ja jos vain kaunis on rakkauden kohteena, mitä sanotte siitä kun minä kutsuin teidät matkallenne, johon tulitte iloiten? Miksi tulitte, ellette jo lähtiessänne luottaneet rakkauteeni?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 923 / 27.6.2016 (3)

Mikäli on niin, kuten sanon seuraavaksi, mikä on teillä enää esteenä antautumiselle?

Minä sanon näin: ”Minun lupaukseni ja sinun toiveesi yhtyvät”.

Ole kärsivällinen, ja kaksi ykseyttä ovat pian yksi ykseys.

Ole kärsivällinen, etkä tee matkaasi turhaan.

Ole kärsivällinen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 924 / 27.6.2016 (4)

Ollaan hetki hiljaa.

Ollaan hetki.

Ollaan.

Ole.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 925 / 27.6.2016 (5)

Tulee päivä. Tulee yö.

Tulee sade. Tulee paiste.

Kaikki menee ohi. Kaikki on väliaikaista.

Kaikki.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 926 / 28.6.2016

Jumalan ja Pojan on – ollessaan keskuudessanne – vaikeaa tuoda teille vapautusta, jos käännätte selkänne sille. Vain hänelle, jolle on suotu tieto valosta ja joka katsoo valoon, voidaan kaikki Jumalan lahjat ojentaa.

Jos otat vastaan elämäsi jokaisen sekunnin, voit lopulta kiittää, kumartaa ja noutaa palkintosi. Joskus palkinto odottaa vasta loppusuoran ja maaliviivan toisella puolen; toisille se annetaan tehdystä työstä paljon aikaisemmin. Silti jokainen palkitaan.

Sanotaan näin: ”Jumala tuo valon oikeaan aikaan, ja oikeaan paikkaan. Ole kärsivällinen.”

Ollaan nyt yhdessä seuraavan viestin äärellä. Otetaan lukijoiden lähettämä kommentti. Tämä kommentti liittyy taasen teidän useimpien, ellei kaikkien, jonkin tason henkilökohtaiseen kokemukseen pimeästä itsessänne, ja tämä pimeä on samalla pimeää minussa, sillä minä annan kaiken. Tämä pimeä laittaa jokaisen vuorollaan etsimään totuutta, ja on nimeltään suru.

Kallellaan suruun, kallellaan murheeseen, kallellaan luopumisen tuskaan; ellet osaa luopua, olet löytävä itsesi surun keskeltä. Minä otan ja annan, joten varautumalla luopumiseen varaudut suruun.

Minä otan, ja minä annan. Olemalla nyt olet aina.

Minä otan, ja minä annan. Laskemalla tahtosi opit nauttimaan siitä, minkä saat.

Minä otan, ja minä annan. Ymmärtämälle kaiken olevan hyvin, ymmärrät tahtoni.

Minä otan, ja minä annan. Älä pelkää mitään, sillä olet vain kivenheiton päässä ikuisuuden kalleimmista lahjoista.

Minä otan, ja minä annan. Ainainen odottaminen, ainainen uupuminen, ainainen suru – siinä sinun elämäsi, ja sinun tahtosi mukainen taival.

Minä otan, ja minä annan. Luon kauttasi maailmaa, ja sinä voit olla kanssani surun lapsi. Se on kaunista, ja minä tuon sinulle vapautta kun sitä tarvitset.

Suru muistuttaa kaiken katoavaisuuden olemuksesta, jopa sinun tärkeimpien haaveiden, ilon ja autuuden. Näin sinä muistutat itsellesi siitä, minkä tähden tulit elämään tätä elämää; tulit viemään työsi päätökseen, vaikka juuri nyt voit katua tuloasi.

On niin kuin minä nyt sanon. Minä valitsen täydellisen tilaisuuden olla surun kautta sinun opettajasi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 927 / 28.6.2016 (2)

Jokainen osallistuu maailman edessä maailman muuttamiseen. Meillä on yhdessä vain yksi tavoite, ja se toi teidät tänne. Kannattaa aina muistaa, kuinka paljon jokainen hetki sinut muistaa palkita, jokainen periksiantamaton ponnistus nostaa sinua korkeammalle.

Jokainen.

Tänään tämä viesti päättää teidän lähettämien kommenttien käsittelyn vähäksi aikaa.

Suru on vielä voimissaan, jos tuska ylittää vapauden tunteen. Monella teistä on elämässänne takana kaikenlaisia koettelemuksia, joiden tuoksinassa kokemuksenne eivät anna tilaa todelliselle valon työlle sydämessänne. Näin on hyvä, sillä kaikki on hyvin.

Miksi näin raskas taakka tarvitaan kannettavaksi? Miksi helpotusta on vaikea saada? Miksi tuska lisääntyy, kun te huudatte apua taivaalta hädissänne voimienne ehtyessä? Miksi näin?

Jos saisitte heti apua ja helpotusta, kun vain pyydätte, ja jos tuo helpotus pyyhkisi kaiken pois taakkanne selkärepusta, saisitte tilaa onnellisuudelle. Kuka tällöin lopulta voittaisi? Teidän tahtonne, vai sielunne tahto?

Olette sielu kehossa, ette keho, jolla on sielu.

Tämä mielessänne olkaa huoleti huolen keskellä!

Rakastan teitä. Rakastan niin, kuin nyt teitä siunatessani vain voin – ilman mitään muuta toivetta, kuin teidän kirkastuksenne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 928 / 30.6.2016

Jos tulette kohdanneeksi sitä, mitä minä nyt avaan, voitte kokea suurta pelkoa. Minä avaan tällä viestillä aihetta, joka liittyy läheisesti kirjoitettuun sanaan, sillä kirjoitettu sana sisältää viestiä siitä, mitä tuleman pitää.

Kirjoitettu sana ja elävä sana voivat toisinaan, rinta rinnan, käsi kädessä, kulkea samaan suuntaan. On tarkoitettu niin kuin aina on tullut ilmi. On tarkoitettu tuoda maailmaan viestiä siitä, mihin teidän valintanne johtavat ja mihin ne eivät johda. Osa sanasta on aina väärää siten, kuin väärä täältä käsin nähdään. Osa sanasta ei todista maailmasta, minkä näette, vaan kertoo kaikesta mitä voisi olla.

Sana on elävää sydämessänne, kun vetovoima kohdistuu valoon. Muuta ette tarvitse. Silloin menette sinne, minne olette aikeissa mennä ilman pelkoa.

Sana antaa rohkaisua, ja tämä kirjoitettu sana, minkä nyt tuon esiin, vie eteenpäin teitä kohti uutta maata. Olkaa rohkeita, olkaa vain tietoisia oman valonne voimasta, niin kaikki menee, kuten on mennäkseen. Voitte nyt luottaa Jumalan tahtoon, joka aina kutsuu lapsiaan puoleensa.

On ollut sanaa siitä, miten Isä, Poika ja Henki tuottavat rakkaudessaan kaiken tarpeellisen, mitä lapsi tarvitsee. Tämä sana aina avaa silmiä ja sydämiä heille, joiden silmät ja sydän tahtovat avautua. Sana on usein keskenään ristiriitaista, ja siitä tahdon nyt puhua.

Tahtoni on aina selkeä, eikä tuo tahto ole koskaan teitä velvoittanut mihinkään. Tahtoni löytyy etsivälle ja hänelle, jonka sydän luottaa rakkauteen. Edelleen hän, joka etsii vastausta ilman ehtoja, saa ne minulta. Vastaukset tulevat ajallaan, ja vastaukset luottavat kysyjään; vain hänelle, joka kysyy, tulee vastaukset kuin ne katsoisivat suoraan kysyjän sydämeen.

Huominen on nyt. Jos tiedät tämän hetken, tiedät huomisen. Tämä hetki siirtää teidät nyt tulevaisuuteen, ja kaiken kaikkiaan kaikki mitä tapahtuu, on aina yhteydessä valintoihinne. Näin voitte turvata tahtonne toteutumisen tekemällä tahtonne mukaisia valintoja. Olen aina turvannut – ja tulen turvaamaan – kaiken teidän tekemänne, ajattelemanne ja aikomanne antamalla sen, mitä tarvitsette.

Koko maailma on muutoksen kynnyksellä. Tämä on ilman mitään poikkeusta, ilman mitään selittelyjä tapahtuva maailman viimeinen myllerrys. Kaiken sen jälkeen, minkä olette yhdessä ja erikseen kokeneet, tehneet ja saattaneet loppuun, on tullut viimeinen tilaisuus vastata kutsuuni tällä planeetalla. Minä asetan nyt uuden lain yllenne.

Sana tuli alas monta kertaa ja sana nousi ylös. Annoin armollani teidän etsiä itseänne, ja armoni kohdistuu nyt Äiti maan vapauttamiseen. Äiti maa saa ajan ja paikan läpi matkattuaan viimein sen rauhan, jonka sille lupasin. Rakkaudella Hän teitä kantoi, eikä anna teidän edelleenkään kokea kauttansa muuta kuin rakkautta. Rakkaus on aina läsnä, jopa silloin kun Äiti maa ravistelee itseään haudaten teidät lopulta sisäänsä. Muistakaa kaiken keskellä saavanne kunnian kokea täydellinen rakkaus!

Minä otan ja annan, annan ja otan. Äiti maa nyt saa, mitä se tarvitsee. Koe päättyy. Uusi aika alkaa.

Kun kuulette ensimmäisen viestin Äiti maan heräämisestä, voitte kannattaa toinen toistanne kuin vain osaatte. Teillä jokaisella on tehtävänsä. Tehtävä avautuu itsestään, koska jokaista tarvitaan. Jokaista, joka valitsee rakkauden, ohjataan ja suojellaan loppuun asti.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 929 / 30.6.2016 (2)

Jopa sokea huomaa, miten maailma järkkyy ihmisen alla.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 930 / 30.6.2016 (3)

Aloitetaan katsaus maailman tilaan. Jos tämä katsaus on kyyninen, se johtuu siitä, että minä en varjele ihmistä totuudelta. Vain totuus ratkaisee, ja vain totuus paljastaa.

Katsotaan ensin, miten paljon Äiti maa on luovuttanut itsestään lastensa hyväksi. 

Kaksi sataa vuotta on ihminen kaivanut, louhinut, tyhjentänyt ja polttanut Äiti maan antimia. Sinä aikana lähes kaikki on käytetty, mitä on ollut tarjolla. Jokainen louhos on nostettu ja maa rikottu, jokainen pisara vettä lähes myrkytetty tai pilattu; koko ekosysteemi on käytännössä turmeltu.

Mikä eteen?

Jos ihminen nyt tekisi täydellisen muodonmuutoksen ja lopettaisi kaiken sotkemisen, olisi vielä mahdollista palauttaa tila kestävään kuntoon. Nyt. Heti. Niin, että yksikään ihminen ei antaisi periksi halujensa alla. Huomatkaa ehdot, ja miettikää, voivatko ne toteutua.

Kun seitsemän miljardia ihmistä koko ajan ilman taukoa, käytännön tasolla vain ottaa, eikä anna, on lopputulos se Äiti maan vakava tila, joka pakottaa maailmankaikkeuden kaikki voimat nyt ohjaamaan ihmiskuntaa uudelle tasolle. Tämä on lupaus teille kaikille.

Minä annan odottaa teidän omia päätöksiänne, ja vasta kun mitään ei ole tehtävissä sallin väliintulon.

Mitä tapahtuu?

Tiedätte jo, ettei uusi maa salli luoksensa ketään, joka ottaa vastaan pimeän kutsuja. Jako kolmeen alkaa jo.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 931 / 30.6.2016 (4)

Aloitetaan katsaus maailman tilaan. Jos tämä katsaus on kyyninen, se johtuu siitä, että minä en varjele ihmistä totuudelta. Vain totuus ratkaisee, ja vain totuus paljastaa.

Katsotaan ensin, miten paljon Äiti maa on luovuttanut itsestään lastensa hyväksi. 

Kaksi sataa vuotta on ihminen kaivanut, louhinut, tyhjentänyt ja polttanut Äiti maan antimia. Sinä aikana lähes kaikki on käytetty, mitä on ollut tarjolla. Jokainen louhos on nostettu ja maa rikottu, jokainen pisara vettä lähes myrkytetty tai pilattu; koko ekosysteemi on käytännössä turmeltu.

Mikä eteen?

Jos ihminen nyt tekisi täydellisen muodonmuutoksen ja lopettaisi kaiken sotkemisen, olisi vielä mahdollista palauttaa tila kestävään kuntoon. Nyt. Heti. Niin, että yksikään ihminen ei antaisi periksi halujensa alla. Huomatkaa ehdot, ja miettikää, voivatko ne toteutua.

Kun seitsemän miljardia ihmistä koko ajan ilman taukoa, käytännön tasolla vain ottaa, eikä anna, on lopputulos se Äiti maan vakava tila, joka pakottaa maailmankaikkeuden kaikki voimat nyt ohjaamaan ihmiskuntaa uudelle tasolle. Tämä on lupaus teille kaikille.

Minä annan odottaa teidän omia päätöksiänne, ja vasta kun mitään ei ole tehtävissä sallin väliintulon.

Mitä tapahtuu?

Tiedätte jo, ettei uusi maa salli luoksensa ketään, joka ottaa vastaan pimeän kutsuja. Jako kolmeen alkaa jo.

Jokainen on jo aloittanut valmistautumisensa minun Poikani tapaamiseen. Se tapahtuu pian. Se tapahtuu kuin salaman isku taivaalta, joka pilvettömänä, tyynenä ja kuulaana huijaa sokeaa elämään omassa sokeudessaan, mutta silti tuo valon hänellekin kaiken armon ja rakkauden muodossa.

Minä annan luvan Pojalle, ja Poika ottaa muodon ja voiman mukaansa.

Lukekaa nyt tämä seuraava lause niin, kuin siinä olisi teidän tärkein tulevaisuuttanne käsittelevä viesti.

Te ette voi välttää valoa.

Näin olen sanonut jo usein, ja näin tahdon taas sanoa. Tämä tarkoittaa jokaisen kohdalla vääjäämätöntä avautumista tavalla, johon kukaan ei voi täysin varautua. Jokainen elää rajallisessa aistimaailmassa, johon tulee oletuksena vain äärimmäisen vähän tietoa siitä, kuinka laaja ja ääretön koko maailmankaikkeus on. Vain harvat katsovat kerrosten sisään nähden ulottuvuuksia ja niiden taakse. Nämä harvat tuntevat maailman täysin eri tavalla kuin te, joista vain harva on murtautunut harhansa läpi.

Siksi varautuminen on lopulta mahdotonta siihen Pojan ja Hengen ilmaantumiseen, minkä pian – aivan pian – sallin. Ottakaa vapaus etsiä vapaus, ja se riittää. Se riittää, sillä vapauden sisältämä viisaus tuo itsessään mukanaan teihin tahdon olla, ja oleminen tuo tahdon olla ilman vastustusta. Vastustamalla tyrmäätte valon pääsyn sydämeenne, ja valon pääsy on sallittava ollakseen valon edessä katsottu heidän kaltaisekseen, joiden on lupa vapautua Äiti maan piiristä uuteen maahan.

Minä annan kivulle luvan olla niin kauan luonanne, että kipu nostaa teitä kuin olisitte entistäkin kiitollisempia elämälle. Ilman kipua minun tahtoni ei aukene. Rakastakaa kipuanne!

Poika tulee, ja Pojan armo pyyhkii kivun lopullisesti. Sitä hetkeä olkaa valmiit kohtaamaan, ja olkaa kuin ette sitä odottaisi; näin te opitte minun kaksinaisuudesta tuota hetkeä varten, joka paljastaa kaksinaisuuteni.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 932 / 30.6.2016 (5)

Kaiken kaikkiaan vain yksi teitä määrittävä ominaisuus on ratkaiseva Pojan ja teidän keskinäisen suhteen. Se on vapaus.

Vapaus on sama kuin rakkaus, ja rakkaus on sama kuin täydellinen ymmärrys kaiken ykseydestä.

Siinä se. Ympyrä sulkeutuu. Näin te voitte mitata vapauttanne Pojan edessä: koetteko olevanne yksi ja sama kaiken kanssa? Jos koette, toimitteko sen mukaan? Jos toimitte, olette löytäneet tien ja totuuden.

Näin te löydätte aina perille, olemalla yksi ja sama ja ymmärtämällä, ettei kukaan ole koskaan teistä erossa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 933 / 30.6.2016 (6)

Joskus on tarpeen herättää eloon antamalla löysiä, ja toisinaan tarvitaan hiertämistä, vaikeuksia ja kipua. Toisinaan tarvitaan ilmestys ja ihme keskelle harmautta.

Jokainen teistä on tuleva näkemään ilmestyksensä. Ennen sitä tapahtuu asioita, joiden annan tapahtua. Vain he, jotka näkevät pidemmälle ja joiden käsissä tulevaisuus on, ovat ilman huolta minun katseeni alla.

Jokainen teistä saa, minkä tarvitsee, ja paljon enemmän. Otetaan esimerkki.

Oli kerran nainen, jolle minä annoin sen, mitä hän etsi. Annoin hänelle luvan hakea vastauksia olemalla tietäjä. Tämä nainen sai tietoa enemmän mitä muille näytettiin, ja hän valmistautui tehtäväänsä joka oli tulossa eteen monta elämää sen jälkeen. Tiedon keruu tapahtuu ikuisuudessa, pala palalta, ja tuo nainen hakemalla kokemuksia maailmassa, jota ei enää ole, onnistui vapauttamaan pelkojaan ja lisäämään rohkeuttaan olosuhteissa, joiden edessä hän ei antanut periksi.

Nyt tuo nainen kerää palkintoaan saamalla tietoa nopeasti, vaivatta, ilman tarvetta ponnistuksiin tai suuriin uhrauksiin. Täten tuo nainen on ottamassa sitä muiden ihmisten kautta tapahtuvaa palvelustehtävää itselleen, jota kauan sitten harjoitteli toimimalla rankan elämän ja suurien ponnistelujen uuvuttamana, mutta periksi antamatta.

Tämä nainen teki kaikkensa nöyrästi ja elämästään nauttien. Tämä nainen elää nyt keskuudessanne, ja hän vetää perässään rekeä, jossa on mukana viimeisimpiä tähän elämään mukana tuotuja muisti- ja tehtävälistoja; näitä kutsutaan karmavelaksi, jotka itse asiassa ovat vain otettuja muisti- ja tehtävälistoja viemään teitä maalianne kohti. Tämä raskas reki mukaan tuo mies on nyt tämän tekstin kanavoija, ja hän on matkalla vapauteen, ja hän tahtoo mukaansa niin monta sielua, kuin mahdollista.

Tämä mies sai viikko sitten ensimmäisen todellisen herätyksensä. Tuolloin hän 21.6. yöllä murentui, siivilöityi ja koostui uudelleen matkallaan kahden maailman välillä. Hän sai nähdä, kuinka kaikki on harhaa. Kaikki on unta. Kaikki on vain mielen luomusta.

Janne otti osaa hyvin hienovaraiseen havahtumiseen, jossa hän luovutti osan menneisyydestään ja siirtyi uuteen ulottuvuuteen. Mukanaan hän kantoi tähän ulottuvuuteen itsensä sellaisenaan, mutta tämä ulottuvuus on erilainen kuin se, mistä hän tuli. Pieniä asioita muuttui. Hän ei ole vielä havainnut kaikkea muutosta, mutta hän jo tietää miten kaikki on unta. Joskus hän vielä kokee paljon valtavamman havahduksen hereille, ja tuo tulee olemaan se lupaukseni hänelle, joka ei enää jätä mitään harhaa häneen kiinni. Tuo on uuden maailman kynnyksellä annettu vapahdus joka tarvitaan, jotta lopullinen tavoite täyttyy.

Niin paljon minä annan, että pääsette perille.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 934 / 30.6.2016 (7)

Vasta kun joudutte vasten tahtoanne luopumaan hallinnasta ja kontrollista, ja kun mikään mielenne rakenne ei ole vapaa siihen kohdistuvalta ulkoiselta uhkalta, ja kun tällöin olette valitseva korkeimman mahdollisen ratkaisun hetki hetkeltä, ja kun tämä valinta vie teitä pois tahtonne vastustuksesta, saatte havainnon oman valonne määrästä.

Tämä tulee eteenne, kun sitä vähiten odotatte. Mikään ei ole pysyvää, ja kun mielenne rakenteet romahtavat, teitä mitataan todella.

Älkää valmistautuko muuten kuin hyväksymällä elämä sellaisenaan, ja kaikki menee hyvin. Tähän pääsette nyt ja joka hetki parhaiten vain olemalla läsnä. Ole läsnä. Ole. Siinä resepti, jonka teille annan, ja joka sysää pelot mennessään pois, ja joka tuo tilalle rauhan.

Muista tämä resepti, johon sekoitetaan ripaus iloa olemisesta, riemua elämisestä ja halua löytää ikuinen ja kuolematon sielu sydämestä.

Hyvää yötä. Olette siunattuja.

Nähkää kauniita unia.

^ Sivun alkuun ^

< Toukokuu 2016 | Heinäkuu 2016 > | Harjoitukset > | Videot >


Nimi: Amon-Ra
Puh: 040 - 7787 398
Email: janne.karvo@energiahoitaja.fi
Kotivastaanotto: Haperontie 2 c 34, Jyväskylä (ks kartta)
Minut löytää Facebookista.

wordpress sivut hinta