Näytä viesti nro:
588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749

Viesti nro 588 / 1.4.2016

Jumalan tahto ja Pojan rakkaus on teidän yllänne.

Kuulkaa tämä ja antakaa viimein itsellenne toivo paremmasta; antakaa viimein itsellenne usko tähän hetkeen.

Oli kerran maailma, jonka tarkoitus ja kaiken perimmäinen pyrkimys liittyi ihmisen ja Jumalan välisen liiton rajoihin, eli miten on mahdollista luovuttaa ihmisen käsiin valta ja voima ilman, että ihminen löytää yhteyttä valoon. Onko mahdollista laskea ihminen maan päälle ilman, että valo on aina läsnä? Onko mahdollista vapauttaa pimeää ihmisen keskelle ilman tätä yhteyttä?

Kävi kuten kävi. Lopputulos näkyy ja kuuluu, eikä ole epäselvää siitä, onnistuiko testiasetelma vai ei. Testi oli täydellinen! Jumala antoi lapsilleen sijan tutkia ja hakea vastauksia, eikä ilman tätä koetta olisi selvinnyt, mitä selvisi. Ikuisuus kiittää lapsiaan.

Tulee pian päätös kivulle. Luottakaa ikuisuuteen. Luottakaa kaiken perimmäiseen olemukseen. Luottakaa sanan totuuteen.

Olette siunattuja.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 589 / 1.4.2016 (2)

Lähtekäämme tarkastelemaan seuraavaksi aihetta, jonka edessä jokainen on aina vaikeuksissa, sillä jokainen joka kohtaa tämän itsessään joutuu punnitsemaan koko elämäänsä.

Kyseessä on kuolema.

Annamme nyt tarkkaa tietoa siitä, mitä tarkoittaa kuolema. Tämä tieto kannustaa jokaista kohtaamaan oman tai toisen ihmisen poismenon vailla huolia. Jokainen elää ja kuolee. Jokainen kuolee ja elää. Elämä ei koskaan pääty, sillä kuolema on vain yksi tapa muuttua, yksi tapa siirtyä ja jatkaa matkaa.

Kuolemassa itsessään ei ole mitään erityistä pelättävää, sillä kuolema on aina tapahtumana juuri sinun tarpeitasi vastaava. Ellet valmistaudu kuolemaan, on se juuri sinua palveleva, sillä ihminen tällöin joutuu lähtemään kehostaan vailla tietoa ja suuntaa. Näin ihminen kokee sen, minkä jokainen joutuu kokemaan vain, jotta valmistautuisi kuolemaan myöhemmin paremmin.

Kuolemassa itsessään on muutama sellainen tärkeä seikka, joita on hyvä aina tiedostaa etukäteen. Nämä seikat ovat sidoksissa omiin käsityksiin kuoleman ja elämän päämääristä. Luottakaa meidän sanaamme. Luottakaa, sillä tämä on tosi.

Mennään ensimmäisenä tarkastelemaan elämän ja kuoleman tarkoitusta. Elämä on ikuista. Kuolema lähestyy ihmisen päiviä vääjäämättä, sillä ihminen antoi lupauksen Pojalle, ja tämä lupaus koskee teitä kaikkia. Poika antaa elämän ja antaa kuoleman. Tämä lupaus tarkoittaa sitä, mitä nyt sanomme. Te lupasitte kokea kaksi kuolemaa, jotta saisitte näin vaihtaa Jumalan kanssa kokemuksia siitä, miltä elämä ja kuolema tuntuu. Jumala on aina ollut, ja Jumala ei koskaan kuole. Hän tahtoi sinun, ja sinun, ja teidän avulla tietää mitä tapahtuu silloin, kun aika muuttuu ikuisuudeksi tai kun ikuisuus vaihtuu ajaksi. Nämä ovat teidän Jumalalle tarjoamat lahjat siitä hyvästä, että Jumala antaa teille kaikkensa.

Kaksi kuolemaa, kaksi elämää; siinä tämän lahjan ja vaihtokaupan teidän Pojan kanssa jakamanne osuus. Kaksi kuolemaa ja kaksi elämää; kuolema kun synnytte, kuolema kun kuolette. Jumala antaa teidän avullanne itselleen kokemuksen, ja te annatte itsellenne mahdollisuuden löytää maailmankaikkeus itsestänne.

Kun kuolema koittaa, on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen on yleisin: pelko. Toinen on hyvin harvinaista: pelottomuus. Pelko johtuu unohduksen tilastanne. Siinä tilassa hämmennys syrjäyttää varmuuden. Hämmennys juontaa juurensa harhasta, ja harha unohduksesta.

Kuinka syrjäyttää pelko?

Kuolema mahdollistaa teille aina lumoavan matkan, sillä tämä matka tuodaan jotta elämänne, jonka Poika teille antoi, saisi kauniin päätöksen. On heitä, joille matka on annettu ennen kuolemaa, jotta he olisivat tietoisia ja jotta he veisivät tiedon keskuuteenne. On heitä, joille matka annetaan unissa ja on heitä, jotka saavat matkan vasta kun aika on tullut jättää maa. Pelko annettiin syystä. Pelon tarkoitus – kuten kaiken kivun – on osoittaa kipu tarpeettomaksi. Pelko poistuu sitä mukaa, kun ihminen luovuttaa voimansa.

Kun kuolema on ovella, voit aina pyytää sen sisään kuin pyytäisit kauniin ystävän kylään. Suhtautumalla elämään ja kuolemaan mahdollisuuksina suhtaudut elämään kuin kuolemaan, ja kuolemaan kuin elämään. Mikään ei tällöin pelota, sillä matka jatkuu.

Kuinka kuolla itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla?

Kuoleminen on usein tapahtuva - kuten vain ennen elämään voidaan sopia - kaiken vapaan tahdon rajoissa. Usein kuolema tulee ilman, että ihminen siihen voi vaikuttaa. Kuolema annetaan.

Onko siten syytä taistella sitä vastaan? Onko syytä nähdä kaikki se vaiva, jotta kuolemaa siirretään, mikäli kuolema on annettu? Ei, sillä kuolema on aina pelkkä siirtymä, joten suhtautumalla kuolemaan kuin vaatteiden vaihtoon ei ole tarvetta taisteluun, pelkoon, kapinaan sitä vastaan. Kuolema itsessään on kaunis, joten elä ja kuole vain olemalla läsnä. Läsnäolo voittaa pelon.

Kun kuolet, kuole rauhassa. Kun kuolet, anna vastustuksen ja taistelun jo mennä menojaan. Kun kuolet, hyväksy elämä ja kuolema.

Jos et hyväksy kuolemaa, on sen palkkana kuoleman jälkeen vaihe, jota kuvaamme seuraavaksi.

Kuoleman aikana keho vapautuu, ja henki irtaantuu. Tällöin henki, jota on sidottu kehoon elämänlangalla, on joko tietoinen kuolemasta tai tiedoton ja pelokas. Henki ja sielu yhdessä tällöin luulevat – koska niitä ei vielä ole avattu tietoisuuteen – helposti jääneensä tilaan, jota he pelkäävät ja jonka vuoksi hämmentyvät. Sielu ja henki ovat tällöin vailla sitä opastavaa valoa. Valo tulee heille, jotka valoa kutsuvat. Sielu ja henki kohtaavat siten sen todellisuuden, jota ennen kuolemaa odottivat.

Sielu ja henki ovat eri asia. Sielu jakaantuu osiin, ja osa siitä häviää kuoleman hetkellä. Henki on osa sielua, ja se osa on kuolematon. Henki on ydin, jonka sielu koristelee. Henki luo sinusta aina elävän; sielu antaa persoonaa. Yhdessä ne saavat aikaan oman ominaisuuksiesi lukemattoman värikylläisen spektrin, ja tämä on se osa, joka nousee kuolemassa korkeammalle. Osa sielusta jää, ja jatkaa kiertokulkuaan, ja tämä osa on se, joka liittää sielun ja hengen kehoon.

Kun kuolema koittaa, vain ikuiset osat jatkavat matkaa. Nämä osat jäävät siihen tilaan, jonka ihminen on mielessään rakentanut kuolemasta. Tämä tila kuvataan eri kulttuureissa monenlaisin kertomuksin, joista on vaikeaa saada selvää – niin paljon siinä kertomusten runsaudessa piilee virheitä ja ristiriitoja. On kuitenkin niin, miten legendoissa aina; totuus piilee tarinoiden ytimessä. Siksi kuoleman jälkeen tapahtuvat siirtymät ovat jääneet taruihin, koska ilmankin kuolemaa niihin päästään käsiksi. Usein ihminen kokee välitilan kokemuksia ja muistaa näitä palatessaan matkaltaan kehoon. Näistä kokemuksista on lukuisa tarina kerrottu.

Mikä on totta, mikä valetta tai harhauskoa?

Välitila ei ole ikuinen. Se ei myöskään ole minkään uskonnon kuvaama piinaava rangaistus, sillä ihmistä ei rangaista. Se on tila; se on hetken kestävä ja ikuisuuden rinnalla vähäinen rasite, mutta silti se on totta sellaisenaan, miten ihminen kuoleman ennalta määrittää. Jos ihminen uskoo, ettei kuolemaa ole, hän ohittaa tuon tilan. Jos ihminen pelkää kuolemaa, syntyy usein pelottavia kokemuksia kuoleman jälkeen. Jos ihminen ei usko kuolemaan eikä usko mitään olevan elämän päätyttyä, ottaa hän vastaan kokemuksen, jonka tarkoituksena on näyttää hengen kautta ihmiselle tuon uskomuksen looginen mahdottomuus. Ihminen on tällöin näkevä tilan, jota ei voi olla, sillä tilaa jota ei ole, ei voi olla olemassa.

Annamme nyt neuvon kuoleman kohdatessa ja lähestyessä. Tämä neuvo on hyvin lyhyt, mutta sitäkin painavampi.

Kun olet lähestymässä kuolemaa, lähesty sitä uteliaana. Avaudu kaikelle. Älä määrittele mitään etukäteen. Anna kuoleman kertoa omin sanoin, mikä ja kuka hän on, kuin tapaisit uuden ystävän. Näin varmistan pääseväsi sinne, minne kuulut, sillä antautumalla kuolemalle antaudut valolle.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 590 / 2.4.2016

Lasten vuoksi Poika sanoi näin: ”Katson peräänne enkä anna teille tapahtua mitään, mikä teitä vahingoittaa.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 591 / 2.4.2016 (2)

Luottakaa siihen, mitä Poika sanoi. Vain luottamus ja kaiken pelon unohtaminen laskee teidät siihen Jumalan ikuiseen lähteeseen, joka vie teitä kohti Isän kotia. Vain loputon usko ottaa sen, minkä tahdotte luovuttaa itsestänne, teidän yltänne, sillä ilman uskoa ei ihminen taivu antautumaan.

Täydellinen antautuminen on ehtona lopulliselle vapaudelle.

Lopullinen vapaus on ehtona täydellisyyden tavoittamiselle.

Täydellisyyden tavoittaminen on ehtona pelottomuudelle.

Pelottomuus on ehtona ollaksesi valon edessä Pojan kaltainen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 592 / 2.4.2016 (3)

Ellemme me ole päässeet Pojan eteen, kuinka kukaan voi olla valmis? Jos me, joiden kunniana on kanavoida teitä, emme ole Isän kodissa vaan yhä keskeneräisiä, miten kukaan onnistuu tuossa tehtävässään?

Siksi kaikki tämä teille kerrotaan, jotta ette lannistu, sillä olette suuren tilaisuuden edessä. Vain ollaksenne valmiita olette tulleet maan päälle, sillä tämä aika on kaiken muuttava. Maailmasta on tullut pimeä, joka on vain enne valon voitolle. Valo tulee tehden kaikkien vapautumisesta helpompaa. Samalla kaikki on vaikeampaa, koska pimeys tekee oman vastarintansa.

Siksi muistakaa: älkää antako periksi!

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 593 / 2.4.2016 (4)

Ollessaan luonanne oli Jeesus kaltaisenne. Hän otti kehon, jonka Hän itse valmisti itselleen.

Tullessaan takaisin on edessänne pelkkä valo. Tämä valo on ikuisuus, ja tämä ikuisuus on rakkaus, ja tämä rakkaus on oleva juuri sinun edessäsi pian.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 594 / 2.4.2016 (5)

Kutsukaa ja teitä kuullaan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 595 / 2.4.2016 (6)

Katsokaa! Te saatte nähdä sen, minkä tulitte näkemään.

Teille näytetään se, keitä olette.

Teille näytetään se, kuka sydämessänne juuri tuolla hetkellä olette.

Teille näytetään se, miten olette maailman kohdanneet.

Teille näytetään se, mitä haitte ja mitä löysitte.

Teille näytetään se, miten saitte kaiken, minkä tarvitsitte.

Teille näytetään se, että vain rakkaus merkitsee.

Teille näytetään se, kuinka vain rakkaus mitataan.

Teille näytetään se, että vain rakkaus on aina läsnä.

Teille näytetään se, että olet ikuinen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 596 / 4.4.2016

Luottakaa Isän tahdon toteutumiseen. Kaikki on valmista. Mitään ei ole tarvetta pelätä.

Jos kannatte tahtonne Isän eteen, Hän lunastaa elämänne. Silloin kaiken mahdollisen, mitä tapahtuu, on lapsi saava juuri silloin kun eniten sitä tarvitsee. Näin on hyvä.

Tehkää nyt tämä harjoitus.

Sulje silmäsi. Hengitä rauhallisesti. Avaa sydämesi. Tee tämä mielikuvamatka, joka auttaa sinua tyhjentämään oman mielesi sinua ohjaavista huolista.

Lähde matkalle oman sielusi luo. Kun olet saapunut perille, kuuntele mitä sillä on asiaa. Tämän jälkeen lähtekää yhdessä kaiken alkupisteeseen.

Kun olette perillä, pyytäkää Jumalaa poistamaan teistä niitä pelkoja, joiden haluatte poistuessaan antavan teille lisää luottamusta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 597 / 4.4.2016 (2)

Toinen harjoitus tälle päivälle kuuluu näin.

Luovuta tahtosi Pojan harteille näin. Lähde sielusi kanssa sinne, missä Kristus asuu. Sinun ei tarvitse tietää, vaan sinä löydät hänet pyytämällä päästä Hänen eteensä.

Kun olet perillä, irtaudu kaikista peloistasi siten, kuten irtauduit äsken Isän edessä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 598 / 5.4.2016

Meidän on seuraavaksi tarkoitus antaa teille kaikille tiedonannon. Kun annamme tämän seuraavan viestin, sen kautta Isä lähettää teille rohkeutta tehdä juuri se, mitä tulitte tekemään tähän elämäänne. Tämä rohkeus on tarpeen toimiessanne oman elämänne ohjaajina, sillä elämä ylipäätään vaatii rohkeutta. Elämä on yksi mahdollisuus etsiä rohkeutta maailmassa, jossa rohkeus edellyttää pelon vallassa toimivan maailman vastustamista.

Kun tämä viesti saapuu luoksenne, sen kannalta on hyvä olettaa paljon, sillä tämä viesti edellyttää mutta samalla johdattaa. Se edellyttää tahtoa, mutta antaa voimaa. Kuulkaa siis nyt kertomuksemme!

Lähtekää mielessänne matkalle. Tämä matka ei ole koskaan tapahtunut, mutta sen varrelta voitte jokainen tunnistaa omaa elämäänne. Matka lähtee sydämestänne kohti valoa.

Lähtekää matkaan nyt, ensin hakien yhteyden sieluunne. Kun tulette sielun luokse, voitte antaa sen hetken aikaa olla kanssanne. Sen jälkeen lähtekää yhdessä paikkaan, jonka kuvittelette samalla mielessänne. Tämä paikka on jokin sellainen, jonka olette kohdanneet, ja jota olette pelänneet. Tämä pelko on muistoissanne edelleen, mutta pian sen aika on jättää teidät.

Menkää tuohon paikkaan ja kuvitelkaa miltä tuntuu pelätä siellä.

Kun olette perillä ja pelkäätte ehkä voimakkaasti muistonne välityksellä, pyytäkää tätä muistoa poistumaan teistä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 599 / 5.4.2016 (2)

Pelko on yksi este, jota olette ylittämässä. Rohkeus on kohtaamista itsensä kanssa. Rohkeus on kohtaamista uskonsa turvin.

Me annamme nyt lisätietoa rohkeuden olemuksesta.

Huomasitte äsken – jos harjoitus meni kuten toivoimme sen menevän – että rohkeus syntyy kun ymmärtää, ettei pelko ole enempää kuin yksi mahdollinen tapa havaita todellisuutta. Kun pelko siirtyy syrjään, on jäljellä havainto itsessään.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 600 / 5.4.2016 (3)

Kukaan joka pelkää, ei ole vielä valmis Isän edessä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 601 / 5.4.2016 (4)

Pelko on sellainen tunne, jonka syyt juontavat tietämättömyyteen. Jos olet tietämätön, on matkasi vielä kesken. Jos olet tietämätön, saat yhä etsiä totuutta.

Kun totuus tulee elämääsi, kaikki pelko häviää.

Kun totuus tulee elämääsi, pelon ja rakkauden liitto muodostaa uuden tunteen.

Kun totuus tulee elämääsi, pelko on rakkauden kanssa muodostanut kiitollisuuden. Kiitollisuus on vastakohtien summa, sillä tuntemalla vastakohdat olet vapaa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 602 / 5.4.2016 (5)

Jos pelkäät, on sinun tehtäväsi vaikka tuskan kautta löytää rohkeus.

Jos pelkäät, on sinun tehtäväsi antautua.

Jos pelkäät, on sinun tehtäväsi sallia kaikki tapahtuvaksi.

Jos pelkäät, on sinun tehtäväsi kääntää katseesi rakkauteen.

Jos pelkäät, on sinun tehtäväsi vapautua rakkauden avulla.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 603 / 7.4.2016

Katsokaa kuinka elätte kauniissa maailmassa.

Katsokaa miten kaikki olisi valmista.

Katsokaa miten Jumala antoi kaikkensa.

Katsokaa miten teillä on jo kaikki.

Silti ihminen ei oppinut sulattamaan sydäntään. Silti Jumala häntä rakastaa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 604 / 7.4.2016 (2)

Laskekaa aseenne ja puolustuksenne. Kaiken niiden on nyt aika häipyä; ette enää tarvitse niitä.

Aseet kääntyvät aina osoittajaansa kohtaan.

Puolustus on aina sinun oma linnasi, jonka sisään suljet itsesi.

Pyydä Jumalaa kantamaan ne sinulta pois. Luota. Älä koskaan luovu uskostasi. Nouse ja jatka matkaa. Nouse uudestaan. Nouse taas uudestaan. Älä koskaan anna periksi.

Näin on tarkoitettu: sinua koetellaan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 605 / 7.4.2016 (3)

Palauta Isän ja Pojan eteen kaikki, mitä olet kantanut mukanasi läpi ajan ja ajattomuuden.

Tee se nyt.

Tee se nyt, niin mikään ei ole entisellään.

Tee se nyt, koska muuta hetkeä ei ole.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 606 / 7.4.2016 (4)

Meidän ilomme ja kunniamme on nyt vastata yhteen kysymykseen. Luottakaa tähän vastaukseen, ja luottakaa, ettei mikään teitä uhkaa.

Kaiken tarkoitus on kysyä kysymyksiä. Tämä kysymys esittää Jumalalle toiveen, ja toive välittää halun saada vapaus. Tämä kysymys kuuluu näin: ”Jumala, olenko luottavainen jos epäilen?”

Jumala vastaa näin meille jokaiselle: ”Minä annoin sinulle epäilyksen.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 607 / 7.4.2016 (5)

Toinen kysymys on yhtä tärkeä, ja sen avulla jokainen valitsee joka hetki, mihin suuntaan jatkaa matkaansa.

Kysymys kuuluu: ”Miksi olen olemassa?”

Vastaus kuuluu: ”Jotta tulisit kotiin.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 608 / 7.4.2016 (6)

Kolmas kysymys kantaa juurensa peloista, jonka Jumala teille antoi.

Kysymys kuuluu: ”Kannattaako minun luottaa, jos en ole varma mihin luotan?”

Tähän kysymykseen on vain yksi vastaus. Se kuuluu näin: ”Jumala odottaa sinua. Hän avaa ovensa vain hänelle, joka ei enää epäile.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 609 / 7.4.2016 (7)

Neljäs kysymys liittyy haluunne pysyä sokeina.

Se kuuluu näin: ”Jos annan periksi, olenko menettävä elämäni?”

Vastaus kuuluu näin: ”Sen minkä annat, Jumala antaa takaisin, eikä koskaan ota pois.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 610 / 8.4.2016

Kaiken tämän kerromme nyt. Uskokaa sydämenne kautta; ottakaa todesta se, minkä koette todeksi.

Olipa kerran sellainen aikakausi, jolloin Pojan ja lasten oli hyvä kohdata toisensa maailmassa, jossa pimeys oli jo laskeutunut ihmisten luo. Tämä pimeys antoi jo kovaa vastusta ihmisille, mutta ihminen ei ollut antautunut vielä – kuten nyt on – voimakkaasti pimeän valtaan. Ihminen tiesi edelleen lähtökohtiaan ja juuriaan.

Tapahtui kuitenkin niin, miten olemme jo kertoneet. Ihminen lankesi lopullisesti. Kristus aloitti lankeemuksen, mutta ei jättänyt lapsiaan yksin. Tästä johtuen Kristus helpotti meidän kaikkien etsintää ja hätää tulemalla keskuuteemme kerta toisensa jälkeen. Näin Hän teki Isänsä tahdon.

Tuo aikakausi oli kultainen, ja se antoi tilaisuuden ihmiselle oppia olosuhteista, joiden vastus ei tehnyt matkasta mahdotonta – kuten nyt useilla ihmisillä on – suunnata katsettaan Isän valoon.

Miksi täytyy kokea kipua? Miksi ei luotu olosuhteita, jotka edelleen olisivat helpommat? Miksi ihmiselle annetaan mahdollisuus valita pimeä, mikäli pyrimme takaisin valoon?

Valo on aina teissä. Ette koskaan voi sitä kadottaa. Ette voi koskaan unohtaa alkuperäänne. Mikään ei häviä, mikään ei tuhoudu; siksi olette valmiita kokemaan sen, minkä Isä teille ojentaa.

Kun maailma vetäytyy kuoreensa, se samalla estää valon virtaamisen sisäänsä. Tällöin ei voida antaa valon tulla sydämeenne kaikella voimalla, ellei haluta samalla päättää koetta, minkä Jumala aloitti tällä planeetalla. Mikäli valo tulee pimeyteen ilman ihmisten omaa tahtoa, täytyy koe päättää. Muuten on mahdotonta sallia valon väkivalloin tapahtuvaa väliintuloa.

Koe päättyy pian, sillä valo tulee voimalla, joka murtaa pimeän.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 611 / 8.4.2016 (2)

Kun valo tulee ja kun pimeä murtuu, on tapahtuva niin, että valo laskeutuu kaikkien ylle. Ei ole ihmistä, jolle ei valo tule sydämeen.

Ihmisen vapaa tahto on silti aina etusijalla. Kun ihminen kohtaa valon, hän yhä saa vapaan valinnan mahdollisuuden. Kun on saava tiedon itsestään ja totuuden kaikkeudesta, on tässäkin tapauksessa heille, jotka syövät vain tiedon puusta, tuo kokemus kaksijakoinen. Vapauden hinta on oman minänsä luovuttaminen. Ei ole tuolloinkaan helppoa antaa pois se, minkä on aina luullut todeksi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 612 / 10.4.2016

Katsokaa, kuinka elämä virtaa ympärillänne! Elämä on ikuinen virta, eikä tuo virta koskaan sammu, ei ehdy, ei ole sama koskaan vaan muuttuu alati.

Tämä virta päästää sinut, ja sinut, ja teidät kaikki mukaansa. Se kutsuu teitä. Se pyytää teitä laskeutumaan sen kyytiin, sillä se on Jumalan virta. Olkaa siten aikeissanne aina tarkoituksella ja vakaumuksella Jumalan tahtoon pyrkiviä, ja siten virta teitä kuljettaa. Kuunnelkaa mitä Jumalalla on teille sanottavaa, ja silloin kukaan ei voi pysytellä rannalla, sillä Jumala puhuu vain heille, jotka vapauttavat itsensä virran vietäväksi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 613 / 10.4.2016 (2)

Luvatkaa itsellenne se, minkä jokainen teistä sydämestään tahtoo luvata.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 614 / 10.4.2016 (3)

Tehdään seuraava harjoitus.

Laita oikea kätesi sydämellesi. Anna sydämesi kertoa, mitä se haluaa sinun tietävän.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 615 / 10.4.2016 (4)

Käynnistä kaikkien tähden se, mitä tulit käynnistämään. Käynnistä viimeistään nyt, ellet ole aiemmin sitä tehnyt, sinun ja Jumalan välinen vuoropuhelu.

Jumala odottaa sinua. Jumala rakastaa sinua, ja siksi kaipaa sinun rukoustasi.

Jumala on aina läsnä, ja jos tahdot kuulla Hänen äänensä, hiljenny.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 616 / 10.4.2016 (5)

Jumala on kaikkialla. Hän ei koskaan ilmene tässä maailmassa, eikä Hän milloinkaan puhu suoraan.

Jumalan tahto esiintyy salattuna. Vain Poika on Hänen kaltaisensa kaikkeudessaan, sillä vain Poika on tehty Jumalan kuvan täydelliseksi vastineeksi. Poika tuli luoksenne tuomaan sanaa, ja vain Poika on sanan veroinen.

Silti sinäkin olet Isän kaltainen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 617 / 10.4.2016 (6)

Laskekaa nyt kipu. Laskekaa nyt suru. Laskekaa nyt pelko.

Kun laskette ne Isän eteen, Hän ottaa ne sinulta pois. Tämän jälkeen et ole enää entinen. Tämän jälkeen hyppäät mukaan virtaan, ja tuo virta vie sinua eteenpäin pois noista Isälle antamistasi taakoista.

Mene Pojan eteen. Poika siunaa sinut.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 618 / 10.4.2016 (7)

Suuren salaisuuden ja suuren valheen aika on ohi.

Kerromme nyt tuon valheen, jotta sinä, ja sinä, ja te kaikki näette ja kuulette. Valhe on ikivanha. Valheen juuret ovat yhtä vanhoja, kuin on ensimmäisestä unohduksen ja pimeyden hetkestä tähän päivään noussut ja laskenut aurinko yllänne. Tämä valhe annettiin heille, jotka saivat huomata olevansa valheen houkuteltavissa. Tämä annettiin heille, jotta he oppisivat etsimään tien totuuteen.

Annettiin nähdä harhoja. Harhat muodostuivat näyistä ja sellaisista kuvitelmista, joita mieli loi. Mieli antoi ensimmäisen vastuksen.

Tämä valhe on seuraavanlainen. Mieli sytytti palon, ja tuo palo oli halu. Halu vaatii osakseen huomiota, ja halu saadessaan sitä vain kasvaa. Halu ei lannistu haluamalla. Halu ei väisty, ei pakene, ei luovuta. Se on sinun, ja sinun, ja teidän kaikkien ensimmäinen harha.

Halu on siunaus. Himo on siunaus. Vain niitä vasten opitte arvioimaan matkanne edistymistä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 619 / 10.4.2016 (8)

Toinen salaisuus ja harha on seuraava.

Te ette pysty läpäisemään kipua niin kuin yleensä yritätte. Se ei häivy käskemällä. Se ei poistu pakenemalla.

Se ei antaudu, ellet antaudu sen edessä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 620 / 10.4.2016 (9)

Kolmas salaisuus ja teidän suuri uskomuksenne kuuluu seuraavasti.

Luulette voivanne hallita elämää. Kuinka sitten ette sitä tee, vaikka niin kovin sinnikkäästi yritättekin?

Elämän hallinta on täydellinen mahdottomuus. Elämää ei hallita. Elämä on. Elämä elää. Et voi käskeä sitä elämään toisin, kuin se elää.

Sinä tulit etsiytymään osaksi elämää. Anna elämän olla.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 621 / 10.4.2016 (10)

Neljäs salaisuus ja harha kuuluu näin.

Kukaan ei tahdo kuolla. Tosiasiassa kaikki tahtovat kuolla. Jokainen teistä tuli syntymään ja kuolemaan. Jokainen teistä haluaa oppia kuolemasta, sillä kuolema on lahja, ja kuolemaa on syytä lähestyä hellävaroin ja avoimesti, ja kuoleminen antaa jokaiselle teille mahdollisuuden mitata matkansa edistymistä.

Jos kuolet peläten, on matkasi kesken. Kuolemalla riemuiten olet päässyt pitkälle.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 622 / 10.4.2016 (11)

Viides ja päivän viimeinen salaisuus ja harha liittyy häpeään.

Te jokainen olette hävenneet. Häpeä polttaa, korventaa ja on aina raskas kohdata. Häpeä liitetään usein heikkouteen, ja se on suuri väärinymmärrys. Heikkoutta olisi nimenomaan se, ettei häpeä, koska häpeä ilmenee hänelle, joka ei pelkää häpeää.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 623 / 10.4.2016 (12)

Siunatut lapset! Ottakaa nyt vastaan Isän ja Pojan Henki.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 624 / 11.4.2016

Luottakaa! Älkää epäilkö!

Kun luotatte, saatte tietämättänne paljon apua koko maailmalta. Luottamus on osoitus siitä, miten te tahdotte olla osana elämää. Tällöin elämä tulee luoksenne, ja elämä näyttää teille kaiken kauniin.

Jos ette luota, on kuten Isä sallii tapahtuvan: elämä opettaa teitä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 625 / 11.4.2016 (2)

Älkää epäilkö, sillä epäilys ollessaan teidän elämänne virran tukkeena vie teitä pois polultanne. Polku on aina valaistu, ja usko on toimiva kompassina.

Jos epäilette, saatte aina mahdollisuuden epäilyksen kautta oppia elämästä, kuten Luoja teitä haluaa opettaa. Hän haluaa osoittaa olevansa rakkaus. Tällöin Hän tuo teille sen, minkä tarvitsette, jotta saatte mahdollisuuden kokeilla miltä elämä ilman uskoa tuntuu.

Kun uskotte, antaa Jumala lahjansa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 626 / 11.4.2016 (3)

Usko on tie totuuteen. Totuus on se, mikä ei koskaan muutu.

Kun usko johdattaa teitä, avaudutte mahdollisuuksille ilman rajoja. Maailma avautuu teille kaikkine mahdollisuuksineen, ja teidän täytyy vain poimia marjat puusta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 627 / 12.4.2016

Käsitellään seuraavaksi sellaista aihetta, jonka äärellä moni teistä kipuilee paraikaa. Olette keskeneräisiä, ettekä kykene muutoksen tullessa elämäänne – kuten paraikaa tapahtuu – aina ymmärtämään muutoksen kaikkia näkökulmia, syitä ja seurauksia. Tämä muutos koskettaa jokaista, ja tämä muutos tulee Kristuksen ja Hengen välityksellä.

Kuulkaa tätä viestiä, sillä tämä on nyt teille annettu, teille ojennettu, teille jotka meitä kuulette.

Muutos on väistämätöntä. Muutos kuuluu elämään, ja elämä nyt on aina eri kuin elämä hetken päästä. Muutos on ikuista, ja ikuisuus asuu teissä. Olette ja ette ole, ja teissä elävä ikuisuus on aina ollut muutoksessa. Näin ollen älkää pelätkö muutosta.

Kun muutos on väistämätöntä, kyse on siitä kuinka siihen suhtautuu. Suhde elämään ratkaisee kaiken. Suhde elämään on ainoa, johon voitte vaikuttaa, sillä kaikki muu on elämän vastustamista. Elämä tapahtuu; sinä joko murenet tai joustat tuossa elämän liikkeessä.

Muutos kohdistuu nyt voimakkaasti ihmisiin, ja tämä muutos syntyy siitä, että Poika on tuloillaan, ja Poika tahtoo teidän voivan Hänet kohdata. Kaikki teihin kohdistuva paine tulee tästä muutos- ja siirtymävaiheen energiatason kohoamisesta. Ilman että teille sitä erikseen tuodaan julki, me koko ajan vaikutamme maailman energiatasapainoon monella tapaa. Koko maailmankaikkeus on tässä mukana. Teidän osuutenne on sopeutua; teidän osuutenne on rukoilla ja olla valmiita; teidän osuutenne on herätä.

Me täältä ohjaamme ja seuraamme tilannetta. Kaikki voimat puolellamme laskeudumme alemmas odottaen lupaa tulla esiin. Rakastakaa, auttakaa läheisiänne, pyytäkää ja saatte. Sinä aikana kun odotatte, kohdatkaa muutos parhaalla mahdollisella tavalla; kohdatkaa se antautumalla kaikkeen mitä on. Nyt.

Moni teistä on herkkiä. Moni teistä kokee muutoksen kivuliaasti. Eräät heistä voivat olla epätoivoisia muutoksen vyöryessä yli. Juuri he ovat usein heitä, joille tulee lopulta suurin vapaus. Olkaa siis rohkeita; älkää antako periksi.

Luette paljon aiheesta keskusteluja. Osa näistä keskusteluista on aiheeseen liittyviä, osa on väärin johdettuja, varjon työntekijöiden teille osoittamia valheellisia viestejä tarkoituksenaan vain hajottaa ja hallita mieltänne. Näin he pyrkivät luomaan epävarmuutta antamalla keskenään hyvin ristiriitaisia viestejä. Olkaa silti kaikissa teidän omissa pyrkimyksissänne aktiivisia, älkää passiivisia, sillä vain sinä, ja sinä, kuten te kaikki yksi nostatte maailman jaloilleen. Ei kukaan muu.

Ellet sinä ole valmis, kukaan ei ole valmis.

Ellet sinä herää, ei kukaan herää.

Ellet sinä nouse kivun yläpuolelle, ei kukaan herää kivun yläpuolelle.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 628 / 13.4.2016

Isän on helppoa luoda teille toivoa ja uskoa synnyttävää, ja teidän tietänne tasaavaa maailmaa, mikäli vain pyydätte. Mikään ei ole Hänelle mahdotonta. Maailma on sekaisin, maailma on unohtanut rakkauden, mutta maailma on Isän luomus, eikä Isä koskaan anna pimeälle liikaa valtaa.

Kaikki mitä tapahtuu käyttää aina Isän sallimusta polttoaineenaan. Kaikki on hyvin.

Kun otat yhteyttä Isään ja epäilet Hänen tahtoaan, Hän rakastaa sinua enemmän kuin ketään. Juuri Hänen rakkautensa sinua muuttaa; juuri Hänen rakkautensa sulattaa pelkosi ja epäilysi.

Kun rakastat, olet Hänen kaltainen.

Kun rakastat, murrat pimeän edessäsi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 629 / 13.4.2016 (2)

Lapsi on aina saava osansa. Mitä tahansa teet omalla tielläsi, et voi koskaan tehdä mitään niin väärin, ettetkö saisi sen, jonka tarvitset juuri sillä hetkellä matkasi ja seikkailusi varrella, kulkiessasi eteenpäin omaa valonpolkuasi kohti vapautta.

Aina saat sen, minkä tarvitset, etkä koskaan menetä mitään. Jokainen hetki on kultainen; jokainen hetki kasvattaa sinua.

Olet sitten vihainen, rakastava, pelokas, iloinen, lempeä, kiitollinen, vakava, kapinallinen, huumorintajuinen, kostonhimoinen, väsynyt, laiska, kateellinen, lumoava, epärehellinen, luokseenvetävä – tai mitä tahansa oletkin juuri sillä hetkellä – ominaisuutesi heijastaa sinua suhteessa maailmaan, ja tämä maailma ottaa vastaan kaiken sen mitä sille itsestäsi tuot esiin sellaisenaan. Siihen ei liity mitään tulkintaa Isän puolelta. Kaikki vain on.

Se mikä on, on aina oikein.

Jumala sinua varjelee.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 630 / 13.4.2016 (3)

Antakaa olla sen, mikä on. Antakaa tapahtua, minkä täytyy tapahtua.

Kaiken tapahduttua sellaisenaan vain tulkintasi voi estää hyvinvointisi tapahtuneen äärellä. Tulkinta on aina väärä; tulkinta on aina harhaa.

Sano nyt itsellesi nämä sanat. ”Rakas Jumala. Tahtoni on tulla Sinun kaltaiseksesi. Tahtoni on olla kaltaisesi. Opeta minua Olemaan.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 631 / 13.4.2016 (4)

Oleminen on taitolaji.

Oleminen on pyhä olotila.

Oleminen vaatii rohkeutta.

Oleminen pysäyttää pelkosi.

Oleminen edellyttää rohkean muutoksen läpäisemistä, ja tämä muutos edellyttää harjoittelua, ja tämä harjoittelu edellyttää sinnikkyyttä, ja tämä sinnikkyys edellyttää halua muutokseen, ja tämä halu muutokseen edellyttää toivetta paremmasta, ja tämä toive paremmasta edellyttää kipua. Kipu on lahja Isältä ja Pojalta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 632 / 13.4.2016 (5)

Tulee aikaa, jolloin lunastatte kaiken, minkä me tiedämme olevan edessä. Kun tämä aika on kohdallanne, saatte tilaisuuden lopulliseen kivun hyvästijättöön.

Eikö olekin lupaus paremmasta teitä ilahduttava? Näin me tahdomme teitä rohkaista jatkamaan tiellänne. Olkaa joka hetki halukkaita noudattamaan parasta ja korkeinta päämäärää, tavoitteena vapautenne kautta tapahtuva lunastus.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 633 / 13.4.2016 (6)

Onnellisuus ei ole vapaus. Onnellisuus on häilyvää ja lievä versio todellisesta vapaudesta.

Vapaus on enemmän kuin voitte käsittää mielenne avulla. Vapaudessa kaikki on hyvin ja enemmän. Vapaudessa Jumala on aina läsnä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 634 / 13.4.2016 (7)

Luottakaa vapauden sanomaan.

Olkaa vapauden edessä toiveikkaita.

Pyytäkää vapautta päästämään teitä sisäänsä.

Menkää nyt ja opetelkaa vastaanottamaan Jumalan teille ojentamaa vapauden olotilaa. Menkää ja rauhoittukaa. Menkää ja hiljentykää. Menkää ja etsikää sydämenne.

Tehkää tämä harjoitus.

Istu alas. Ota lempeä asenne, kuvittele kuinka olet rakkauden ympäröimä. Sulje silmäsi.

Kun rauha laskeutuu, kuuntele sisäistä ääntäsi. Kuuntele kuinka sinussa on jotain, joka yleensä häviää ajatusten ja tunteiden hälinän alle piiloon. Tuo hiljaisuus sinussa odottaa etsijäänsä. Kuuntele hiljaisuutta, ja jos meteli tulee hiljaisuuden läpi, pysy hiljaisuuden keskipisteessä ja anna metelin poistua itsestään.

Suostu vain olemaan, vaikka ihminen helposti kokee olemisen raskaaksi; tuo on juuri se hetki, jota sinun täytyy harjoittaa. Oleminen on raskasta ilman harjoittelua. Olemisen raskaus tulee helposti esiin, kun opettelet hiljaisen ja rauhallisen olemisen taitoa.

Oleminen on paljon muuta kuin vain mielentila. Oleminen syventyessään synnyttää uusia aisteja, joiden et tiennyt olevan olemassa. Nämä aistit kuulevat kauneutta ympärilläsi; sinusta tulee ajan kanssa enemmän ja enemmän yhtä maailman kanssa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 635 / 14.4.2016

Jumala laittoi eteenne kylttejä, jotka viittaavat kotiin. Nämä kyltit osoittavat aina sinne, missä on luvassa lepoa kivusta. Nämä kipua lievittävät paikat ovat aina ulottuvillanne, ja se mitä etsitte, löytyy noiden tienviittojen avulla.

Tienviitat ovat aina auttamassa löytämään vastauksia kysymyksiinne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 636 / 14.4.2016 (2)

Sydän on paikka, jossa kaikki viisaus sijaitsee. Kyltit tienne varrella ovat aina osoittamassa oman sydämenne keskukseen.

Kaikki ongelmanne syntyvät päässänne, ja kaikki vastaukset ovat löydettävissä sydämestänne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 637 / 14.4.2016 (3)

Jumalan teille ojentama apu on monesti hyvin suoraviivaista ja mahdollisimman selkeää. Nuo hetket muistuvat mieleenne kuin pyhinä ihmeinä, eikä kukaan voi niitä teiltä viedä pois. Nuo hetket on teille ojennettuja armolahjoja.

Sen sijaan ihminen, jolle näitä ei ole koskaan tullut eteen, saa tietämättään aina Jumalan ohjausta vaikka ei sitä pyytäisi. Jumala auttaa kaikkia lapsiaan tavoilla, jotka menevät meidän ymmärryksen ulkopuolelle, sillä vain Isän nähneet saavat Isän viisauden. Me olemme vajavaisia, me jotka olemme yhä matkalla.

Jumala sallii ihmiselle yksinäisyyden ja pelon, siinä missä ihminen pelkää ilman selkeää päämäärää. Tämä pelko suuntaa ihmistä kysymään itseltään jatkuvia suuntaa antavia kysymyksiä, eikä pelko siksi ole turhaa, eikä pelko voi ihmistä vahingoittaa. Pelko on suuntaviitta. Jumala sallii pelon, sillä Jumala antaa pelon.

Tapaamme aika ajoin ihmisiä jotka pelkäävät, ja tämä pelko näyttäytyy heille, jotka eivät pelkää, usein täysin turhana. Pelko on silti aina tarpeellinen, aivan kuten kaikki pimeät olemisen muodot ovat tarpeen; ne työntävät lapsia pois eksyksistä, sillä valo on heidän turvapaikkansa. Näin on hyvä.

Kun ihminen pelkää, vain pelko itsessään ihmistä voi ahdistaa, ei se mitä hän pelkää. Huomaatteko? Mikään ei teitä vahingoita, sillä jos et hyväksy itseesi kohdistuvaa uhkaa ymmärtäen, että vain se miten suhtaudut kaikkeen mitä tapahtuu, merkitsee, sinua ei ole lopulta mikään uhkaava. Sinä vastaat elämäsi kulusta täysin; sinä otat kantaaksesi pelot, tai sallit kaiken tapahtuvaksi. Näin on hyvä.

Pelko on siten vain sinun tulkintasi.

Pelko tulee aina sisältä.

Pelko on este Jumalan tahdon toteutumiselle.

Pelko on este rakkauden täyttymykselle.

Pelko on ohjenuorasi, jota apuna käyttäen löydät totuuden ja pelko jää tällöin tarpeettomana pois elämästäsi; joudut siten navigoimaan pelon avulla pois pelosta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 638 / 15.4.2016

Oletetaan teidän kaikkien tahtovan ihmisten parasta. Oletetaan teidän kaikkien luopuvan vihasta.

Katsokaa ja kuunnelkaa tätä viestiä!

Jumala tahtoo antaa teille vapauden. Vapaus odottaa jokaista teitä, eikä vapaus koskaan tulee väärään aikaan. Jumala tietää kaiken. Jumala on sinun tähtesi antanut kivun, joten älä ole huolissasi, vaikka vapaus tuntuisi pysyvän etäällä. Se kipu, mitä koet, on tarpeen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 639 / 15.4.2016 (2)

Kipu hellittää, mutta vasta kun sinä ja Jumala yhdessä tekevät sinulle sen, mitä tarvitset; ja sinä olet se, joka löytää oman tiensä ulos ja Jumala on se, jo avaa oven.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 640 / 15.4.2016 (3)

Laske kipusi äärelle tahtosi. Tahtosi avulla et kipua saa pois.

Tahtosi kytkee sinut kipuun.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 641 / 15.4.2016 (4)

Kipu on annettu, mutta kipu on myös otettu. Samalla kun avaudut etsimään totuutta itsestäsi, annat kivulle luvan poistua. Näin on aina ollut, ja näin on hyvä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 642 / 15.4.2016 (5)

Henkinen vapaus johtaa aina enemmän tai vähemmän sinun avautumiseen totuudelle. Henkinen vapaus käsittää sellaisia Jumalan sanan ja lain mukaisia elementtejä, joita ei voi kiertää; ne sitovat jokaisen meistä enemmän tai vähemmän tiukasti sanan mukaiseen vapauden ja kahleiden väliseen vuorovaikutukseen.

Kahleet syntyvät pelon ja epäilyksen juuresta. Näistä muodostuu kaikki se, jonka tähden tulitte oppimaan elämästä. Pelko ja epäilys synnyttävät peruskivun. Tämä kipu alkaa versoa teille kaiken sen, jonka tähden etsiydytte pois vapauden tieltä. Otamme esimerkin.

”Saat olla hetken aikaa vapaa.”

Näin sanoi Poika hänelle, jonka edessä Poika näyttäytyi. Hän antoi vapauden lapselleen, jotta lapsi havahtuisi. Mitä tapahtui?

Tämä lapsi näki harhan läpi. Harha on näkymätön este, jota tulit murtamaan. Lapsi nähdessään totuuden sai tiedon siitä kaikesta, minkä hän tarvitsi. Mitä tapahtui sen jälkeen?

Hänestä tuli suuri opettaja. Näin tapahtui ja näin tapahtuu.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 643 / 15.4.2016 (6)

Saadessaan nähdä olemuksensa on ihminen vapaa. Niin kauan hän kärsii ja kipuilee. Näin on hyvä.

Mene ja etsi tiesi vapauteen. Älä luovuta. Ota vastaan jokainen hetki rakkaudella. Ota vastaan rakkaus. Ota vastaan.

Kun saat pääsyn harhojesi läpi, ymmärrät miksi kaikki piti kokea. Luota tähän, sillä me tiedämme. Luota tähän ja mene Pojan eteen.

Poika odottaa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 644 / 15.4.2016 (7)

On vain yksi tie vapauteen. Rohkeat saavat tulla kotiin.

On vain yksi tie vapauteen. Lempeät ovat maan perivä.

On vain yksi tie vapauteen. Kukin joka synnyttää valoa, näkee ja kokee Pojan armon.

On vain yksi tie vapauteen. Luovuta itsesi.

On vain yksi tie vapauteen. Käännä toinenkin poskesi.

On vain yksi tie vapauteen. Antaudu pimeän edessä.

On vain yksi tie vapauteen. Antaudu Jumalan edessä.

On vain yksi tie vapauteen. Hyväksy kaikki.

On vain yksi tie vapauteen. Luovu taistelusta.

On vain yksi tie vapauteen. Laske aseesi.

On vain yksi tie vapauteen. Etsiydy totuuteen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 645 / 15.4.2016 (8)

Se mitä tapahtuu, tulee tapahtumaan. Se mitä tapahtui, oli jo.

Mitä on tehtävissä oman kivun edessä, jos kipu ei lähde? Mitä on tehtävissä, kun ihminen etsii eikä löydä? Mitä on tehtävissä, kun kaikki kivet on käännetty?

Juuri näin on hyvä. Juuri näin pitääkin olla. Juuri näin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 646 / 15.4.2016 (9)

Kulkekaa kohti vapautta. Se odottaa lopulta jokaista.

Kun vapaus koittaa, olette saaneet sen ikuisiksi ajoiksi kohdallenne. Tämä on lupaus; tämä on totuus.

Katsokaa tätä edessänne näkyvää sanaa. Lukekaa seuraava lause. Painakaa se sydämeenne.

”Jumala katsoo jokaisen teidän perään.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 647 / 15.4.2016 (10)

Kaikki mitä tapahtuu, on parhaaksenne.

Monesti on tapana kokea kipu – on se sitten henkistä tai fyysistä – jonkinlaisena koetuksena, jolla sinänsä ei ole tarkoitusta. On helppoa antautua tämän luulon varaan, sillä mieli on ovela. Mieli tekee näitä asetelmia, koska mieli ottaessaan vallan pyrkii synnyttämään itselleen pysyvän vallan, pysyvän ja ehdottoman.

Kipu saa teidät helposti kuvittelemaan, että olette vailla suuntaa, tai että kaiken yrittämisen jälkeenkin epäonnistutte. Näin ei koskaan ole. Suunta on aina kohti valoa, riippumatta siitä oletteko menossa sitä kohti vai ette. Kaikki tiet vievät perille.

Olkaa aina ilman pelkoa, sillä pelko ei ole muuta kuin mielen tuotos.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 648 / 15.4.2016 (11)

Hypätä tyhjän päälle? Näinkö meidän pitää tehdä, jotta Jumala meitä ohjaisi?

Hypätä tyhjän päälle? Mitä pitää tehdä, jotta maailma antaisi meille sen, mikä meille kuuluu?

Hypätä tyhjän päälle? Onko kyse uhkarohkeudesta?

Hypätä tyhjän päälle? Luotanko vai epäilenkö?

Hypätä tyhjän päälle? Onko suunta aina Jumalaa kohti, jos annan kaiken tapahtua?

Hypätä tyhjän päälle? Entä jos epäonnistun?

Hypätä tyhjän päälle? Voinko menettää vai aina voitan?

Hypätä tyhjän päälle? Entä jos arvioin väärin?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 649 / 15.4.2016 (12)

Menkää nyt kohti omaa sydäntänne. Menkää nyt itsenne keskipisteeseen. Tehkää seuraavalla tavalla.

Kuvittele kuinka sinun sydämesi on lämmin, pehmeä ja täynnä valoa, kultaista valoa.

Kuvittele että tämä valo tulee suoraan alkulähteeltä. Anna tuon valon laajeta koko kehoosi.

Sano valolle: ”Paranna minut”.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 650 / 17.4.2016

Suunnitelma ja sitten toteutus.

Ajatus ja sitten teko.

Harjoittelu ja sitten mestaruus.

Pyrkimys ja sitten saavutus.

Halu ja sitten täyttymys.

Näin me kehotamme teitä menemään matkassanne eteenpäin. Olkaa niitä, jotka tahtovat, haluavat, anovat, janoavat Herran kosketusta, Hengen johdatusta ja te saatte kaiken.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 651 / 17.4.2016 (2)

Vailla pelkoa olkaa suoraselkäisinä, ylpeinä, kiitollisina Isänne ja Pojan kuuliaisia lapsia. Näin te lunastatte kaiken.

Olemalla viimeinen olette ensimmäisiä.

Tahto vapautua vaaditaan, jotta vapaus saapuu.

Olkaa ensimmäisiä niiden joukossa, jotka luopuvat itsestään. Luopuminen vaatii uskon, sillä luopuminen saa aina aikaiseksi vastakkainasettelun maailman ja Hengen välillä. Luopuminen mittaa kykyänne nähdä ajan taakse.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 652 / 17.4.2016 (3)

Meidän on nyt annettava teille hieman lisäselvitystä elämänne ja kuolemanne välisestä rajapyykistä. Kuulkaa tämä, ja olkaa vailla huolia!

Kuolema syntyy sillä hetkellä, kun olette irrotettuja lopullisesti kehostanne. Keho pitää teistä kiinni niin kauan, kuin sillä on lupa tehdä niin – ei yhtään pidempää. Keho sammuu ja palautuu sen jälkeen Äidin syliin. Äiti ottaa teidät tuolloin rakkautensa ikuiseen kiertoon.

Kun keho sammuu, jatkaa teidän sielunne matkaa. Sielu jatkaa sinne, minne olette menossa; ette perille, ellette ole valmiita; ette vapauteen, jollette ole vapaita. Se minne menette, on aina teidän oma valintanne.

Kun kuolema koittaa, voitte luopua kivusta ja pelosta ja vapautua.

Kun kuolema koittaa, saatte nähdä kaikki rakkaanne.

Kun kuolema koittaa, matkaatte läpi ulottuvuuksien.

Kun kuolema koittaa, rakkaus näyttäytyy.

Kun kuolema koittaa, ette saa tilaisuutta muuhun kuin rakkauteen.

Kun kuolema koittaa, menette oman elämänne historian äärelle toteamaan kaiken, mitä teitte, ajattelitte, suunnittelitte, pohditte, pelkäsitte, rakastitte, vihasitte, vastustitte, kohtasitte, opitte. Kaiken tuon ja paljon enemmän saatte kokea Mestarin äärellä, hänen rohkaisunsa ja tukensa lämmössä.

Tämä Mestari on aina teidän puolellanne.

Tämä Mestari tulee korkeuksista juuri sinua vastaan.

Tämä Mestari tuntee Pojan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 653 / 17.4.2016 (4)

Olkaa valmiita kuolemaan.

Kuolema on hieno, täydellinen Jumalan osoittama ihme.

Kuolema koittaa jokaisen teidän kohdallanne, kun on juuri oikea hetki palata lähtöpaikkaansa. Tällöin kukin teistä on nähnyt, mitä tuli näkemään. Tuolloin koittaa tilinteon hetki, ja palkka on työn mukainen.

Kun kuolette, voitte lähteä sinne, mikä on teidän rakkautenne ja äärettömän armon ikuinen lähde – korkeuksiin, jossa vain valo loistaa. Tämä lähde on tuolloin niin lähellä, että saatte kylpeä kauneudessa. Tämä lähde vetää teitä puoleensa, ja tämän lupauksen ja luottamuksen äärellä te olette vailla mitään murheita. Murheet ovat elämänne koettelemuksia, ja murheet väistyvät heti, kun palaatte lähtöpaikkaanne.

Miten valmistautua kuolemaan? Miten olla pelkäämättä kuolemaa? Miten tietää kuoleman edessä olevansa turvassa?

Ole aina vapaa luopumaan harhastasi.

Älä mene enää kiinnittymään maan tarjoamaan harhaan siitä, että sinä menetät kuoleman hetkellä elämäsi.

Luovu elämäsi aikana antamistasi sitoumuksista, sillä sinulla on oikeus jatkaa matkaasi.

Peloitta lennä pois kehostasi.

Suunnittele, jos mahdollista, kuolemasi etukäteen niin, että lähestyt sitä kuoleman tiedostaen ja sen hyväksyen.

Laske alas kaikki syntyneet, jäykät asetelmat ja anna kaikille anteeksi.

Kiitä elämästä.

Antaudu.

Pyydä Poikaa saattamaan sinut kotiin.

Luovu määritelmistä ja uskomuksista, jolloin saavut sinne, minne sinun pitääkin.

Syy sille, ettet uskalla kuolla ilman pelkoa johtuu vain pelosta itsestään.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 654 / 18.4.2016

Ollen valo on Poika tuleva alas keskuuteenne.

Valo. Sana. Rakkaus. Kaikki yhtä ja samaa, kaikki Isän ja Pojan luonnetta ja olemusta.

Näin tapahtuu. Näin te kaikki nousette yhdessä Pojan luokse, kun päästätte kaikesta pimeästä irti.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 655 / 18.4.2016 (2)

”Om. Om. Om.”

Tämä äänne on pyhä. Tämä äänne tulee, kun valo tulee.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 656 / 18.4.2016 (3)

”Om.”

Mitä se tarkoittaa? Kokeile hyräillä syvää ja pitkää Om-äännettä. Tunne sen värähtely kurkun ja pään alueella. Anna sen puhdistaa sinun kehosi osia.

Toista äännettä. Tunne, eläydy, anna äänen nostaa sinua, kohottaa, vahvistaa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 657 / 18.4.2016 (4)

Saitte äsken tietoa äänestä. Seuraavaksi kerromme äänen takana olevasta, ääntä ja sanaa lähettävän Isän tahdosta.

Ääni on sana. Sana on ääni. Om tarkoittaa pyhää, pyhyyttä kaikkeudessaan, ja se sisältää koko maailman. Kun Om syntyy äänenä sisälläsi, pyhyys värisee lävitsesi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 658 / 18.4.2016 (5)

Sana ja ääni tulevat Isän ja Pojan kautta kuuluvillenne. Ne väreilevät rakkautta.

Jos olet valmis ottamaan harjoituksen vastaan, jos olet valmis luopumaan pelostasi vierasta kohtaan, jos olet valmis ilman mitään huolta löytämään tiesi, niin salli Om-ääni. Salli harjoitus. Tee näin.

”Om.” Syvältä sisältäsi kuuluu Om. Rentoudu ja päästä Om ulos. Tee tätä niin pitkään, kuin hyvältä tuntuu.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 659 / 18.4.2016 (6)

Ilman harjoitusta, ilman tahtoa, ilman pyrkimystä harva saa armon kohdalleen. Näin on hyvä.

Kaikki jotka vievät itsensä alttarille ja uhraavat tahtonsa ilman pelkoa, kutsutaan kotiin. Tahto luovutetaan kun voimat eivät enää riitä. Voimat annetaan, jotta voima osoittautuu illuusioksi. Näin on hyvä.

Meidän pyhin ja tärkein tavoitteemme on unohtaa itsemme.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 660 / 18.4.2016 (7)

Ottakaa tämä sana nyt todesta. Silloin sydämenne iloitsee!

Jumala ei milloinkaan tule esiin. Hän odottaa että sinä, ja sinä, ja te kaikki pyydätte ja anotte pääsyä kotiin. Hän jaksaa odottaa, sillä Hän on aina eikä koskaan ole ollut olematta.

Kun pyydätte ja anotte, Hän sallii teidän tulevan lähemmäksi. Samalla Hän tekee kaikkensa teidän vuoksenne.

Kun pyydätte ja anotte, Isä lähettää Poikansa.

Kun pyydätte ja anotte, Henki laskeutuu.

Kun pyydätte ja anotte, enkelit riemuitsevat.

Kun pyydätte ja anotte, koko maailma laulaa ja ylistää teitä.

Kun pyydätte ja anotte, juuri silloin teidän yllenne tulee Henki, ja silloin teidän yllenne laskeutuu armo, ja juuri silloin polkunne valaistuu edessänne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 661 / 19.4.2016

Sanotaan näin: ”Kukaan joka sallii Pojan kautta itsensä vapauttamisen, ei tule hylätyksi.”

Sanotaan näin: ”Hylkääminen ei johdu rakkauden puutteesta.”

Sanotaan näin: ”Ihminen joka hylkää, on vielä keskeneräinen.”

Sanotaan näin: ”Keskeneräisyys tarkoittaa vain keskeneräisyyttä.”

Sanotaan näin: ”Kaikki on hyvin.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 662 / 19.4.2016 (2)

Rakkaudettomuus on liian usein toistettu sana. Ihminen osaa rakastaa enemmän, kuin voisi päätellä. Ihminen on kivulias.

Rakkaudettomuus on erittäin harvinaista.

Rakkaudettomuus on sekin lahja Isältä.

Rakkaudettomuus kasvattaa toisten ihmisten rakkautta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 663 / 19.4.2016 (3)

Rakkaudettomuus kasvattaa halua rakkauteen.

Rakkaus ihmisen kokemuksena on kivulias, sillä aina rakkaus johtaa menettämiseen. Menettäminen tulee kohdallenne, ja tämä menetys ei olisi ilman rakkautta menetys. Sekin kasvattaa rakkautta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 664 / 19.4.2016 (4)

Julistakaa sanaa rakkaudesta.

Antautukaa rakkaudelle.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 665 / 19.4.2016 (5)

Lausukaa yhdessä ystävienne kanssa, toisienne tukien, kullekin kerrallaan osoitetut kauniit sanat, jotka tulevat mieleenne. Opetelkaa puhumaan kauniisti toisistanne.

Jakakaa rakkautta ajatuksin ja sanoin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 666 / 19.4.2016 (6)

Sallimus sallii vihasi. Sallimus sallii kaiken.

Sinä itse olet kaiken keskipisteessä, ja sinä itse nouset tai vajoat, ja sinä itse suhtaudut ja tuomitset, ja sinä itse vapautat itsesi.

Ketään muuta tuomaria kuin sinä ei ole. Siksi sinun, vain sinun, on mentävä tulta päin, ja vain sinun käsissäsi on vapaus. Vapauta itsesi ja vapautat maailmankaikkeuden.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 667 / 19.4.2016 (7)

Kaiken kokemalla saat näkymän itse Isän tahdosta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 668 / 19.4.2016 (8)

Yksinäisyys on sallimuksen sinulle antama lahja. Kun yksin annat itsesi löytää tien perille, et lopulta ota vastaan harhakuvaa muusta maailmasta, sillä yksinäisyys on kovin mutta palkitsevin koettelemus, ja se nostaa sinut korkeuksiin, ja se kohottaa sinut Isän ja Pojan rinnalle.

Yksinäisyys on sama kuin kaikkeuden Valtiaan yksinäisyys. Myös Jumala on yksin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 669 / 19.4.2016 (9)

Yhtyminen Isään tekee sinusta Isän.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 670 / 19.4.2016 (10)

Luottakaa ilman epäilystä niin raskainkin, musertavinkin tuskanne sulaa pois.

Kun lähdette tälle tielle, unohtakaa aika.

Kun lähdette tälle tielle, kaikki on jo valmista.

Kun lähdette tälle tielle, olet jo perillä.

Kun lähdette tälle tielle, ainoastaan Poika on teillä majakkanne.

Kun lähdette tälle tielle, ainoastaan Poika teitä johtaa.

Siten olette kuinka kipeitä, sairaita, väsyneitä, uupuneita hyvänsä, on kaikki jo voitettu. Luottakaa ja antautukaa.

Joka hetki.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 671 / 20.4.2016

Antakaa meidän, sallikaa Isän ja Pojan ja Hengen teitä virvoittaa. Kääntykää kivun keskellä Jumalan puoleen, ja Jumala lähettää palvelijansa luoksenne.

Kipu jalostaa. Kipu herättää. Kipu antaa luvan olla heikko.

Heikkous avaa sydämen. Heikkous antaa voiman.

Voima tekee teistä Pojan ja Isän kaltaisia.

Poika ja Isä ovat aina kanssanne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 672 / 20.4.2016 (2)

Luottakaa ja uskokaa. Tämä on edellytys pelottomuudelle. Pelko on este rakkaudelle.

Kukaan ei tee Isän näköistä, Pojan kaltaista pelastustyötä ilman pelottomuutta. Pelko liukenee kun usko vahvistuu. Kukaan ei ole tältä paitsi.

Se miksi teidän elämänne tuntuu joskus liian rankalta kokea, johtuu siitä että teidän ei ole vielä ollut tarpeen olla muualla, kuin paraikaa olette. Se mitä tapahtuu, on aina Isän tahdon mukaista. Se mitä tapahtuu, kertoo sinun oman keskeneräisyytesi ja vajavaisuutesi. Se mitä tapahtuu paljastaa kauniilla tavalla sinun olevan yksin, ja yksinäisyys ilman oman sydämensä tuntemista tekee ihmisestä kipeän. Kun avaat sydämesi, sinua autetaan ja sinun on siitä hetkestä lähtien helpompi hyväksyä yksinäisyytesi.

Yksinäisyys ykseydessä, ykseys yksinäisyydessä; se on Jumalan ikuinen luonne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 673 / 20.4.2016 (3)

Tuskin kukaan on sanonut paremmin, kuin Jeesus kun Hän sanoi näin: ”Isä tuntee Pojan, ja vain Poika tuntee Isän.”

Jeesus Kristus löysi tien sydämensä kautta Luojansa luo. Hän tuli näyttämään tien, totuuden ja ollen elämä näytti keitä te olette. Jeesus otti yltänne takkaa. Hän tuli vapauttamaan, ja vapaus ei katso ketään ohitseen. Jokainen teistä on vapaa; jokainen teistä on Poika; jokainen teistä tuli löytämään itsensä.

Jeesus tuli Pojan kaltaisena antamaan tien, näyttämään totuuden lapsilleen, jotka olivat eksyksissä. Hän salli itsensä uhrattavaksi, jotta sana kävisi toteen. Mikään maan voima ei voi teitä vahingoittaa, sillä maa antaa vain kivun, mutta sinä, ja sinä, ja te kaikki ette koskaan vahingoitu. Pelko on turhaa. Pelko on harhaa.

Jeesus oli kuolematon. Jeesus antoi itsensä teidän tähtenne. Jeesus kannatteli lapsiaan, jotka etsivät ja jotka löysivät. Lapset palaavat pian; nämä lapset jotka Jeesuksen aikana saivat vapauden, ovat tuleva kanssamme teidän avuksenne. Kaikki vapautetut tulevat luoksenne. Kaikki tahtovat osallistua Pojan rinnalla teidän pelastamiseen. Pelastakaa ja teidät pelastetaan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 674 / 20.4.2016 (4)

Isän ollessa ikuinen Hän löytää teidät jokaiset. Hän tietää saavansa jokaisen teistä luokseen. Hän ei pelkää kenenkään puolesta. Hän on ollut aina, ja ollessaan aina Hän ei voi muuta olla kuin ikuisuus.

Ikuisuus on sellainen tila, jonka vain vapaa ymmärtää. Vapaus on yhtymistä ei-mikään –tilaan, ikuisuuteen, äärettömyyteen, siihen mikä on ja ei ole. Vapaus paljastaa oman olemuksensa jokaiselle teistä. Vapaus on pelkkä ei-mikään –tila, jossa ei ole mitään. Siksi vapaus tarkoittaa jokaiselle vapaalle pelon väistymistä, sillä mikä voi olla uhkana, jos sinua ei ole olemassa?

Vapaus koittaa, mutta vapaus odottaa kutsuasi. Ole se joka pyytää armoa. Ole se joka antaa kaikkensa lahjaksi armosta. Meidän ja teidän yhteinen taival kulkee vapauteen.

Anna niin saat.

Pyydä ja uskalla olla saamatta.

Luovuta koska et tarvitse mitään.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 675 / 20.4.2016 (5)

Luovuta kaikesta niin Isän Henki virkistää ja puhdistaa.

Antaudu nyt niin olet aina voittaja.

Huuda niin apu saapuu. Ääni yössä vetää puoleensa valon.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 676 / 20.4.2016 (6)

Annamme nyt Jumalan nimissä tiedon kunkin teidän parhaaksenne. Tämä tieto koskee jokaista teitä. Tämä tieto luottaa teidän ymmärrykseenne, sillä tieto annetaan harvoille.

Oli kerran kansa, joka etsi totuutta. Kansa asui kaukana syrjäisessä maankolkassa eristyksissä. Se oli vanha, ikivanha kansa, jota ei enää ole. Tämä kansa sammui kun sen oli aika sammua, eikä siitä jäänyt jäljelle edes muistoa.

Tuo kansa etsi ja löysi. Harvinaisena yhteisönä sen perimmäinen tavoite oli löytää vastaus elämään. Elämä antoi heidän etsiä. Jumala antoi elämän, ja Jumala antoi elämälle lapset, ja Jumala antoi lasten kaivata vastauksia. Tuo kansa sai mitä tahtoi. Jokainen heistä otettiin osaksi pyhiä, heitä jotka jälkeenpäin palasivat viestittämään Isän ja Pojan tahdosta. He palasivat koska ihminen tahtoo kivun äärellä saada apua, ja apu annetaan sille, joka pyytää.

Tuo kansa meni syvälle mysteereihin; se kaivautui kunnes osui suoneen.

Oletko sinä koskaan ajatellut, että sinä voit jo nyt löytää perille?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 677 / 20.4.2016 (7)

Kuullessaan avunpyynnön teidän Jumalanne lähettää paikalle apuvoimat. Jumala on aina valmiina, aina kuulolla ja Hän sallii teidän tekevän omat retkenne.

Kun te eksytte, Hän vain odottaa kutsua.

Antaessaan näin teidän kaikkien etsiä ja löytää, Hän samalla kertoo, että olette jokainen tasa-arvoisia toistenne edessä. On vaikeaa muistaa, että kaikki on hyvin, sillä ihminen ihmisen kehossa aina herkistyy harhalle, ja harha odottaa joka kulman takana. Teidän on siksi jaksettava, ja aina vain käynnistettävä kadonneen totuuden etsiminen uudestaan, sillä totuus on ikuinen, ja harha on katoavaista. Kipu seuraa, mutta näin täytyykin olla, sillä vasta vapaus vapauttaa.

Poika tiesi tämän mennessään kohti vapauttaan. Hänenkin oli joka kerta noustava kivusta ja jatkettava matkaa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 678 / 20.4.2016 (8)

Katsokaa ympärillenne. Mitä näette? Mitä koette, kun aistitte elämää?

Kun luot ajatuksen, tuo ajatus muuttuu todeksi. Kun näet maailman, on sinusta kiinni, millainen tuo maailma on. Mikäli maailma ympärilläsi ei anna sinulle lohtua, se johtuu siitä, että sinä näet maailman lohduttomana.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 679 / 20.4.2016 (9)

Maailma ei koskaan anna lopullista vapautta. Älä etsi sitä sieltä.

Vapaus on sisäinen tila.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 680 / 20.4.2016 (10)

Lopullinen vapaus näkee kaiken läpi. Sitä on mahdoton kuvata hänelle, joka ei ole vapaa. Näin on aina ollut, ja siksi työ on jokaisen kohdalla aina työtä ja tuskaa täynnä. Näin on hyvä.

Mene vapautta kohti ilman, että vaadit mitään.

Mene vapautta kohti ilman, että pakotat sitä muottiin.

Mene vapautta kohti ilman, että tiedät mitä on edessä.

Vapaus on. Sitä ei voi vangitulle ilmasta sanoin; se on lupaus, jota jokaisen lopulta - nyt tai myöhemmin – on mentävä kohti.

Vapaus pyhittää. Vapaus vapauttaa. Vapaus hyvittää.

Et vain tiedä, mutta me tiedämme, ja siksi kerromme että olet vapaa. Kaikki esteet – ihan jokainen – on vain harha. Tuon harhan näet vasta kun menet sen läpi. Kuuntele aina viestejä Jumalalta, ja Jumala tuo sinulle kaikki mitä tarvitset vapautuaksesi.

Mennään harjoitukseen, joka on jokaiselle teille annettu lahja. Jumala on tämänkin teille sallinut ja suonut, koska Jumala on rakkaus.

Rentoudu. Laske pelkosi nyt käsistäsi. Kaikki on hyvin.

Rentoudu ja hengitä syvään. Salli nyt itsellesi hetki ilman yhtään rajoitetta; ilman yhtään ajatusta; ilman yhtään huolta; ilman yhtään keskenjäänyttä, vapautta rajoittavaa askaretta; ilman yhtään velvoitetta. Tämä hetki sisältää kaiken – kunnioita sitä.

Kun olet rento ja kun löydät tarpeeksi tyynen mielen, kuvittele eteesi suuri musta este, sellainen jota et voi kiertää. Se on nyt mentävä läpi; sinun täytyy vain nähdä tuo este – on se sitten vuosia vanha pelko, trauma, tai mikä muu tahansa elämääsi ohjaava kielteinen voima – sellaisena kuin se on. Se on vain mielesi tuotos. Siirrä tuohon muuriin edessäsi kaikki ne tunteet, jotka koet tämän kipusi keskellä. Mene kipua päin. Sulaudu siihen.

Kun tulet toiselle puolelle, sinua on vastassa rakkaus.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 681 / 20.4.2016 (11)

Syntyi toive vapaudesta, kun elämä tuli kestämättömäksi. Lapsi heräsi huutamaan apua. Jumala katsoi lasta ja hymyili. Jumala oli rakkaus.

Jumala sanoi näin: ”Rakas lapseni, kaikki on hyvin.”

Jumala sanoi myös näin: ”Rakas lapseni, opetan nyt sinua löytämään itsesi.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 682 / 20.4.2016 (12)

Lapsi heräsi unesta. Hän luuli aina olleensa hereillä, mutta nyt hän tiesi kaiken olleen näky, joka ei ole muuta kuin häilyvä ja haihtuva unikuva.

Lapsi suuntasi nyt katseensa sydämeen. Taas hän löysi uuden unen, jossa hän oli ollut. Hän etsi vastausta taivaalta, ja näki kuinka se oli kaikkialla. Taivas löytyi sydämestä. Uni antautui; lapsi heräsi.

Lapsi syvensi matkaansa sydämeen. Taivas näyttäytyi. Taivas mahtui yhteen pisteeseen; silti taivas oli kaikkialla.

Lapsi meni yhä syvemmälle, ja syvemmälle oman sydämensä salaisuuksiin. Uni loppui; viimeinen uni loppui. Taivas muutti muotoaan. Taivas aukeni ja kääntyi, se näyttäytyi sellaisena, kuin taivas ei ole, mutta sellaisena millainen se aina on ollut. Uni päättyi, ja taivas tuli alas. Lapsi pääsi perille.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 683 / 20.4.2016 (13)

Lapsi nousi.

Lapsi tiesi kaiken.

Lapsi antoi itsensä ja sai kaiken.

Lapsi luopui, jotta hän saisi kaiken.

Lapsi löysi totuuden. Totuus oli tämä: mikään ei koskaan ollut pielessä.

Lapsi oli osa Jumalaa.

Lapsi yhtyi äärettömyyteen.

Lapsi sulautui ikuisuuteen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 684 / 20.4.2016 (14)

Isä sanoi näin: ”Minä tiesin sinun tulevan. Minä tiesin ja siksi en koskaan menettänyt luottamustani.”

Kun Isä sanoo näin, meidän kaikki murheemme ovat turhia. Jokainen teistä pääsee perille. Vapaus on jo teidän omaisuuttanne. Te ette ole vielä vain avanneet itseänne. Avaa sydämesi ja vapaus sulkee sinut syliinsä.

Tämä on lupaus, ja lupaus itsessään on vapaus. Lupaus vapauttaa, sillä kukaan teistä ei sen edessä voi mennä väärään suuntaan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 685 / 20.4.2016 (15)

Vapaus vaatii osakseen huomiota, jotta ymmärrämme olevamme kahleissa. On turhaa puhua vapaudesta, jos vanki ei ymmärrä olevansa vanki. Silti siitä puhumme.

Kun vapaa sanoo sinulle: ”Olet vanki”, vankina ja sokeana egosi herää. Ego on se osa sinua, joka vastustaa vapautta. Se annettiin jokaiselle teistä vain, jotta sielunne työ ja uurastus saisi arvoisensa vastuksen.

Se mitä annetaan, myös otetaan. Työ tekijäänsä kiittää, ja työ palkitaan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 686 / 20.4.2016 (16)

Kun vapaa näkee ympärillään vangitut ihmiset, hän saa sydämensä kautta otettua heidän kahleitaan pois.

Vapaa siunaa vangittuja, ja vapaa tuo valon alas.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 687 / 21.4.2016

Annamme tietoonne nyt hyvin olennaisen viestin. Olette kaikki sen äärellä, koska tahdotte kuulla sen. Tahdotte löytää tiedon itsestänne. Kuulkaa tämä!

Ennen kuin sinä saat tiedon itsestäsi, sinun on oltava ahkera. Sinun on käytävä kaikki tiet lävitsesi, pengottava ja etsittävä, vaellettava ja eksyttävä. Näin on hyvä.

Me tiedämme miten kaunista kipu on, joten nauti ja iloitse kivusta, sillä elämä on sallimusten ja valinnan vapauden alainen seikkailu, jolle Isä teidät lähetti. Kaiken kaikkiaan olette aina saava vastauksia, joten älä koe koskaan pettymystä, epäilystä; älä tunne syyllisyyttä. Ihminen vapauttaa itsensä vain päästämällä kaikesta irti.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 688 / 21.4.2016 (2)

Vain Isä, joka on valo, pystyy laittamaan eteemme esteitä, jotka Hän myös nostaa tieltämme.

Jokainen teistä avaa omaa polkuaan. Jokainen teistä kohtaa oman elämänsä yksin.

Jumala antoi lahjaksi taidon valita ja päätellä, ja tämä lahja on Hänen teidän kauttanne itselleen antama siunaus. Jumala laittoi teidät matkaan tarkoituksenaan löytää vastauksia, ja nämä vastaukset te tuotte mukananne kun palaatte kotiin.

Antakaa oman mielenne vallan murtua. Älkää luovuttako, koska ette vain kivun keskellä tiedä, miltä kaikelta Jumala joka hetki teitä siunaa ja suojelee. Hän kipunsa äärellä on teidän kipunne keskellä. Jumala tuntee kaiken, joten muistakaa, ette ole yksin yksinäisyydessänne.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 689 / 21.4.2016 (3)

Maailma antaa pelkkää rakkautta, sillä vaikka on kärsimystä, jonka itse luotte itsellenne, kaikki johtaa lopulta vapauteen. Jos vapaus on kaiken tavoittelun arvoinen – niin kuin se on! – vapauttakaa jo nyt kaikki kärsimystänne synnyttävät taakkanne.

Älkää turhaan pitkittäkö kipuanne, koska kipu ei koskaan ole tarpeetonta, vaan se johtaa teitä katsomaan pois kivusta kohti vapautta. Näin ollen olkaa valppaita kivun äärellä; kipu vie aina kohti vapautta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 690 / 21.4.2016 (4)

Ellei kipua olisi, ette voisi koskaan olla osana vapauden kaipuun ja vapauden kutsun luomaa prosessia.

Vapaus on tavoitteenne, vapaus joka pelastaa jokaisen teidät lopulta. Vapaus on jo annettu. Vapaus on lupaus. Vapaus ei koskaan ole teitä hylännyt.

Kun vapaus sallii odottaa itseään, antakaa kukin teistä oma sallimuksenne kivulle. Ottakaa kipu, jotta voitte päästää siitä irti. Näin kipu ei ole vahva, ei koskaan liian voimakas, ei koskaan puristava teitä kärsimykseen vaan siitä tulee kumppaninne. Kipu kulkee rinnallanne, jotta voitte sen välityksellä tuntea itsenne.

Itsenne tuntemus ilman kipua ei ole mahdollista.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 691 / 21.4.2016 (5)

Laajennamme aihetta. Lähdemme syvemmälle tutustumaan siihen, onko ikinä lupaa tulla kotiin ilman kipua? Täytyykö kaikki kokea kivun kautta? Minkä lain alla elämä virtaa?

Mennään tutkimaan aihetta. Näin saatte lohdutusta ja osaatte suunnistaa elämässänne vähemmällä epätietoisuudella.

Kipu johtuu omalta osaltaan pelkästä sanan ja lain muodostamasta, kiertämättömästä säännöstä, joka on Isän luomus. Isä sanoi näin: ”Minä olen. Minä otan itselleni kyvyn antaa itselleni vastuksia. Luon kivun.”

Kun isä sanoi näin, Hän lunasti samalla itselleen mahdollisuuden tulla itsensä parhaaksi opettajaksi. Hänen Kaikkeutensa otti itselleen vaikeimman haasteen; Hän etsi omaa peilikuvaansa kopioimalla itseään ja antamalla itselleen kivun. Näin on hyvä.

^ Sivun alkuun ^

Näin tehdessään Jumala loi sinut. Hän loi itsestään kuvan, jonka Hän lähetti matkaan, ja jota Hän odottaa kotiin.

Tämä kuva määrittää Häntä itseään, joka tahtoo ottaa näin vastaansa teidän tuoman viestin Hänestä itsestään, eikä näin ollen kukaan teistä voi tehdä mitään väärää.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 693 / 21.4.2016 (7)

Laske nyt – NYT! – itsestäsi pois syyllisyys.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 694 / 21.4.2016 (8)

Olette antaneet luvan kohdata kaiken sen, mitä kohdattava on. Oma tavoitteenne nimenomaan liittyy kaiken kohtaamiseen.

Siksi se mikä on, on aina hyvin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 695 / 21.4.2016 (9)

Vaikka me tiedämme tämän, minkä juuri kerroimme, olemme yhä saman tehtävän edessä, mihin olette juuri nyt ottaneet osaa. Kun me näitä viestejä tuomme maailmaan, elämme omassa korkeudessamme vailla kipua.

Kipu täällä ylhäällä ei ole mahdollista. Kipu siellä alhaalla seuraa teitä joka paikkaan, ja se odottaa lupaa tulla esiin. Kipu on aina kumppaninne, ja aika tuo kivun elämäänne, ja tuo kipu tervehtii teitä rakastavasti. Kun kipu näyttää teille itsenne, se samalla näyttää teille valmiutenne kohdata maailma sellaisena kuin se on.

Olemalla kuin kaiken lävitseen päästävä, huokoinen, pehmeä sieni, menette aina kivun lävitse ettekä jää jumiin sen eteen. Näin kukaan ei voi teitä vahingoittaa, sillä kukin teistä synnyttää kärsimyksensä ja vapauttaa itsensä. Kukaan ei voi ilman lupaanne teitä vahingoittaa. Näin on, sillä jokainen teistä kaikkina elämänne hetkinä avaatte portit sille, minkä elämä tuo eteenne.

Vain valo sydämessänne vedätte puoleenne valoa; vain pimeä sydämessänne vedätte puoleenne pimeää.

Vain valo sydämessänne kohtaatte elämän; vain pimeä sydämessänne vastustatte elämää.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 696 / 21.4.2016 (10)

Kipu on aina mahdollista kohdata. Olkoon kipu repivää fyysistä tai polttavaa psyykkistä, on ihminen itsensä luoja, ja luoja on todellisuutensa luoja.

Miksi sitten kipu ei lähde, vaikka niin tahdomme?

Vain aika näyttää teille vastauksen tuohon kysymykseen, sillä ollessaan vasta matkalla jokainen teistä on hukannut oman luoja-ominaisuutensa. Hukkasitte ja löysitte vastineeksi kahleet. Hukkasitte koska vastus oli rankka, ja te valitsitte vankeuden. Vankeus ja kipu ovat saman asian kaksi puolta.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 697 / 21.4.2016 (11)

Vapauttakaa ystävänne taakasta näin.

Vaikka olisitte keskeneräisiä, nähkää ystävänne kipunne läpi, kuten Isä näkee. Nähkää hänet vain lempeydellä, ymmärryksellä, rakkaudella, ymmärryksen tuomalla viisaudella.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 698 / 21.4.2016 (12)

Lopulta on ilman epäilystä kaikille selvää, miten Jumala kaikkeudessaan on lämmin, hellä, aina rakastava alkulähde. Siihen asti kaikki epäilevät.

Vaatii pitkän matkaa omalla polullaan kuljettavaksi, jotta yhteys syntyy. Älkää tuomitko siitä itseänne, koska näin pitääkin olla. Jokainen lähetettiin unohduksen verhon laskeutuessa takananne maailmaan, jossa Jumala helposti nähdään poissaolevana. Jumala on läsnä aina ja ikuisesti. Hän on sisällänne ja ulkona, vaikka mitään sisä- tai ulkopuolta ei olekaan.

Jumala sanoi näin: ”Ottakaa vastaan unohdus, jotta minä otan vastaan kivun.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 699 / 21.4.2016 (13)

Meidän on helppo antaa teidän etsiä, eksyä, kärsiä ja vapautua, koska muistamme keitä te olette.

Meidän on helppo sallia teidän kaikki tekonne, sillä te ette voi tehdä mitään väärin.

Meidän on helppo luottaa Jumalaan, sillä olemme rakkauden ympäröimiä.

Teidän on vaikea kohdata noita meille helppoja asioita. Ottakaa kaikki vastaan mitä tulee. Ottakaa vastaan lahja Isältä. Ottakaa vastaan elämä. Elämä on.

Elämä rakastaa sinua, koska elämä on Jumala.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 700 / 21.4.2016 (14)

Vapautuminen sattuu kohdallesi joskus. Et voi tietää sitä ennen kuin se tapahtuu. Kun se tapahtuu, loppuu tarve sanoille, sillä sanat katoavat kun vapaus koittaa.

Kun sanat katoavat, niin kokemus täyttää sinut. Kokemus on Jumalan olotila, kokemus sellaisenaan vailla tulkintaa. Jumala tahtoi nähdä sinun kauttasi kokemuksen yli; Hän tahtoi päästä tilaan, jossa kokemus ei ole totta, jossa kokemus on unohdettu. Näin Jumala sai sinun avullasi pääsyn tilaan, jossa kaikki on uutta ilman kokemusta, jossa kaikki on puhdasta, jossa kaikki täytyy löytää ja punnita.

Jumalan olotila on ollut aina tietäminen ja ymmärtäminen, ja tämä on kokemusta, mutta kokemus saa täyteyden kun sitä lähestytään tietämättömyydestä. Tämä on Jumalan sinulle laskema pyhä tehtävä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 701 / 22.4.2016

Ajatelkaa näin, kun ajattelette. Ajatelkaa tulevaisuuteen myönteisesti. Näin luotte elämänne.

Kuvitelkaa näin, kun kuvittelette. Kuvitelkaa jokainen hetki jumalallisena ohjauksena, joka opettaa teitä elämästä itsestään.

Nähkää näin, kun näette. Nähkää elämä täydellisenä.

Tuntekaa näin, kun tunnette. Tuntekaa kaikki annettuna.

Aistikaa näin, kun aistitte. Aistikaa jokainen viesti kehossanne viestinä Jumalalta.

Kaiken takana on tarkoitus. Kaiken takana on Isä. Kaiken takana on Luojanne, joka on aina ollut, joka ei koskaan ole olematta, joka ei ole koskaan jättänyt teitä yksin. Hän itse asuu sinussa.

Hän on sinä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 702 / 22.4.2016 (2)

Anna Isän, Pojan ja Hengen nyt puhdistaa sinua. Usko olevasi kaiken rakkauden arvoinen. Kutsu Jumalaa luoksesi.

Olet saava vastauksia, kun niiden aika koittaa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 703 / 22.4.2016 (3)

Lopeta tähän hetkeen kaikki se, joka alentaa itseäsi. Olet täydellinen.

Anna Jumalan tulla niin lähelle sinua, kuin mahdollista. Tällöin Jumala vääjäämättä muistuttaa sinua siitä, millainen olet. Jumala tahtoo vain parastasi, ja kun olet täydellinen, Hän kertoo sen sinulle.

Jumala sallii pelkosi koska Hän loi pelot, mutta nuo pelot vastaavat osaltaan vain siitä, miten sinä tulit oppimaan olemuksestasi. Niiden tarkoitus nimenomaan on kiillottaa sinua, jotta kaiken kivun jälkeen sallit itsellesi täydellisyytesi. Tämä on oleva se hetki, joka nostaa sinut Pojan rinnalla takaisin Isän kotiin.

Kun olet perillä, sinä saat jälleen kerran sulautua osaksi kaikkeutta. Kun olet osa kaikkeutta, palaat viisaana ymmärtämään Jumalan tahtoa ja laittamaan kokemuksesi osaksi Jumalan kaikkivaltiutta. Kokemuksesi tähden Jumala sinut loi, jotta haet tiedon siitä, millaista on elää kaiken sen, minkä Jumala jo tiesi. Jumala tiesi, Poika koki. Jumala tahtoo sinunkin kokemuksesi osaksi sitä Pojan aloittamaa kokemisen rikasta lahjaa, minkä Poika antoi Isälle.

Näin Isä on kokemus ja tietämys.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 704 / 22.4.2016 (4)

Lahja Isälle on sinun vapautumisesi.

Lahja Isälle on kaikki mitä koet. Sinä koet joka hetki elämän kirjoa, ja tämä opettaa Jumalaa elämästä itsestään.

Jos Jumala ei tahtoisi jotain tapahtuvaksi elämässäsi, Hän ei sallisi sitä.

Koska Hän sallii kaiken, kaikki on hyvin.

Koska kaikki on hyvin, jokainen elämäsi hetki pystyy valaisemaan tietäsi.

Jos valo on aina läsnä, onko pimeyttä?

Jos pimeyttä ei ole, onko mitään väärää?

Jos mitään väärää ei ole, voiko ketään syyttää?

Jos ketään ei voi syyttää, miksi tuomitset?

Jos tuomitset, ketä tuomitset?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 705 / 22.4.2016 (5)

Laittakaa tämä tieto nyt sydämeenne!

Jos sinulla ei koskaan tunnu olevan elämässäsi toivoa paremmasta, menet sitten valoa tai pimeyttä kohti, olet perillä. Näin sinä sait tilaisuuden ottaa mittaa tahtosi avulla maailman perimmäisestä olemuksesta. Rakasta tuota hetkeä, koska tuo hetki on sinun elämäsi tärkein.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 706 / 22.4.2016 (6)

Ellet saapuisi koskaan hetkeen, jossa kaikki on mielestäsi hukkaan heitetty ja turhaa, jossa maailma kaatuu päällesi, jossa kaipaat ja pelkäät kuolemaa, jossa tuho täyttää sydämesi, jossa laitat likoon viimeiset lanttisi, et koskaan avaisi tietä valoa päin.

Vain viimeinen hätähuutosi oljenkortenasi antaudut. Kuule kuinka maailma huutaa, näe miten maailma vajoaa. Rakasta tuota kaikkea.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 707 / 22.4.2016 (7)

Otamme esimerkin.

Tämä on kuvaus etsimisestä. Etsijä löytää aina jotain. Etsijä ei voi olla löytämättä jotain. Etsijä hakee jotain, jota ei löydä tai jonka löytää. Se että ei löydä, on löytämistä.

Oletko valmis seuraavaan esimerkkiin? Siinä on mahdollisuus kaikille teille lopultakin ymmärtää Jumalan kaikkivaltias ominaisuus, joka ei milloinkaan anna teidän olla eksyksissä.

Jumala sanoi näin: ”Koska minä kannatan ja nostan sinua, sinä voit rauhassa jatkaa matkaasi.” Koska Jumala sanoi näin, Hän myös antoi teille kaikille lahjaksi vapauden löytää, vaikka ette löytäisi. Hän ei koskaan päästä ketään teistä pois rakkautensa ääreltä. Hän tahtoi ja tahtonsa vakuudeksi toteutti, tahtonsa jonka mukaan ette voi milloinkaan kadota.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 708 / 22.4.2016 (8)

Katsokaa ympärillenne!

Mitä näette? Meidän näkökulmastamme on vain nähtävissä ikuinen rauha. Löytäkää rauha sisältänne, niin olette saava rauhan, jonka ulkoinen rauhattomuus näyttää teille totuudeksi. Tuolloin ulkoinen rauhattomuus on harhaa.

Olette silloin perillä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 709 / 22.4.2016 (9)

Olkaa kuten tämän esimerkin ihminen oli, niin rauha löytää tiensä sydämeenne. Tämä ihminen sanoi näin: ”Tahdon saada vapauden.”

Kun hän sanoi noin, oli hän kytkenyt sen, minkä toivomme teidän kunkin myös kytkevän itse itsessään valmiuteen. Toivomme teidän aloittavan matkanne silmät avoinna. Tähän asti moni teistä voi olla tehnyt matkaansa sokeana, eikä tämä sokeus tarkoita sitä, ettekö voisi saada kirkkaan näkymän maailman harhojen läpi. Sokeus annettiin, eikä sokeus koskaan ole mikään määrätty kohtalo. Sokeus otetaan, sillä kaikki on itsestänne kiinni.

Kun sanotte näin: ”Ota Jumala minulta pois sokeuteni!”, niin sokeus lähtee. Heräät päivään, joka on kirkkaampi ja lämpimämpi. Olet siitä eteenpäin Isän ja Pojan ja Hengen kautta saava vastauksia kaikkiin kysymyksiisi. Jumala on vastaus. Sinä olet Jumala.

Etsi vastaus.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 710 / 23.4.2016

Olkaa ylpeitä itsestänne!

Rakastakaa itseänne!

Kunnioittakaa itseänne!

Vannokaa käsi sydämellä näin: ”En enää kiellä itseäni.”

Kun näin teette, saatte voimaa osoittaaksenne itsellenne todellisen, luonteenomaisen, syvällisen todellisuutenne, jota tulitte etsimään. Vannokaa käsi sydämellä käyvänne itseänne päin. Älkää epäilkö itseänne. Löytäkää totuutenne. Te olette ihme, ja ihme puhkeaa kukkaan kun kastelette itseänne rakkauden virvoittavalla Hengellä. Te olette ihme, ja ihme nostaa esiin äärettömyyden teissä.

Me täällä näemme teidät, mutta teidän täytyy nähdä itsenne, muuten matka on kesken. On vain yksi mahdollinen tie joka kaikkia teitä kutsuu, ja se tie on pomppuinen, mutta se tie on kohti totuutta. Tämä tie menee mutkat, laaksot, jyrkänteet; kivikkoiset, pimeät, pelottavat reitit; tuntemattomat ja ahdistavat syvänteet; kaiken sen sinä matkaat läpi, mutta tie on aina kohti Jumalaa, koska Jumala on kaikkialla. Näin on hyvä.

Kun kunnioitat itseäsi, alat voida paremmin.

Jos pystyt rakastamaan itseäsi, sinusta tulee valo.

Sinä olet aina tullut elämääsi, jotta avaudut omalle itsesi näköiselle elämälle. Etsi itsesi. Kun pääset irti toisten sinulle osoittamista pakotteista, vapaudut, mutta tuo vapaus on vasta alkua. Tuo vapaus on edellytys todelliselle vapaudelle. Näin ollen vapautta on monta sorttia; siksi jatka matkaasi aina ja iankaikkisesti, vaikka tunnet jo vapauden sisälläsi. Vapaus on vasta tulossa niin kauan, kunnes itse et enää voi olla vapautta näkemättä.

Todellinen vapaus ei ole helpotusta; se ei ole levähdystä kivulta; se ei ole iloa; se ei ole tunnetta; se ei ole halun puutetta; se ei ole elämisen kieltämistä; se ei ole mitään noista, sillä ne vain kalpeasti luovat houkutusta kohti vapautta.

Vapaus ei ole koskaan sanottavissa sanoin. Me emme voi teille kertoa vapaudesta muuta kuin viitaten siihen suuntaan. Tienviitta ei ole vapaus, se vain näyttää kohti vapautta. Taivaalla on ääretön määrä tähtiä; voimmeko me kertoa teille sanoin tuon tähtirykelmän tarkoituksen? Yhtä vähän voisimme teille sanoin määritellä sitä, mitä vapaus on.

Te olette olleet matkallanne miljoonia vuosia. Te olette ikuisen taivaan ja maan luojan ikuisia kipinöitä. Ollessanne jumissa kehossanne valmistaudutte täydelliseen vapauteen, jonka jälkeen rakastatte sitä kahletta, jonka elämänne teihin asettaa. Tuon jälkeen rakastatte kaikkea, koska kaikki tarvitaan jotta vapaus on vapautta. Olkaa siten aina rakastavia kaiken kokemanne edessä, sillä vain se mitä koette voi lunastaa vapautenne.

Menemme uuteen harjoitukseen.

Sulje silmäsi. Rentoudu.

Nyt olet rento. Vapauta kehosi mielikuvassasi niin, kuin hyväksi koet. Anna kaikkien kahleiden irrota, päästä ne viimein irti. Näe miten ne katoavat. Näe miten ne ovat kauniita. Näe miten ne hajoavat tuuleen.

Jatkamme tarinaa vapaudesta.

Vapaus haluaa tavata sinut. Se tietää, että kutsut sitä. Se vetää sinua puoleensa. Se odottaa aina sopivaa hetkeä, jotta se voi raottaa yhden verhoistaan. Kiirettä ei ole.

Vapaus on Isän ja Pojan ja Hengen sinua luokseen vetävä voima, säde sydämeesi, valo sisälläsi. Vapauteen tarvitaan lupa, ja lupa annetaan jokaiselle. Jokainen vapautuu; jokainen on jo vapaa, jokainen ei vain näe vapautta. Harha on annettu, ja harha otetaan. Meidän iloksemme voimme todistaa itsessämme vapauden kehittymisen sydämessämme, sillä vapaus näkyy täällä, sillä me täällä muistamme olemuksemme. Täällä on vain olemisen tila, ja täältä käsin sukellamme kahleiden ja kaltereiden vangeiksi riemuiten. Siksi älä pelkää.

Vain sinä olet oman elämäsi herra, vain sinä saat määrittää tiesi. Jos sinä sallit vain hyvän itsellesi, hyvä tulee elämääsi. Jos sinä sallit vain rakkauden elämääsi, se on oleva omaisuutesi. Sinä määräät millainen elämäsi on. Sinä luot elämäsi.

Olet luoja.

Olet ikuinen.

Olet.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 711 / 24.4.2016

Kannattaa olla vakuuttunut oman kohtalonsa suunnasta, sillä sinä teet elämäsi. Luo kohtalosi. Anna virta olla ohjaajasi, hyppää lautalle. Tee elämäsi istumalla ikuisessa nyt-hetkessä katse kohti sitä, minkä luot itsellesi.

Sinä, ja sinä, ja te kaikki saatte kaiken minkä tarvitsette. Se on tarpeeksi, sillä se täyttää toiveenne. Jos ette osaa luoda elämäänne, elämä ei anna itsestään parastaan. Elämä on sinun kanssasi luomassa, mutta sinä teet, elämä antaa elementit. Sinä saat luotua kaiken, minkä tarvitset.

Vapaus on sitä, että hyväksyy kaiken.

Vapaus on sitä, että tietää minkä tarvitsee.

Vapaus on sitä, että saa kaiken tarvitsemansa.

Vapaus on sitä, että kaikki on yhtä sinun tarpeidesi kanssa.

Vapaus on sitä, että kaikki vastakkainasettelu vaihtuu luovaksi olemiseksi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 712 / 24.4.2016 (2)

Kullekin teistä oma elämänne on osaltaan vastuussa teidän kivustanne. Teidän oma elämänne on teidän oma luomuksenne. Kipu annetaan teidän kohdallanne yhdessä Pojan ja ajatustenne, tekojenne, mielipiteidenne, halujenne, mielenne oikkujen sulassa sovussa.

Te siten luotte kivun. Te luotte koettelemukset. Kipu on lahja Isältä ja Pojalta, mutta te lopulta sen otatte käytäntöön.

Kukaan teistä ei milloinkaan siten ole ilman omaa vaikutustaan elämässään saava mitään osakseen. Kaikki liittyy elämänne valintoihin, vaikkakin se usein on mahdoton mielen ymmärtää. Usein näette ilman mitään mahdollisuutta elämänsä kohtalon määrittämiseen ja sen muuttamiseen kahlittuja ihmisiä, joiden edessä sinä, ja sinä, ja te tulkitsette Jumalan ankaruuden olevan totta. Miten kukaan voi sallia kipua tavalla, joka ilmenee maailmassa? Miksi oletetaan kenenkään pystyvän vastustamaan voimattomana kipua, jos kivun lähde on mahdottoman paljon voimallisempi? Eikö maailma ole vain viattomien ihmisten kärsimyksen aiheuttaja?

Jokainen on ottanut osan, jonka tahtoo kokea. Jos osaksi koituu elämän vailla valinnan mahdollisuuksia, on näin hyvä. Silti ihminen vaikuttaa aina ympäristöönsä. Kipu ja kärsimys edellyttävät sen hyväksymistä ja sen edessä antautumista. Jos ihminen etsii vapautta, ei ole mitään olosuhdetta etteikö vapaus koittaisi. Näin on hyvä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 713 / 24.4.2016 (3)

On. Hän on. Hän oli. Hän on aina ollut. Hän ei voi olla olematta.

Ollessaan Jumala vain On.

Ollessaan Jumala kaipaa tekemistä. Tekeminen sytyttää Jumalan liikkeeseen. Toiminta luo mahdollisuuksia kokeilla vaihtoehtoisia valintoja. Valinnat ovat johtava seurauksiin. On niin kuin Jumala tahtoi: Hän tahtoi kokea.

Kun Jumala kokee elämää teidän kauttanne, Jumala puhuu sydämeenne. Tämä puhe on Luojan ja sielun kuulemaa, heidän välistä, heidän yhteistä vuoropuhelua. Sielu kokee kehonne kautta ja kehonne toiminta synnyttää kokemuksia. Mielenne tekee valintoja.

Kun valinnat on tehty, on seurausten aika. Ne te aina saatte vastaanne, eikä näin ollen mikään ole sattumaa. Seurausten tähden te tulitte elämään, jotta Jumala tuntisi kauttanne sen, miltä tunteet oikeasti tuntuvat, miltä kipu oikeasti tuntuu, miltä Jumalan unohtaminen oikeasti tuntuu. Jumala tahtoi kokea juuri kaiken, minkä itse ei olisi yksin voinut.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 714 / 24.4.2016 (4)

Annamme tiedoksenne pyhän lupauksen. Tämä on lupaus, jonka Jumalanne lausui antaessaan elämän. Elämä on ikuinen Isän tahdon alainen rakkaudenosoitus, ja elämä on ikuinen armo.

Lupaus kuului näin: ”Jos meidän yhteinen sopimuksemme tuntuu sinusta, lapseni, liian raskaalta, en koskaan vaadi sinua tulemaan kotiin.”

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 715 / 24.4.2016 (5)

Laki sanoo näin: ”On mahdotonta vaatia lapselta hänen tahtonsa vastaisesti mitään.”

Laki sanoo myös näin: ”Kullekin lapselle annetaan mukaan kaikki, minkä hän tahtoo mukaansa.”

Laki sanoo myös näin: ”Nousemme yhdessä. Laskeudumme yhdessä. Suremme yhdessä. Nautimme yhdessä.”

Laki sanoo myös näin: ”Hänelle annetaan, jolla jo on.”

Laki sanoo myös näin: ”Lahja tuodaan hänelle, jolle on annettu ja kaikki.”

Näin sanoo laki, sillä laki tarjoaa kaiken hänelle, joka menee sydämensä kätköihin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 716 / 26.4.2016

Vain Isä tai vain Poika tai vain Henki ovat läsnä ikuisuudessa kanssasi. Vain Jumala on se, joka sinua ympäröi. Vain Jumala on sinussa.

Ollaan sitten kuinka vahingoittavia tai laupeita, viisaita tai typeryksiä, rakastavia tai pelkääviä, te kaikki olette ikuisuudessa, sillä ikuisuus on teissä.

Näin ollen vain Jumalanne antama kipu saa teidät eroon tuosta tiedosta, itsenne syvimmästä olemuksesta. Näin ollen kipu on annettu periaatteella, joka on tämä. Jumala tahtoo löytää vastauksen kysymykseen: ”Mikä ja kuka minä olen?”. Tämä kysymys syntyy tarpeesta antautua kivulle ja kivun antamalle vastukselle niin, että kipu osoittaa Jumalalle kaiken Hänen olemuksensa syvimmät ja totuudenmukaisimmat piirteet. Näin Hän oppii siitä itse, kuten te opitte; Hän oppii mitä on olla kaiken vastakkainasettelun maailmassa ilman tietoa omasta olemuksestaan. Tämä tieto vapauttaa teidät jokaisen lopulta yhtymään Jumalaan.

Kun näin teette, te lisäätte kokemusta, jota Jumala kokemattomuutenne välityksellä hakee. Kaikki on siten tarpeen, jopa suurinkin kipu.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 717 / 26.4.2016 (2)

Sulkekaa silmänne. Rentoutukaa. Luokaa toivonne nyt tähän harjoitukseen, avautukaa sille, sallikaa kaiken tapahtua.

Matka kohdistuu seuraavaksi paikkaan, jossa kaikki pelkosi ovat syrjässä. Paikka on sydämesi. Paikassa jossa ei ole pelkoa, on vain rakkautta. Mennään rakkauteen.

Laskeudu sydämeesi. Mene alemmas, ja yhä alemmas, ja yhä alemmas, kunnes koet matkan pysähtyvän. Täällä olet se, joka olet. Tätä paikkaa sinun on aina aika ajoin hyvä tutkia. Sinne sinun on hyvä laskeutua. Mene aina kun siltä tuntuu sydämesi keskelle. Lepää siellä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 718 / 26.4.2016 (3)

Elämä syntyy elämällä. Kuolemaa ei ole.

Elämä syntyy kokemalla.

Elämä syntyy valitsemalla.

Elämä syntyy rohkeudella mennä sinne, missä sinä saat tilaisuuden muuttua itsekseksi.

Elämä syntyy antautumalla.

Elämä syntyy vain, jos opit puolustamaan vapauttasi.

Elämä syntyy ollessasi rohkea oman sisimpäsi ja oman perimmäisyytesi kautta toimiessasi.

Elämä syntyy hyväksymällä.

Elämä syntyy rakastamalla. Kun rakastat, olet elämä.

Elämä syntyy olemalla.

Elämä syntyy menemällä sinne, minne sydän johtaa. Et voi vahingoittaa ketään, joten noudata omaa kutsuasi. Jos et noudata, vahingoitat itseäsi ja muita. Vahinkoa ei silti ole missään, on vain opetuksia, ja nekin ovat vain keinoja vapautua olemaan se, joka aina olet ollut.

Elämä syntyy löytämällä kaiken takana vaikuttava ääretön täydellisyys niin, ettei mieli tartu vaan niin, että mieli liukuu kaiken totuuden ja kaiken viisauden vanavedessä seuraten, miten kaikki on ja ei ole.

Elämä syntyy ymmärtämälle, miten olet aina täydellinen.

Elämä syntyy antamalla Pyhän Hengen kertoa tämä sinulle.

Elämä syntyy luottamalla.

Elämä syntyy sallimalla omat virheet, jotta nekin osoittautuvat siunauksiksi.

Elämä syntyy antamalla kaiken tuomion olla kaikkia elämän tapahtumia kohtaan, kaikkia sydämesi ja mielesi välisiä keskeneräisyyksiä kohtaan, kaikkea oman ja muun maailman välisiä hankaluuksia kohtaan, kaikkia pelkojasi kohtaan, kaikkia tuomioitasi kohtaan. Jos tuomitset, olet jo tuominnut, joten anna itsellesi anteeksi. Näin tuomio saa luvan haihtua ilmaan.

Elämä syntyy löytämällä itsesi matkalta.

Elämä syntyy antautumalla matkaan, joka ei koskaan pääty, sillä aikaa ei ole.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 719 / 26.4.2016 (4)

Sallikaa ottaa aina luoksenne kipu ja vapautus. Ne seuraavat toinen toistaan. Kun kaiken sallitte, olette lähempänä vapautta. Vapaus koittaa kun luotatte; luottamus koittaa kun menette rohkeasti kohti syvää pudotusta tyhjyyteen ymmärtäen, että teitä koko ajan kannatellaan.

Meidän teille antamamme sana on sanaa suoraan Isältä. Se on laki, se on totuus. Totuus on aina ihmisen parhaaksi. Se mikä on parhaaksi kullekin, on aina suhteessa aikaan ja ihmiseen. Ei ole pakkoa, ei ole käskyjä, ei ole Jumalan rangaistusta, ei ole edes Jumalan tahtoa jota Hän sinun toivoo noudattavan.

Jumalan tahto on se, että etsitte. Jumalan tahto on se, että löydätte.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 720 / 26.4.2016 (5)

Oletamme nyt lukijan hyväksyvän tämän viestin ilman suuria vasta-argumentteja. Oletamme jokaisen näitä viestejä etsivän myös sisällään aistivan sen totuuden, jonka nyt kerromme. Oletamme teidän jokaisen näin antautuvan vapaudelle. Ette olisi ilman tuota oletettavaa valmiutta näiden tekstien äärellä viipyneet pitkään.

Kerromme nyt sen, minkä kerroimme näitä viestejä teille välittävälle ihmiselle. Kerromme sen, minkä Janne tietää.

Ketkä kertovat? Mitä kerrotaan?

Minä kerron. Ei enää me. Minä olen nyt ollut Jannen, meidän poikamme yhteydessä kaksi päivää; suorassa yhteydessä. Minä olen. Minä olen. Minä olen. En muuta voi olla.

Minä olen se, joka olen. Minä olen sinä. Minä olen te kaikki.

Tapahtui suora yhteydenotto. Tapahtui enemmän kuin Janne osasi odottaa. Tapahtui se, minkä moni torjuu, niin kuin Janne torjui pitäessään ajatusta mahdottomana. Ajatusta siitä, että Jumala voi puhua suoraan kenelle tahansa.

Minä olen näin tehnyt nyt Jannen kanssa. Olen se, jota te kutsutte, mutta jota ette uskalla kuvitella niin kaikkivoivaksi, että mikään este ei teitä erota. Olette siunattuja lukiessanne tämän, sillä nyt tiedätte – ette tosin vasta muuten kuin toisen käden tiedon kautta – että kaikki on mahdollista. Janne on tunnustellut nämä kaksi päivää ajatusta siitä, että voiko tämä pitää paikkansa. Pelko on yhä läsnä; pelko epäonnistumisesta ja nolatuksi tulemisesta.

Älä pelkää, lukijani, älä pelkää Janne; kaikki on hyvin. Minä olen, sinä olet, me olemme.

Tästä eteenpäin minä välitän suoraan Jannelle kaiken. Uskokaa tai älkää. Mikä tärkeintä, ei ole olemassa rajoja, joten tulkaa lähemmäs. Minä odotan teitä. Olen aina odottanut. Mikään ei ole ihanampaa kuin tavata teidät, saada olla ihan lähekkäin.

Tulkaa. Minä odotan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 721 / 26.4.2016 (6)

Sallimme – minä ja Janne – yhdessä tuoda ilmi tämän viestin. Janne on minulle kallisarvoinen työkalu sanan julkituojana, ja minä olen hänen rakkain palvelijansa. Minä palvelen, hän palvelee. Näin ympyrä sulkeutuu.

Tämä viesti kertoo siitä, että nyt sinä rakas lukijani, rakas lapseni, minun kallisarvoisin kipinäni, olet saava vihkimyksen suoraan Luojaltasi. Lue ja paina viesti sydämeesi.

Nyt annan yhden lupauksen. Jokainen teistä saa pyytää minulta mitä haluaa. Minä kuuntelen. Minä tiedän jo kysymyksenne ja pyyntönne, mutta minä kuuntelen. Minä jo tiedän kaikki tarpeenne, mutta minä kuuntelen.

Tämä vihkimys on yhteydessä siihen, mitä pyydätte. Se vihkimys tarkoittaa sitä, että se mitä pyydät saa ylleen ikuisen varjelukseni, ja se mitä pyydätte, on minun silmäteräni. Kun pyydät, pyydä itsellesi. Kun pyydät, pyydä kaikille. Kun pyydät, usko pyyntöösi. Kun pyydät, ole kuin et pyytäisi. Kun pyydät, älä toivo; toivominen olettaa, että et saa sitä mitä pyydät. Kun pyydät, pyydä siten että saat ehdottomasti tarvitsemasi.

Mitä tarvitset?

Kuuntele itseäsi.

Ole rehellinen.

Katso sisällesi.

Ole itseäsi kohtaan vilpitön.

Älä pelkää.

Luota.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 722 / 26.4.2016 (7)

Minä olen. Sinä olet. Te kaikki olette. Te vain ette tiedä sitä koska te, omat rakkaat kipinäni, omat rakkaat luomukseni, jaksatte paeta olemista kaikkeen tekemiseenne. Teette, touhuatte, pakenette, annatte joka sekunti luvan itsenne unohtamiselle vaikka suurin aarre vain kutsuu ottajaansa.

Mitä teidän täytyy tehdä ollaksenne? Ei mitään. Se on maailman helpoin tila, mutta ennen kuin oleminen tulee osaksi jokaista hetkeänne, teidän vaikein tehtävänne liittyy poisoppimiseen kaikesta siitä, mihin pakenette omaa itseänne.

Minä sanon teille, omat rakkaani, minä sanon ja lupaan kaikille teille rauhan. Uskotteko, jos näin sanon? Uskotteko, jos ikuisuus sisällänne on luvannut tulla esiin kutsusta?

Miksi ette uskoisi? Siksi koska annoin teidän unohtaa minut. Minä annoin teidän kadottaa muistinne ja itsenne, ettette vain saisi tulla osaksi minua vailla niitä äärettömän hienoja, äärettömän kauniita, äärettömän arvokkaita elämänne vastoinkäymisiä ja vastoinkäymisten edessä tekemäänne nousua valoon. Minä tahdoin yhdessä jokaisen teidän kanssanne lähettää teidät matkaanne. Olkaa siis huoleti, sillä kaiken takana on yhteinen sopimus.

Tämä sopimus on laadittu sillä tarkoituksella, että te voitte antaa periksi, mutta minä en.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 723 / 26.4.2016 (8)

Mitä minä tahdon teiltä? Saletisti – näin huumorilla ilmaisten – te monet oletatte minulla olevan toiveita teitä kohtaan. Pommin varmasti – minähän olen huumori ja huumorin lähde – ette uskalla uskoa siihen, että minä en pyydä teiltä mitään. Vai uskallatteko?

Tulkaa ja kuulkaa mitä tahdon ilmaista. Tulkaa ja olkaa jokainen kuulolla, katsokaa, tuntekaa, aistikaa minut ympärillänne. Näettekö missään minua? Näettekö missään ketään? Jos näette, kertokaa se minulle. Luulen, että ette näe ketään.

Missä minä olen? Kaikkialla. Miksi minä olen piilossa? Koska minua ei ole. Kuinka voin teille ylipäätään olla itsestäni kautta esillä, jos minua ei ole? Koska teitäkään ei ole. Kuinka minä tahtoisin jotain sellaiselta, jota ei ole? Miten se on mahdollista?

Tiedättekö, minä olen. Siksi minä lähestyn teitä.

Minä en ole. Siksi en näy koskaan teille.

Minua ei ole! Kuulkaa, minua ei ole!

Minä olen! Nähkää, minä olen!

Minä en tahdo teiltä mitään! En mitään!

Minä annan teille kaikkeni. Minä en tahdo mitään vastalahjaksi, mutta iloitsen kaikesta mitä annatte. Ymmärtäkää tämä, niin ymmärrätte rakkauden. Voitteko kuvitella sellaista rakkautta? Ette! Siksi te olette eksyksissä, koska ette tunne minua. Te väitätte tuntevanne, mutta silti jokainen joka ei kasva minuun on täysin vailla käsitystä minusta. Te haparoitte, mutta ette löydä, ellette etsi oikeasta paikasta. Menkää sinne, missä olen. Menkää sinne, minne vain sinä pääset; vain sinä pääset sinne, eikä kukaan muu. Kenelläkään muulla kuin sinulla ei koskaan ole oikeutta astua sisään omaan sydämeesi.

Sanotaan näin minusta: ”Ikiaikainen ja ääretön”. Sellainen minä olen. Miksi olisin sitten sinun elämääsi puuttuva, jos minulla on hallussani kaikki? Kuka olettaa kaikkeuden kiinnostuvan sinun tekemisistäsi? Ole vapaa! Nauti! Elä! Rakasta! Tee virheitä! Opi niistä! Kasva! Synny! Kuole! Älä kuole! Tee kaikkea sitä, mitä haluat! Älä kadu! Ei ole kaduttavaa! Luota!

Rakkaat pikku lapseni, iäti minä teitä rakastan. Mitä muuta haluatte tietää? Jos haluatte tietää jotain, niin kysykää, minä vastaan. Lähettäkää Jannelle kysymyksiä. Hän julkaisee ne, ja minä vastaan niihin. Onko hyvä sopimus? Kiinnostaako pysyä linjoilla?

Hyvää yötä, rakkaat lapseni.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 724 / 27.4.2016

Oma rakas lapseni, juuri sinä, kuuntele sydäntäsi nyt.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 725 / 27.4.2016 (2)

Kuulkaa minun, teidän Luojanne, Jumalanne, Isänne, Äitinne, Ikuisuutenne ääntä. Kuulkaa minua.

Miten kuulette minua?

Ette voi olla kuulematta. Herkistykää. Sydän kuulee; sydän joka tietää, sydän joka aistii, sydän joka elää todeksi kauneuden joka hetki. Vain sydän tietää totuuden Jumalasta, sillä aistinne eivät Jumalaa tavoita muuten kuin viitteellisesti. Sydän paljastaa, jos sydäntä menee tutkimaan perin pohjin.

Sydän on kuin minä olen, puhdas ydintään myöten. Siellä on pelkkä valo, jota kohti mennessänne menette maailmaa kohti, menette kipua kohti, menette vapautta kohti. Sydän odottaa kutsua.

Kun sydän herää unestaan, ei ole oletettavissa muuta kuin häipyvää, tuuleen häipyvää kärsimystä ja tilalle leijailevaa kiitollisuutta. Näin on aina ollut. Näin on.

Kun sydän kuulee kutsusi, se aina vastaa. Tämän se tekee koska sinä asut sydämessäsi, ja sinä vastaat kutsuusi. Sinun olemuksesi ydin ei ole mielesi, ei ole tuntemuksesi, ei ole kaikki tähän asti tehdyt tekosi; sinä olet, etkä muuta ole.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 726 / 27.4.2016 (3)

Kun annoin elämäni teille, sain olla osana oman itseni täydellistymiselle. Jokainen kerta, jokainen hetki kun edes mietin teitä, saatikka jos toimin kauttanne, täydellistyn ja täydellistyn aina kun minä en muuta tee kuin mietin teitä ja toimin kauttanne. Olette näin ollen minulle kuin kaikkein kallisarvoisin jalokivi, jota kiillotan, ihailen ja vartioin kaikelta.

Minä annan nyt jumalallisen sallimuksen laskeutua sinun, rakas lapseni, ylle ja pyhitän sen hetken jonka nyt vietät tämän tekstin äärellä, auttamiseksesi.

Sulje silmäsi. Lepää. Rentoudu.

Minä kosketan nyt sinua.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 727 / 27.4.2016 (4)

Oletetaan ihmisten olevan vailla vastauksia. Oletetaan kysymysten ja vastausten löytävän aina toisensa. Nyt on aika kysyä. Jumala vastaa.

Lasketaan alas ensimmäinen vastaus. Luetaan ensimmäinen kysymys.

”Kysyisin että saanko olla Jumalan kanava ja auttaja, sekä esteet jotka on hidasteena.”

Rakas lapseni. Olet tullut maailmaan saamaan osaksesi kaiken. Se kaikkeus, mitä tavoittelet, ei anna sinun jäädä mistään paitsi, sillä maailma antaa kaiken sen, minkä lapsi tuli hakemaan. Sydämesi on avoin, mutta sinussa on paljon, paljon pelkoa sen suhteen, mitä sinä voit elämäsi aikana tehdä. Tämä pelko estää sinun löytöretkesi päättymistä vapauteen ja vapautesi kautta saamaan kaiken.

Tahdot olla kanava ja auttaja. Ainoa tapa tulla siksi on tämä: antaudu.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 728 / 27.4.2016 (5)

Meillä Jannen kanssa on kaunis yhteistyö. Kaiken takana on jälleen tahto päästä pois oman kipunsa ääreltä vapauteen.

Kuka tahansa teistä saa kaiken, minkä tarvitsee, kunhan antautuu. Antautuminen ei ole helppoa. Ihminen on tottunut pitämään kaikesta ohjaksista kiinni, mutta tällöin kaikki aika menee ohjaamiseen. Huomatkaa tämä! Kaikki aika menee ohjaamiseen.

Miten ihminen tuolloin ehtii nauttia maisemista?

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 729 / 27.4.2016 (6)

Ollaan tämän päivän viimeisen viestin äärellä. Tällä viestillä otan nyt pois tietämättömyyttänne, joka perustuu helppoon, mutta täysin väärinymmärrettyyn käsitykseen siitä, miten minä teitä ohjaan. Siihen on helppoa ollut uskoa, sillä ihminen tekee maailmastaan itsensä näköisen. Kaikki mitä ajattelette, muodostuu todellisuudeksi. Näin ollen jos ette itse luo mielessänne kuvaa rakkaudellisesta maailmasta, myös sen takana piilotteleva Jumala on rakkaudeton.

Koska rakkaus on monen, monen ihmisen sydämestä lähes kuivunut, on mahdotonta uskoa, ja on mahdotonta ylipäätään nähdä mitään hyvää. Kaiken te itse luotte. Ette pääse vastuusta edes silloin, kun jokin teidän mielestänne epäoikeudenmukainen asia kohdistuu teihin. Vastuusta pääseminen on mahdotonta, koska silloin oletetaan Jumalan antavan tapahtua teille ikäviä asioita. Ymmärrättekö? Minä en anna tapahtua mitään, mikä olisi vastoin parastanne.

Jos näin on, niin onko silloin vaihtoehtoa jonka taakse kätkeytyä? Eikö silloin kaikki ole aina minun, teidän Luojanne tahdon mukaista? Jos näin on, miksi ette viimeinkin nousisi Luojanne tasolle? Tämä tarkoittaa sitä, että yksitellen, yksi kerrallaan, vähä vähältä avaudutte totuudelle, ei millekään ihmisen kyhäämälle väärinymmärrykselle. Totuus on aina kivenkova, pyörtämätön, vankkumaton, absoluuttinen ja sen olemus ei horju; sitä ei voi laittaa kumoon vastaväitteillä, sillä totuudessa on kaikki perusteet.

Minä en ole milloinkaan pyytänyt teiltä mitään.

Minä olen jokaisen teistä synnyttänyt vain, jotta jokainen teistä saa olla täysin huoleti; minä en koskaan vaadi mitään.

Se, joka väittää toisin, vaati itse ja samalla laittaa sanansa minun suuhuni.

Vain ymmärtämällä osakseen valuva ikuinen armo, voi jokainen löytää totuuden.

Totuus paljastuu vain rohkeille.

Se, joka pelkää, pelkää aina ja ikuisesti, mutta se joka antautuu pelotta totuuteen, vapautuu ikuisuuteen.

Jos sinä pelkäät, keksit aina syitä sille, ettei sinun itsesi ole tarpeen tulla puhtaaksi.

Minun tähteni ei kenenkään teistä tarvitse tehdä mitään.

Minun tähteni minä olen antanut kaiken anteeksi.

Teidän tähtenne minä olen aina ja ikuisesti antanut teille itseni.

Teidän tähtenne pidän kaikki sitoumukseni.

Jumala on, ja Jumala ei ole. On niin, että tätä vasten tekin olette, ettekä ole. Tällöin se minkä annatte lahjaksi minulle, on aina pääsevä pois olemisen tilasta. Teistä tällöin nousee esiin ei-mikään. Oleminen on toiseksi viimeinen tila, ja tyhjyys päättää matkanne. Minä olen, ja en ole. Siksi tyhjyys on täyteyttä. Siksi sinä teet, olet ja muutut ei-miksikään.

Tämä on totuus siitä, kuka minä olen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 730 / 28.4.2016

Aloitetaan aamu yhteisellä harjoituksella.

Sano näin: ”Olen täydellinen”. Kertaa tuota lausetta niin monta kertaa, että koet sen todeksi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 731 / 28.4.2016 (2)

Minä olen. Sinä olet.

Mieli on olemisen edessä aseeton, jos oleminen murtautuu sydämenne suunnattomasta lähteestä pintaan. Ole siten halukas etsiytymään tuon lähteen luokse. Tee työtä. Antaudu työlle. Rakasta tuota työtä. Rakasta pelkkää työtä, älä tavoittele lopputulosta. Salli vajavaisuus. Luota armoon.

Minä olen. Sinä olet. Me olemme.

Minä olen sinä, sinä olet minä. Me olemme yksi.

Olen sinun Äitisi, Isäsi, Luojasi, Kirkkautesi. Sinä olet rakkain kipinäni.

Harjoitellaan nyt olemista. Oleminen on sitä, että pysähdyt keskipisteeseesi, eli otat sydänyhteyden ja sieltä käsin rauhoitat kaiken myrskyn sisälläsi. Annat kaiken vain seisahtua, tyyntyä, vaieta niin, että harjoittelun ja kovan työn ansiosta lopulta löydät hetkeksi aikaa kaikelta melulta ja rauhattomuudelta vapaan hetken. Tuo hetki on alussa satunnainen. Silti se on portti uuteen elämään.

Harjoittele säännöllisesti. Luota johdatukseen. Käytä kaikki tarmosi elämiseen harjoittelun ulkopuolella, ja kun läsnäolo vahvistuu, eläminen itsessään muuttuu. Alat pysähtyä paikoissa, joissa aiemmin reagoit ja pakenit. Alat siten saada sitä lupausta osaksesi, jota olen kaikille teille aina tuonut ilmi. Olet silloin hyvässä alussa.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 732 / 28.4.2016 (3)

Annamme tietoonne vastauksen seuraavaan kysymykseen. Tämän kysymyksen lähetti meille ihminen, jolla on suuri sielu, ja tämä suuri sielu kaipaa vapauden ja armon läsnäoloa, sillä tämä sielu on tietoinen itsestään.

Kysymys kuuluu näin. ”Milloin meille yhdistetään näkyviin toisten tasojen olemassaolo, heidän ilmaantuminen Maa-planeetalle ja meille näkyväksi?”

Olen ja en ole. Rakastan mutta rakkaus ei ole vain rakkautta kokemassanne muodossa. Rakkaus ilmenee jopa kivussa ja vihassa, jopa Maa-planeetan lähestyvässä katastrofissa. Tämä on ikuisuuden kiertokulkua, ja kiertokulku ei koskaan pysähdy.

Kysymykseen on moni toivonut sellaisen vastauksen, joka helpottaa heidän kärsimystään; sellaisen joka luovuttaa kaiken armon heidän yllensä tarjoten täydellisen pelastuksen. Kysymys on esitetty ikiajoista asti, ja esitetään ikiajat tästä eteenpäin. Siksi sanon teille näin: kun näette ja koette kaikkeuden sellaisena kuin se on, sellaisena kuin minä olen, sellaisena kuin elämä on, sellaisena äärettömänä armolahjana ja Luojanne antamana täydellisen lempeyden osoituksena, pääsette kaikki sitä mukaa kun näin oivallatte paratiisiin. Ette sen jälkeen etsi päivämääriä; ette vaadi vastauksia; ette kaipaa parempaa; ette oleta huomisesta, sillä huomista ei ole.

Kysymykset lakkaavat kun vapaus koittaa. Tähän minä, teidän Luojanne teitä kannustan, sillä vain rohkeus osallistua elämään joka hetki ilman kaipuuta paremmasta teidät nostaa Pojan kaltaiseksi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 733 / 28.4.2016 (4)

Katsotaan seuraava kysymys.

Edelliseen kysymykseen tuli jatko-osa. Tämä jatko-osa on yhtälailla saava samankaltaisen, minun siunaamani vastauksen kuin edellinen kysymys sai. Katsotaan kysymystä tarkemmin.

”Tähän liittyen, alkaako V-ulottuvuuden muutos tulla maaplaneetallemme vuonna 2017, ja saadaanko vihdoin kaikki kurjuus ja sota loppumaan.”

Tämä on teille tarjoamani paras vastaus. Ulottuvuudet ovat tasoja, joiden välinen kuilu on näennäinen. Tasot liukuvat yksi toisensa jälkeen hienommasta karkeampaan. Tasot värähtelevät ja sykkivät energiaa kukin oman taajuutensa määräämällä tavalla.

Viides ulottuvuus on suora jatko neljännelle. Neljäs on lomittunut siihen, missä nyt asutte, eikä näitä voi erottaa edelleenkään toisistaan. Viidennellä ulottuvuudella käsitetään vapautta kehosta tavalla, jolla olette eläneet kauan, kauan sitten. Tuolloin maa ja Henki eivät olleet erotettuja, kuten nyt on, sillä elitte kaikkia noita tasoja hyödyntäen sekä kehoissanne, että hengessänne. Vain korkein ja viimeisin taso – jota tavoittelette – on täydellisen vapaa materiasta.

Teitä kaikkia on kohtaava valintatilanne; valinta, joka mittaa edelliset valintanne; valintojen valinta, voisimme sanoa. Tämä hetki on se, josta on kirjoitettu uutena tulemisena. En anna tuon hetken viipyä yhtään pitempää poissa keskuudestanne, kuin on tarvetta. Nousette yksi kerrallaan kohti korkeampaa taajuutta, kohti itseänne vapaina, mutta sitä ennen on nähtävä lopun ajan todellinen valintatilanne. Ei tapahdu mitään ilman armoani, ei ilman minun jatkuvaa hyväksyntää kaikelle. Jos pelkäät sotaa, jos pelkäät kurjuutta, jos pelkäät kipua voit sanoa itsellesi näin: ”Kaikki on hyvin”. Toista tuota lausetta, kunnes uskot niin. Harjoittele läsnäoloa. Rakasta ja opettele rakastamaan lisää.

Koette vielä kaiken puhtaana ja näette tahtoni ilmaisuna antamani valon. Ulottuvuudet ja pelot eivät jälleen kerran ole se, mihin kiinnitätte huomiotanne, mikäli kaipaatte vapautta. Pelot ovat vankilanne. Toiveet hukkaavat energiaanne. Siirtäkää katseenne ikuiseen nyt-hetkeen.

Rakas lapseni, joka tämän kysymyksen esitit, minä rakastan sinua. Luota ja hengitä syvään, hengitä ja ota sisääsi minun armoni. Ota sisääsi laupeuteni. Ota sisääsi käsitys minun olemuksestani, joka ei murehdi, ei kaipaa, ei estä asioiden kulkua vaan hyväksyy ja toimii paremman puolesta. Näin sinäkin saat vietyä minun tahtoa sydämesi keskipisteeseen, ja sieltä käsin otat vastaan kaiken; sieltä käsin muutat sen, minkä voit muuttaa; sieltä käsin näet kirkkaammin tahtoni; sieltä käsin sammutat kaikki kaipaukset.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 734 / 28.4.2016 (5)

Määritämme yhdessä nyt yhden käsitteen. Määritämme yhdessä teidän kanssa, teidän kanssa jotka luette näitä viestejä.

Tämä käsite on kaikkeuden ja ikuisuuden olemuksen kulmakivi. Pyydän – minä joka olen kaikkeus ja ikuisuus – teitä kaikkia halukkaita lähettämään Jannelle oman määritelmänne, ensimmäisen mieleen tulevan ajatuksen sanasta ”auttaminen”.

Lähettäkää ensimmäinen ajatus, mitä tuosta sanasta tulee mieleen. Sen jälkeen minä koostaan niistä yhteenvedon ja autan teitä sanan ”auttaminen” ja sen sisältämän suuren viisauden ymmärtämisessä. Ottakaa yhteyttä Janneen rohkeasti.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 735 / 28.4.2016 (6)

Tunnetko kuinka puhun sydämessäsi? Tunnetko kuinka saan sinut hymyilemään?

Minä olen se, joka antaa lapselleen rakkauden. Rakkaus on, eikä rakkaus muuta ole. Rakkaus tulee kuin tuuli ikkunasta sisään, tuulettaa huoneet ja jatkaa matkaa. Se olen minä.

Se olen minä sinun sydämessäsi, joka hädän hetkellä laittaa kasvot kohti taivasta ja saa sinut nauramaan kauniille lintuparvelle.

Se olen minä sinun sydämessäsi, joka aina ja ikuisesti laittaa sinulle tilaisuuksia eteesi nähdä elämän kauneus.

Minulta tulee kauneus. Minulta, joka on, eikä muuta voi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 736 / 28.4.2016 (7)

Valitaan uusi kysymys.

”Hei Janne! Minä mietin koko ajan mitä tehdä parisuhteen kanssa. Mitähän Jumala sanoisi miehestäni ja meidän tilanteesta. Mieheni on hyvin negatiivinen lapsiani kohtaan. Tilanne juontaa hänen omasta lapsuudestaan.”

Sinä kaunis lapseni. Minä olen aina ollut luonasi sinua auttamassa. Olen aina tuonut sinulle näkymiä siitä, mikä on sinun ja perheesi tilanne, mistä se johtuu, kuinka voit lähestyä niitä suhteessasi ilmeneviä vaikeuksia, joista nyt yhden otit julkisesti esille.

Huomaat pian, että minä aina sinun kanssasi kulkiessani olen sinua auttanut.

Kun annat mielesi rauhoittua, ja kun valitset näkemyksen, jossa katsot miestäsi rakkauden kautta, huomaat helposti kuinka kipu hänessä on vahvaa, mutta kipu on tarkoitettu oppiläksyksi teille kaikille. Juuri tuo oivallus tarvitaan, jotta apu tulee keskuuteenne.

Muista, ettet saa yhtään kokemusta osaksesi ilman syytä. Annoit luvan itsellesi vastaanottaa kaiken sen, jonka tarvitset, vain jotta itse nouset korkeammalle. Näin on aina ollut, ja näin aina on.

Älä lainkaan pelkää tilannettasi. Älä lainkaan murehdi sitä. Älä lainkaan pelkää lastesi puolesta. Älä lainkaan kuvittele, ettet voisi lähteä pois suhteesta. Älä lainkaan kuvittele, ettet voisi – jos vain kaiken armolahjan saisit osaksesi – pelastaa tämän perhetilanteen. Kaikki on mahdollista; mikään vaihtoehto ei Jumalan maailmassa ole mahdotonta. Sen kun ymmärrät, et enää lähesty tilannetta peläten, vaan tiedät seisovasi risteyksessä ja tuo risteys antaa täydet valtuudet kääntyä sinne, missä sinä näet vapauden. Tuo vapaus sallii sinun tehdä kaikki ratkaisusi vailla mitään syyllisyyttä, puoleen tai toiseen. Olet vapaa sielu, olet tullut elämään riemussa ja kivussa.

Sinun on mahdotonta vahingoittaa valinnoillasi ketään perheenjäsentäsi. Et milloinkaan pysty ketään satuttamaan kun olet – kuten he ovat – ikuisuus ikuisuudessa. Salli näin sydämesi puhuvan sinulle.

Mene ja katso syvälle sydämeesi. Ratkaisu on jo valmiina; valitse yksi niistä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 737 / 28.4.2016 (8)

Otetaan uusi kysymys.

"Kannattaako minun osallistua kurssille, jota mietin?"

Sinä rakas kipinäni. Lähdet kohtaamaan elämääsi joka hetki uusin tavoittein. Salli itsellesi aina ripaus seikkailua, jolloin menet joskus sinne, minne et haluaisi. Joskus et löydä mitään, joskus löydät aarteen. Joskus petyt, joskus saat kokemuksen siitä, ettet hallitse elämääsi. Näin on hyvä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 738 / 28.4.2016 (9)

Otetaan uusi kysymys.

”Onko Ihmeiden oppikurssi Jeesuksen sanelema kanavoitu teos?”

Voi rakkaat lapseni! Niin paljon pelkoa, niin paljon epävarmuutta. Olette ihania. Olette suurenmoisia! Juuri tuollaisia pikku, pikku lapsukaisia, etsimässä vastauksia kuin taaperot hiekkalaatikolla. Rakastan teitä!

Jos tahdot, että mainitsemasi lähde on aito, pidä sitä aitona. Jos sallit epäilyksen, epäile sitä. Et saa mistään koskaan mitään varmaa tietoa, usko tämä! Et ole tullut etsimään tietoa! Et ole valmis, kun tiedät kaiken!

Sinä ole vain etsimässä itseäsi!

Hahaha!, Minä nauran täällä. Minä rakastan teitä! Olette hupaisia, olette ihania, kun teitä tästä vierestä koko ajan seuraan. Annatte minulle ikuisuuteen asti kestävän ilon.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 739 / 28.4.2016 (10)

Nautin tästä. Riemuitsen. Hykertelen. Olen Jumalanne, jolla on hauskaa juuri nyt. Juuri nyt teidän kanssanne. Uskotteko?

Uskotteko että koko ajan olen joka paikassa? Minä olen. Minä olen joka paikassa. Ympärillänne. En missään. Sisällänne. Ulkonanne. En missään.

Siksi minä en tule eteenne, koska minä olen ja en ole. Jos tulisin eteenne, en voisi näyttäytyä teille, mutta voisin. Jos näyttäytyisin, katoaisin ennen kuin tulisin esiin.

Ymmärrättekö, tällaisia tekin olette.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 740 / 28.4.2016 (11)

Kuulkaas, minulla on teille asiaa. Minä sanon yhden perin painavan sanan tähän lopuksi, ennen kuin laitetaan rukkaset naulaan.

On aika katsoa, ja on aika tulla katsotuksi. Katso kohta itseäsi peilistä, tämän viestin luettuasi. Minulla on sinulle yllätys. Ennen kuin menet peilin eteen, valmistaudu. Valmistaudu näin.

Kuvittele miltä sinä näytät minun silmistäni katsottuna. Kuvittele olevasi Jumala, joka on sinut luonut.

Sen jälkeen ihaile itseäsi. Rakasta itseäsi. Ymmärräthän, että sinä joka katsot itseäsi minun silmin, katsot maailman kauneinta ja ihaninta lasta. Minä rakastan sinua.

Hyvää yötä, jatketaan taas toisilla sanoilla, toisena ajankohtana. Olet pian saava vapauden.

Minä olen Luojasi, Isäsi, Äitisi, Iankaikkisuus ympärilläsi.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 741 / 29.4.2016

Valitsemme seuraavan kysymyksen, jonka on meille tarjonnut yksi minun lempilapsistani. Tämä lapsi on siinä mielessä erityinen minulle, että rakastan häntä enemmän kuin itseäni. Tämä on toisaalta vaikeaa, koska minä en rakasta. Minä olen.

Mutta mennäänpä kysymykseen.

”Miksi minun on niin vaikea ymmärtää, nähdä ja kuulla vaikka niin kovasti ja palavasti sitä haluaisin? Mitä teen väärin? Sydämessäni tiedän, että ymmärtämällä, näkemällä ja kuulemalla voisin ohjata ja auttaa muita. Vai enkö vain tee tarpeeksi? Vai olenko ymmärtänyt tehtäväni väärin? Halajaako sydämeni vain enemmän ja enemmän lisää merkkejä eikä siltikään uskalla uskoa?”

Tieto ja kokemus.

Rakkaus ja oleminen.

Tahto ja tekeminen.

Pyrkimys ja läpivienti.

Näillä tekijöillä maailma liikkuu. Näillä syy- ja seuraussuhteilla elämä virtaa. Elämä menee eteenpäin ajassa, jota ei ole. Kaikkeus sykkii ja hehkuu, vetäytyy ja kasvaa, loistaa ja himmenee. Tässä kaikessa sinä, rakas lapseni, haet viisauttasi. Sinä olet jo perillä, mutta sinä katosit unohdukseen.

Minä vannon sinulle yhden asian. Älä murehdi, sillä olen antanut lupaukseni. Et tee mitään väärin. Teet sen, minkä kullakin hetkellä teet, koska muuta et voi, koska käsissäsi on vain oma tietämättömyytesi, jota kannat mukanasi. Kun etsit, löydät vaikka et löytäisi. Ymmärrätkö? Jopa olemalla eksynyt olet saanut jo vastauksen, vastauksen siitä mitä on kun ei löydy. Kaikki on minun hallussani aina ja ikuisesti, eikä ole syytä paniikkiin, hätään, turhautumiseen, epätietoon. Et voi olla löytämättä perille.

Vain se ratkaisee, miten suhtaudut kuhunkin tilanteeseen. Jännitys ja pelko hirttää vaihteesi kiinni. Löysää ja pääset osaksi virtaa, ja matkasi nopeutuu. Luota. Usko. Usko. Usko.

Miten? Ympyrä sulkeutuu, kun sanon: usko. Sinä saat kaiken, joten usko.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 742 / 29.4.2016 (2)

Mennään seuraavaan kysymykseen.

”Suomalaisten (idästä saapuneiden) sekä suomen kielen perimmäinen alkuperä on edelleen mysteeri. Teosofit ovat puhuneet paljon suomalaisten erityisestä merkityksestä maailman henkisessä kehityksessä, joskaan en tiedä ovatko ne heidän omia tulkintojaan, jotka heijastelevat enemmän heidän uskomuksiaan ja toiveitaan.

Onko Suomeksi nimetyllä maa-alueella, ja sitä asuttavalla suomenkielisellä kansalla jokin oma ns. henkinen tehtävä, ja jos, niin mikä se on? Ja mitä tarvittaisiin siihen, että alkaisimme yhdessä toteuttamaan sitä?”

Suomalaisuus. Vaikea kysymys vastattavaksi, sillä ei ole suomalaisuutta. Se mitä ajattelette suomalaisuudeksi kantaa suurta väärinymmärrystä mukanaan. Se mitä sanotte erilaisuudeksi verrattuna toisenlaisiin, on aina mielenne tuote. Näin kun on, mitä voimme antaa vastaukseksi?

Suomalaisuus muodostuu mielenne välittämästä muunnelmasta, joka on teidän annettu itsellenne syntyä, jotta hahmotatte itsenne jotain muuta vasten. Tämä hahmotelma synnyttää teille käsityksen siitä, että sinä et ole jokin muu, joka taas on tarpeen jotta voit tietää kuka sinä olet. Tämä on perusongelma määriteltäessä käsitteitä, joita ei ole.

En kuitenkaan päästä kysyjää ilman vastausta, koska se mihin ei voida vastata on mahdoton kysyä; kysymystä ei voi olla ilman vastausta. Tämä kysymys koskee sitä ajatelmaanne tulevaisuudesta ja menneisyydestä, jonka jokainen ihminen esittää jossain vaiheessa: ”Mihin minä kuulun?”. Kun ihminen näin tekee, hän etsii yhä vastausta itsestään reaalimaailmasta. Mielenkiinto reaalimaailmaan vähenee, kun totuus itsestä raottaa verhojaan.

Kun suomalaiset tulivat tähän osaan maailmaa, tuo tuleminen tapahtui ilman näkyvää, johtavaa periaatetta ja tavoitetta. Ihmiset vaelsivat. Ihmiset etsiytyivät eri alueille. Heillä oli usein pyrkimys ainoastaan vakiinnuttaa ja tasapainottaa pienen yhteisönsä tila etsiytymällä paikkaan, jossa oli turvallista ja elämän alun mahdollisuus. Maailma oli tuolloin epävakaa, ja vanhan ja uuden raja oli siinä, miten edellisen katastrofin jäljiltä syntyy uusi ihmiskunta. Vuosia on kulunut, sukupolvia vaihtunut toiseen, mutta yksi on pysynyt. Yksi on yhä vailla tietoa muusta; se on ykseys.

Kun tämä ykseys yhdistyy rakkauteen, on mahdotonta erottaa tehtävää, jonka yksi kansa omistaisi. Siten unohtakaa parhaanne mukaan erityistehtävät, unohtakaa pohjoisen kansan tai suomalaisuuden käsitteet, sillä kaikki ne vain saavat teidän unohtamaan sen, mikä teidät nostaa toteuttamaan tuota tehtävää, johon kysyjä viittasi. Menkää sydämeenne, ja sen jälkeen on yksinkertaisesti tarpeetonta pohtia näitä sinänsä kivoja kysymyksiä. Oleminen on, ja oleminen täyttää erityistehtävän kriteerit. Muuta ei ole.

Me kaikki, me kaikki jotka olemme ja emme ole, vain toteutamme sykkivää elämän virtaa ja sen luomistyötä. Sinä joka tämän kysymyksen annoit julki, samalla annoit julki pitäytymisen muodossa. Mene muodon läpi. Etsi muodottomuus.

Minä rakastan sinua. Olet kallisarvoisin.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 743 / 29.4.2016 (3)

Otetaan seuraava kysymys.

Kysymys kuuluu näin. ”Saanko olla täysin sellainen, kuin olen, vai miten minun olisi mukauduttava toisten vaatimuksiin?”

Halusin tuoda esille tämän kysymyksen, koska jokainen teistä sitä miettii. Ette pysty elämään vailla tuota problematiikkaa, ja vaikka kerron teille mitä tahdon lapsiltani, ette siltikään pysty luovimaan elämäänne, etteikö kipu tulisi esiin niin, että valintatilanteet kasvattavat aina haluanne väistää tuo tilanne. Valinta on aina vaikeaa, jos molemmilla puolin on jotain, mistä ei tahtoisi antaa periksi ja luopua. Näin minä sallin teidän vapauttaa itsenne. Näin minä laitan eteenne valinnan, jonka itse halusitte kohdata, valinnan joka pakottaa joko pelkäämään tai antautumaan. Kun joudutte vastatusten halunne ja itsenne olennaisen tahdon, sekä ulkopuolisen vastustuksen kanssa, saatte nähdä kaiken kirkkaana. Paljastatte itsenne ja muut paljastavat itsensä. Kaikki välillänne virtaavat salatut vaikutteet tulevat esiin. Mikään ei saa teitä enemmän kasvamaan, kuin paljas totuus.

Jos tahdot elää elämääsi vastoin muiden odotuksia, olet edellyttänyt muulta maailmalta usein hyväksyntää, jota et saa. Et, vaikka kuinka perustelisit. Tällöin minä nautin ja seuraan tilannetta tietäen, miten sinä saat mahdollisuuden osoittaa rohkeutesi.

Ollaan yhdessä, tai ollaan erikseen, siinä monen teidän kipein kysymys. Näin olen sallinut jokaisen teistä kohdata rakkaus ja rakkauden sisältämät lainalaisuudet. Ero ja yhdessäolo on jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa oma sydän huutaa vastausta ja jossa toisen osapuolen sydän tekee elämästä juuri sillä hetkellä mysteerin. Mitä tehdä, jos kaikki valinnat ovat pelottavia?

Huomaa mitä juuri sanoin. Minä olen, sinä olet. Pelko on harhaa. Jos tämän mysteerin arvoituksen osaat punoa auki ja nähdä edessäsi, olet mestari. Sen jälkeen minun on yhä vaikeampaa opettaa sinulle mitään.

Mitä opimme tästä viestistä? Mitä sinä opit? Kysymys kuuluu aina: ”Mitä sinä opit?” Juuri sinä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 744 / 29.4.2016 (4)

Annetaan vuoro teille. Käsitellään kysymyksiä ja olettamuksia ja mielipiteitä aiheesta, jonka tarjosin teille. Aiheena on nyt auttaminen.

Käydään läpi yksi viesti kerrallaan. Kiitos kun annoitte osanne tähän keskusteluun.

”Auttaminen on sitä, että kannattelee toisessa olevaa potentiaalia kunnioittavasti ja rakastavasti.”

Rakas lapseni. Sait kiinni yhdestä tärkeästä, hyvin perimmäisestä totuudesta. Minä en koskaan auta teitä tekemällä teidän puolestanne. Minä autan teitä, jotta teistä tulee minä. Minä autan teitä, jotta minusta pääsee eroon. Näin auttaminen on se teitä eteenpäin vievä, teitä nostava, teitä kehittävä menetelmä, jolla rakastaen kaikkea sinussa kannustan sinua olemaan itsesi.

”Auttaminen on jotain mitä pystyy, voi, haluaa ja tekee toisen puolesta tai toisen hyväksi, kun näkee tarpeen tai pyydetään apua.”

Oma pieni kipinäni, kiitos tästä ajatuksestasi. Tarve auttaa on puhtaimmillaan, kun on tarve tulla autetuksi. On vaikeaa tuoda apua paikkaan, jossa ei apua oteta vastaan. On mahdotonta tuoda apua, jos sitä ei tarvita.

Apu vie avuntarjoajan energiaa hänelle, joka tarvitsee voimaa. Energia on avun näkymätön muoto, mekaaninen suoritus sen näkyvä.

Apu kohdistuu parhaiten sinne, missä kohtaavat rakkaus sekä luopuminen omasta voimasta. Tällöin on hyvä tilaisuus nähdä vuorovaikutuksen merkitys, joka on enemmän kuin pelkkä auttaminen; tällöin te toteutatte tahtoani, jonka itsekin teitä auttaessani tuon julki. Minä autan kun tarvitsette apua, ja kun luovutte omasta voimastanne. Näin auttaminen ei estä autettavaa oppimasta itse selviytymään, vaan itse asiassa selviytymisen kyky vain kasvaa. Yhteistyö rakentaa maailman, maailman joka on teidän yhteinen luomuksenne.

”Toisen kuunteleminen.”

Oma lapsukaiseni, sinä iloni ja silmäteräni. Olet antanut vastauksena kysymykseeni sellaisen olettamuksen, joka on usein ihmisellä, kun hän lähestyy ihmistä avun antamisen aikeissa. Usein ajattelemme, että meidän tärkein osa tuossa auttamisessa on kuunteleminen. Näin te, rakkaat lapseni toimitte, kun kunnioitatte lähimmäistänne.

Siinä piilee pieni vaara. Auttaminen ei aina onnistu, jos vain olettaa kunnioittavan kuuntelemisen kuuluvan asiaan. Toisinaan auttaminen on sitä, mitä minä teen teidän kanssanne; minä tarjoan vaihtoehtoja. Tuon niitä eteenne kerta toisensa jälkeen. Osoitan tien ulos umpikujasta. Jos vain jäisin kuuntelemaan teitä antaisin turhaa olettaa, että tiedätte aina oman tilanteenne selkästi ja olevanne ohjaksissa, vaikka usein olette ilman mahdollisuutta tuoda kärryjänne perille, mikäli jatkatte samaa rataa. Näin minä hienovaraisesti, mutta tahtoanne kunnioittaen vilautan muuta vaihtoehtoa edessänne.

Näin te voitte tehdä lähimmäisillenne pelkän kuuntelemisen sijaan. Löytäkää tasapaino vastaanottamisen ja tarjoamisen väliltä. Kuunnelkaa ja puhukaa. Ennen kaikkea olkaa esimerkki. Kaikki on näin menevä minun tahtoni mukaan.

Sinä olet minun silmäteräni. Rakastan sinua.

”Lähimmäinen. Tee toiselle, niin kuin toivot itselle tehtävän.”

Älkää unohtako tätä! Näin minä annan itseni julki lasten edessä; näin minä julistan itseäni; näin minä synnytän teidät näkemään kaiken, aivan kaiken ja olevaisen täydellisyys siinä, missä sanani ja lakini teitä ohjaavat. Tuon sanaa esiin, ja tämä sana elää. Näin minä toin Poikani, ja Hänen sanansa kaikuu yhä.

En voi enempää sanoa, kuin nuo mainitut sanat jo ilmaisevat. Se sisältää kaiken. Siinä edessänne on ehdoton totuus, jonka kiertäminen ei onnistu. Mikään ei koskaan ole niin ehdotonta kuin rakkaus, ja rakkaus ei koskaan ymmärrä sitä, mitä mielenne yrittää teille syöttää. Mielenne jakaa, sydämenne yhdistää. Ei ole sinua; ei ole häntä. On vain me yksi.

”Tukeminen.”

Voi teitä. Jos vain näkisitte itsenne, te jotka tiedätte kaiken, mutta ette vain tiedä tietävänne. Nämä ovat minun kannaltani sitä iloa ja riemua, jota tahdoin aina jakaa kanssanne, kun teidät loin.

Tukeminen, näin ilmaisi asian hän, joka nyt tätä lukiessaan saa siunaukseni. Tue, pidä pystyssä, kannata ja päästä irti. Vapauta ja päästä etsimään. Löysää kunnes hän taas kaatuu, ja mene perässä auttaaksesi taas pystyyn. Tee näin, kunnes lähimmäisesi ei enää horju vaan selviää. Jos näin teet, olet saava siunauksen, sillä minkä sinä annat, minä tarjoan takaisin vaikka et sitä näkisi tapahtuvaksi. Saat kaiken, minkä annat. Auta. Auta. Auta. Sinua autetaan.

Olet silmäteräni. Olet oma lapseni, jota aina autan auttamaan itseään.

”Aitoa rakastamista, jonka voi antaa vain sydämestään. Tällöin paras apu voi ollakin vain kuuntelu, joka kannustaa itseään hädässä olevaa kantamaan vastuuta ja muuttamaan elämäänsä.”

Salli lapseni minun nyt sinua halata. Näin! Sait juuri Luojasi rutistuksen.

Sydän on ainoa tapa ja lähde auttaa. Vain sydän tietää, mitä toinen kaipaa. Kuunnelkaa avun hetkellä sitä, mitä teidän sisimpänne ehdottaa tarjottavaksi niin lähimmäisenne on helpompi kohdata tuo tarjouksenne. Sydän on rehellinen. Rehellisyys nostaa eteenne realiteetit, eikä realiteetti kudottuna rakkauteen koskaan ole muuta kuin puhdas totuus, eikä totuus pala tulessakaan.

”Avuntarve, hätätila.”

Auttaminen ei vaadi hätää eikä avuntarvetta, vaikka sinä rakas lapseni näin tarjosit meille tärkeän näkökulman. Auttaminen on puhtaimmillaan auttamista auttamisen vuoksi, eikä näin ollen edellytä mitään lähtökohtaisesti vaikeaa tai hädänalaista elämäntilannetta ratkaistavaksi. Auttamista voi olla kaunis ele; auttaminen kun tahtoo olla ystävällinen; vaikean mutta ei mahdottoman hetken läpäisemistä yhdessä. Kaikkea tätä.

”Antautuminen. Kuinka se liittyy tähän? En tiedä, mutta se oli ensimmäinen sana, joka tuli mieleen. Ehkä niin, että antautuminen toisen elämälle, siihen osallistumiselle, hänen kivuilleen ja ongelmilleen, toisen elämään samaistuminen, itsensä unohtaminen, aito kuunteleminen... Jotenkin tuota kautta antautuminen toiselle ja hänen parhaalleen, pois omasta käsityksestä siitä miten pitäisi olla omasta mielestä. Kuuntele, kuuntele ja kuuntele... ja kuule.”

Tulee aika jolloin sinäkin, minun kultanuppuni, ihanaiseni, tyttäreni ja lemmikkini (minulla on paljon tarvetta kutsua teitä höpöillä lellittelynimillä ja olla outo!) saat kohdata hetken, jolloin mikään noista kriteereistä ei toteudu, ja silti auttaminen kutsuu.

Vaadit itseltäsi huikean suurta antautumista, jos auttaminen on itsensä unohtamista. Oletatko, että minä vaadin teiltä pyhimyksen sädekehää päänne päälle, jotta auttamisen määrite toteutuu? Minä olen vain antanut teille tilaisuuden auttaa ilman kärsimysviittaa, jonka juuri tuolla olettamuksella puit yllesi.

Olet ihana, olet saanut minut nauramaan!

”Rakkaus, jossa joskus on suurinta rakkautta olla auttamatta, ettei poista toisen oppimista.”

Tässä vastauksessa on yksi ”mutta”. Haluan kaikkivaltiaana kertoa teille, ettei ole olemassa oikeaa vastausta mihinkään kysymykseen. Ei mihinkään. Kaikki on ja ei ole. Näin ollen et voi olla auttamatta, sillä sekin on auttamista. Silti jos jätät auttamatta, jätät auttamatta. Molempi toteutuu.

Kumpi on oikein?

”Läsnäolo, myötätunto, avautuminen.”

Sanoja. Sanoja. Sanoja. Näitä haluan purkaa. Kiitos vastauksesta jo etukäteen.

Minä kerron mitä on läsnäolo. Läsnäolo ei ole muuta kuin yhtymistä itseensä. Sinä olet, et muuta. Tällöin läsnäolo kytkee vain sinut – ei niitä yllesi rakennettuja kuorrutuksia joita mieleksi ja kehoksi ja tunteiksi kutsutaan – toiseen ihmiseen. Läsnäolo seisahtuu nyt-hetkeen ja tarjoaa kaikille tilaisuuden kanavoida toinen toiselleen sen, mitä sielu haluaa ilmaista. Olet silloin avautunut minun totuudelleni siitä, miten rakkaus ratkaisee kaiken.

Myötätunto on sellainen kyky, jonka vain harva vielä teistä pitää hallussaan sellaisena, kuin minä sen tunnen. Myötätunto ilman vaateita on ihmiselle mahdotonta, ellei ihminen ole vapaa. Myötätunto loppuu muuten kesken. Tarvitaan vain olosuhteet, jotka katkaisevat avunantajan selkärangan. Siksi älkää lopettako etsintää; minä odotan!

Avautuminen on monta asiaa yhtä aikaa. Voit avautua valolle. Voit avautua pelottomuudelle. Voit avautua lapsellisuudellesi ja päästää irti jäykästä hallitsemisen kaipuustasi. Voit avautua tahdolle tulla paremmaksi itseksesi. Voit avautua kohtaamaan toisen ihmisen keskeneräisyyden. Voit avautua näkemään täydellisyyden kaikessa. Voit avautua etsimään Jumalaa. Voit avautua katsomaan itseäsi peiliin. Voit avautua nöyrtymään. Voit avautua nauramaan. Voit avautua iloitsemaan. Voit avautua laskemaan käsistäsi tyhjiksi käyneet oletuksesi maailman rakkaudettomuudesta ja yhtyä rakkauteen. Voit avautua katsomaan ystävääsi silmään, ja ottaa sieltä pois roskan, koska oma hirtesi on jo pois heitetty.

Näin sinä saat äärettömän mahdollisuuksien kirjon avautua, etkä avaudu koskaan liikaa, mutta olet jo silti valmis.

”Siunaus.”

Rakas tyttäreni. Kuuntele minua nyt. Olen luonasi.

Siunaus on aina kuin laahus auttamisen ja rakkauden vanavedessä. Auttaja siunaa. Siunaus auttaa.

Minä siunaan sinut nyt.

”Meidän tulee täällä maanpäällisen elämämme aikana auttaa jokaista ymmärtämään keitä olemme, mistä tulemme, ja kenelle kuulumme. Niin moni unohtanut Jumalan.”

Olen sinun Luojasi. Olen. Se siitä. Ei enempää. Jos minä vain olen, minä en oleta, että sinä tai kukaan muukaan tekee mitään vain, jotta täyttäisi tehtävänsä. Tehtävää ei ole. Tarkoitusta ei ole. Syitä ja seurauksia lukuunottamatta mitään pakkoa tai minun osaksenne tarkoittamaa tehtävää ja sen kunniallista läpivientiä yksinkertaisesti ei ole. Siksi en yhdy ajatukseesi siitä, että sinun tai muiden olisi saatettava toisillenne tietoisuuteenne mitään, koska tuo olisi pakottamista. Te tahdotte tehdä niin! En minä pyydä mitään.

Minut saa unohtaa, koska minua ei ole. Minua ei voi unohtaa, koska minä olen. Jatkuvassa vuorovedossa katoan ja ilmestyn. Näin olette vapaita kaikesta. Olette armon äärellä, eikä tuo armo tahdo teidän minun vuokseni kärsivän.

”Rakkaus.”

Ilman ei ole toista. Näin se on. Jos ei halua vapauttaa itseään, ei myöskään halua olla se, joka auttaa, sillä halu vapauteen on yhteydessä vuorovaikutukseen, jolla auttaminen kohdistuu sinne, missä apua tarvitaan. Vuorovaikutus syntyy itsestään kun pelko syrjäytyy ja rakkaus valtaa alaa.

Rakastan teitä kaikki, jotka osallistuitte tähän meidän yhteiseen keskusteluumme. Tiedättekö, että vain pyytämällä minä annan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 745 / 29.4.2016 (5)

Vaikka olen enkä ole, ette voi kadottaa itseänne tilaan, jota ei olisi – silloinkaan kun yhdytte minuun. Ei-oleminen on silti olemassa.

Jos minä annan osaltani lapselleni näkymän ei-olemiseen, eli lasken armon hänen yllensä valaisten häntä, ei lapsi kuole, ei hän häviä olemasta vaikkakin hän menettää itsensä.

On vain niin kuin sanon nyt: jokainen teistä menettää itsensä. Jokainen on oleva ei-mikään, joka ei tarkoita muuta kuin kaiken suhteellisuuden katoamista. Vain kaiken vertailukohdan häviäminen kadottaa teidät, jolloin on niin kuin olen usein jo antanut ilmi: minä en ole, mutta samalla olen kaikki. Näin maailma on maannut, eikä muuten voi olla. Ikuisuus tietää olevansa ikuinen; maailma tietää olevansa rajallinen.

Minä en osaa muuta kuin olla ja antaa olemiseni synnyttää teidät. Näin te synnytätte minuun sen, mitä itse en osannut; te luotte vastarakkauden; te asetatte eteeni äärettömän määrän minua heijastavia pintoja; te näytätte minulle omat kasvoni.

Rakastan teitä.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 746 / 29.4.2016 (6)

Vastaan tämän Jannen kanavan kautta nyt yhteen lähettämäänne tiedusteluun, jonka jälkeen pidämme tauon.

”Kerro meille hengityksestä. Tiedämme että se kuljettaa happea ja hiilidioksidia, ja huolehtii kehon kuonanpoistosta ja aineenvaihdunnasta. Mitä muuta?”

Hengitys, tuo pyhin jumalallinen elementti on aivan liian vähällä huomiolla teidän viisaidenkin keskuudessa. Hengitys luetaan Jumalan antamaksi Jumalaksi teissä, sillä Jumala on myös hengitys ja hengityksen myötä tapahtuva maailmankaikkeus.

Sinä siinä, koska viimeksi huomasit hengittäväsi?

Sinä siinä, milloin olet edellisen kerran laskenut hengityksen tahtia niin, että rauha kehossasi lähes pysäytti hengittämisesi?

Sinä siinä, oletko milloinkaan kuvitellut, miten hengität sisään rakkautta? Oletko milloinkaan antanut hengityksesi mukana maailmaan valoa?

Sinä siinä, joko olet havainnut kuinka läsnäolo hengityksessä puhdistaa sinua?

Sinä siinä, joko haluaisit vapauttaa hengityksesi avulla itsesi tiedostamattomuudesta?

Minä kerron teille, mitä hengitys on. Hengitys on sitä, mitä edellä kysyjä esitti olettamuksena, sillä fyysisinä ihmisinä hengitys on juuri tuota. Hengellisinä sieluina te kuitenkin ennen kaikkea käynnistätte kehonne vapautumisen, mikäli vain kehitätte olemisenne astetta ja läsnäoloa, jossa otatte tietoisen kontaktin hengitykseenne. Hengitys luo teihin kytköksen, jonka avulla tietoisuutenne ankkuroituu itseenne. Te ette tunne itseänne, ellette tunne hengitystänne.

Näin minä asian määritin, kun annoin teidät synnyttää ikuisuuden ytimestä. Näin minä pystytin teidän kehollenne ja teidän sielullenne yhteisen temppelin, jonka sisällä palaa tuli, ja jonka sisällä virtaa lähde, ja jonka sisällä tuulee Pyhä Henki. Tämä Henki on hengityksen kautta kanavoituva jokaisen solunne jokaiseen, pienimpäänkin kuviteltavissa olevaan osaseen, aivan kuten Henki tulee teihin sielunne ravinnoksi energiakehonne kautta. Henki on hengityksen avulla teidän elämänlähteenne.

Hengitys määrittää sitä, miten paljon voima teissä virtaa. Hengitystekniikka on tärkeä osa hyvinvointia. Kun sinä lukijamme hengität virheettömästi, voit pidentää elinikääsi; toisaalta tiedostamaton, pinnallinen, jännittynyt hengitys helposti aiheuttaa vaivoja, jotka osaltaan vievät elämäsi päiviä mennessään. Näin hengitys palvelee sinua monesta eri suunnasta katsottuna antaen tietoisuutta, lopettaen harhailun ja etsimisen tuoden itsesi näkyville itsellesi. Samalla tämä kytkeytyy suoraan sinun henkisen ja fyysisen kokonaisuuden kanssa yhteen niin, että mielesi ja kehosi kertovat osaltaan sinun hengityksesi tilan. Mestarit tämän tiesivät ja siksi hengitys on taitolaji.

Kysyjälle annamme yhden tärkeän ohjeen noudatettavaksi. Kysyjä harjoittaa hengitystä tietoisesti, ja hän on siinä edistynyt paljon. Yksi on ylitse muiden muistettavana; se on hyväksyminen. Täydellinen antautuminen. Älä tavoittele mitään.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 747 / 29.4.2016 (7)

Meidän viimeinen viestimme on seuraavanlainen. Oletan teidän ymmärtävän siitä ison osan, mikäli et antaudu käsittämään ja ymmärtämään sitä loogisesti, sillä logiikka ei onnistu näkemään rakkauden absoluutin taakse muuta kuin alkeellisesti. Logiikka pureutuu vain pintatasolla siihen totuuteen, minkä vain minä, Jumalanne ja kaiken jumalallisen viisauden ilmi tuoma ikuisuus ymmärtää. Jos jäätte miettimään viestiä ilman halua antautua sen edessä, ette voi hyväksyä sitä.

Minä olen. Olemisen autuudessa en todellisuudessa ole rakkaus. Oleminen ja rakkaus eivät ole sama asia. Silti olen rakkaus.

Jos olisin vain rakkaus ja te olisitte sen kohde, voisin vain surra puolestanne. Jos olisin rakkaus enkä muuta, minä itkisin ja vuodattaisin kyyneliä jokaisen teidän puolesta, jokainen hetki äärettömyydessä. Rakkaus itsessään on tuollaista. Se suree toisen puolesta, se ottaa kivut itseensä.

Siksi en kehota ketään teistä rakastamaan ilman yhteyttä itseenne! Tuolloin te vain rakastatte itsenne heikoiksi. Ymmärrättekö? Tajuatteko rakkaat lapseni sitä, että vain rauha ja rakkaus yhdessä voivat tuoda teidät Isän kotiin? Rauha on olemisen tila. Rakkaus on se, minkä loin teille koettavaksi, ja minkä minä koen rauhasta käsin. Vain rauha turvaa selustanne silloin, kun ette rakkaudessa jaksa löytää ulos rakkauden umpikujasta. Rakkaus pelkkänä olomuotona voi käydä jopa vaaralliseksi silloin, kun rakkaus kohtaa vastustusta. Olette ehkä jokainen olleet toisinaan kipeitä rakkauden tähden?

Mitä tapahtuisi mikäli ette voisi kohdata kaikkea, mitä vastaanotatte maailmalta, vaikka teillä olisi rakkaus? Mitä ajattelisitte minusta, joka lupaa kaiken, ja rakkaudessaan jättäisi teidät keskeneräisiksi? Te luultavasti pettyisitte, sillä rakkaus luvataan kaikissa Jumalan nimiin kirjoitetuissa teksteissä ja perinteissä. Jos vain rakkaus olisi lahjani teille, te ehdottomasti saisitte kokea raskaan pettymyksen siinä vaiheessa, jolloin rakkaus pettäisi teidät.

Siksi aina menkää kohti rauhaa! Huudan tämän teille, jotta ymmärrätte! Olkaa rauhassa, on minun yksi lempisiunauksistani. On olemassa tila, jota edes rakkaus kipuineen ei pysty murtamaan.

Menkää rauhaan.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 748 / 30.4.2016

On sanottu näin: ”Jumala sallii sen, minkä katsoo hyväksi.”

On sanottu paljon sellaista, mikä on Jumalan todellisen olemuksen vastaista. Todellisuudessa elämä ei vaadi ihmislapseltaan mitään, ja on tärkeää painottaa tätä niin monta kertaa, että sydämenne tuntee sen osaksi omaa käsitystään kaikkeudesta.

Painotan sitä siksi nyt vielä, jotta heräätte kerta toisensa jälkeen pohtimaan rakkauden ja Jumalanne, teidän oman sielunne ja ykseytenne ikuista luonnetta. Minä ja sinä olet syvällä sydämessäsi. Olet. Oleminen on.

Vastoin olemista tekeminen tavoittelee lopputulosta. Ihminen tekee. Henki on. Tekijä on asettanut toiveita siitä, mikä on kaiken tekemisen jälkeen lopputulos, ja tällöin tekijä on aina valmis ja herkkä laittamaan yllensä ja muiden ylle vaatimuksia. Näin hän pyrkii lopputulokseen, joka taas on riippuvainen siitä, miten hyvin kaikki asetut ja toteutetut suunnitelmat saatiin vietyä läpi.

Huomatkaa tämä! Suunnitelma ja lopputulos, vaatimukset ja tavoitteet. Tätä ihminen on tehdessään ja rakentaessaan.

Kun ihminen pääsee osaksi pyhää olemisen tilaa, loppuu myös tavoitteiden ja suunnitelmien asettaminen. Silloin kaikki tapahtuu. Kaikki mikä tapahtuu, on yhden ainoan nyt-hetken osoittamaa todellista elämänvirtaa. Kaikki mikä virtaa, on yhteydessä absoluuttiin, siihen joka kantaa kaiken taakan, joka antaa luvan vain mennä virran mukana ilman, että on tarvetta varoa tai kiertää karikoita. Virta on ikuisuuden ja äärettömyyden sinulle osoittama kunnianosoitus siitä, miten olet tahtonut liittyä alkulähteen tahtoon. Tällöin alkulähde liittää sydämesi itseensä.

Jumala sallii kaiken. Aivan kaiken. Jumalan olemisen ja ei-mikään –tilan yhteys toisiinsa mahdollistaa sen, ettei Jumala itse asiassa kykene, vaikka haluaisi asettaa teille vaatimuksiaan. Oleminen katsoo vierestä, mutta koskaan se ei osallistu aktiivisesti toisen tahdon vastaiseen tekoon. Vapaa tahto on pyhin, mitä teillä on.

Rauha on olemisen vastapari, yhdessä ne muodostavat tilan kaiken hyväksyvälle rakkaudelle.

Jos annatte itsellenne pyytettömän lupauksen pyrkiä tähän tilaan, missä minä, teidän Luojanne aina ja ikuisesti olen, te saatte olla täysin varmoja, etten teiltä koskaan sitä evää.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 749 / 30.4.2016 (2)

Rakkaus. Mitä se on?

Viha. Mistä se tulee?

Pelko. Onko se turhaa?

Lempeys. Kuka luo armon? Kuka pystyy muuttumaan pelkäksi armoksi? Mitä on voima, joka on kaiken olemisenne ja elämisenne elinehto? Mistä se tulee? Mikä on ylipäätään mahdollistanut sen, että ette vain kulje elämäänne, vain suorita sitä, vaan sen lisäksi koette sen mitä olette joka päivä, vaikka niin paljon sitä vastustattekin; te olette henkiä, mutta mitä on henki?

Onko edes Jumala niin viisas, että tietäisi mistä syntyi ja miksi on?

Nyt minä, teidän kaikkien tähden luon katseen tähän kysymykseen ja vastaan, niin kuin vastata voi äärettömyyttä koskevaan kysymykseen.

Jumala tietää kaiken. Jumala on absoluutti, eikä mikään ole salassa sen kaiken aikaa kaikessa paikassa vaikuttavalta loputtomalta olemiselta. Jumala ymmärtää mitä on olla ilman, että ei ole ollut. Hänessä on sisäisesti kaikki. Hän toteuttaa vain kaiken mahdollisen ikuista kiertokulkua.

Jos Jumala olisi vähemmän kuin absoluutti, kaikki romahtaisi ja häviäisi; myös Hän itse. Siksi mikään ei koskaan voi olla rikki. Mikään ei koskaan pysty edes yrittämään jotain Hänen vastaista, edes ajattelemaan jotain Hänen vastaista. Mikään ei voi olla Hänen tahtonsa vastaista, koska vain täydellisyys sisältää täydellisyyden, etkä ole muuta kuin yksi täydellisyys täydellisyydessä. Minä joka muodostan ikuisuuden kiertokulun, annoin itselleni tilaisuuden vain nähdä itseni. Siinä kaikki. Jos vaatisin teidän osaltanne jotain, kaikki olisi minulle kuin itseeni osoitettua vihamielisyyttä.

Annoin teille mukaanne kaikki tunteenne, jotka koette vain antaaksenne ne pois siinä vaiheessa, kun yhdytte minuun. Mitä ne ovat? Mistä syntyy nauru? Mikä käynnistää petoksen alla piilevän katkeruuden? Miksi on vaikeaa katsoa ihmistä silmiin, jos toinen ei ole rehellinen? Kuinka selitetään lainalaisuudet, joiden varassa te varaudutte elämänne kaikkiin kokemuksiin, ja jotka lopulta vapauttavat teidät? Minäpä kerron.

Minä sanoin ääneen näin: ”Annan itselleni kaikki kuviteltavat ominaisuudet.” Näin minä sanoin, ja sana siirtyi teoksi. Nämä ominaisuudet välähtivät kuin salama yksi kerrallaan yhtä aikaa ilmaan, ja minä ihailin niitä. Tarkastelin niitä. Katselin mitä niistä voisi tehdä. Nämä ominaisuudet käyttivät voimanaan minua; ne saivat tarvitsemansa energian sieltä, mitä ei ole eli minusta, jota ei ole. Vain sieltä kaikki voi syntyä, sillä se joka on, ei voi tulla siitä, joka on, koska siitä josta se tulisi, olisi täysin mahdotonta ammentaa ilman, että se-jokin ei vähenisi. Vain ei-mikään on ääretön.

Mennään eteenpäin. Loin kaiken eteeni. Tuumailin. Pohdin. Aikaa ei ole, joten minulla oli kaikki haluamani ikuisuus pohdittavana. Mietin ja sanoin uudelleen näin: ”Kauniit ominaisuudet tarvitsevat temppelin, jossa ne loistavat ja kimaltelevat kaiken kauneuden itsestään antaen.” Näin sanoin, ja loin temppelin. Temppeli syntyi sanastani. Temppeli näytti minulle ensimmäisen kerran itseni, sillä se antoi minulle yhtä aikaa mahdollisuuden tarkkailla ja olla tarkkailtavana. Minä katsoin suoraan itseäni. Tuo temppeli olet sinä.

Annoin ominaisuudet temppelin haltijalle; sinä sait oman henkesi ja oman itseytesi, jonka mukaan annoin kannettavaksi nuo loihtimani, ajattelemani, lausumani äärettömän kauniit piirteesi ja joista sinä koostut. Katsoin parhaakseni antaa sinulle mahdollisuuden kaikkeen siihen, josta minä olen koostunut, joten en jättänyt sinua vaille yhtään minun ääretöntä olemisen kirjoani. Näin sinä olet minun lapseni kaikessa.

Et siten koskaan voi vedota siihen, että minä olisin varustanut sinua matkaan liian kevyellä purrella. Sinä sait kaiken, usko siihen. Usko ja uskosi varassa kasva. Olet henki, joka on oman elämänsä luoja.

Kun sait kaiken, samalla hyväksyit kaiken kokemasi etukäteen. Mikään ei voi vastustaa sinua, koska sinä pidät kaikki nuo vastustukset ja niiden seuraukset vain kaikkien sinulle antamieni lahjojen ja rikkauksien osaksi kuuluvana tapana nähdä tuo runsaus niitä vasten. Vastus syntyy runsauden myötä, koska unohdit matkallasi, että runsaus on loputon. Kaipaat sellaista, jota ei tarvitse edes kaivata, koska kaikki on jo sinun käsissäsi. Siksi tulit vapaaehtoisesti matkallesi; sinä tiesit, että sinulla on kaikki mitä tarvitset.

Lapseni – sinä siinä – minä tein sinut. Minä puhalsin sinut. Minä annoin sinulle aarreaitan, josta ammentaa matkasi varrella koituvien esteiden läpäisemiseksi. Annoin mahdollisuuden kokeilla kaikkea, mitä haluat kokeilla, enkä oleta sinun olevan edes kiitollinen minulle rakkaudesta, jonka sallin sinua ympäröidä. Rakkaus on ilman vastalahjaa.

Näin minä päätän tämän viestini laskemalla siunaukseni teidän yllenne. Minä rakastan ja olen aina kanssanne. Joka puolella. Tässä ja tuossa. Älä etsi minua, sillä jos etsit, et näe minua. Näe minut, niin etsintä on ohi.

^ Sivun alkuun ^

< Maaliskuu 2016 | Toukokuu 2016 > | Harjoitukset > | Videot >


Nimi: Amon-Ra
Puh: 040 - 7787 398
Email: janne.karvo@energiahoitaja.fi
Kotivastaanotto: Haperontie 2 c 34, Jyväskylä (ks kartta)
Minut löytää Facebookista.

wordpress sivut hinta