Näytä viesti nro:
1 | 2 | 3 | 4

Viesti nro 1 / 29.11.2015

Tämä on Jumalan tahto. Tämä on Hänen, joka on kaiken takana, ikuinen ja pysyvä. Hän joka ei koskaan syntynyt, Hän joka oli ja on. Tämä on Jumalan sana. Tämä on iso ja tärkeä viesti heille, jotka kaipaavat Jumalan sanaa.

Jumala tuo rakkautensa kaikille jotka ottavat sen sydämeensä. Hän on oleva lastensa luona, eikä Hän ota koskaan heille antamaansa lupausta pois. Jumala suo rakkauden aina ja kaikkialla. Jumala tekee kaiken omien lastensa tähden, ja Hän pyytää lapsiaan ottamaan aina Häneen yhteyden kun he ovat hädässä. Jumalan toive on tämä. Olkaa te, hänen palvelijansa, autuaita ja älkää ottako mitään mikä ei ole teille hyväksi; olkaa siis sitkeitä löytääksenne sen, mikä tulee hänestä ja hylätkää kaikki muu. Hän on vain hyvää, kaikki muu on hänen tahtonsa vastaista. Antakaa siis sydämenne kiillottua Jumalan pyhyydessä ja antakaa pimeän poistua sieltä, minne pimeä ei kuulu.

Jumalan Poika tulee pian. Hän saa käskyn Isältään ottaa lapsensa vartiointiinsa ja suoraan suojelukseensa. Olen se, joka on Isästä, ja olen se joka on ikuinen; olen Poika ja teidän Isänne. Minä otan pian tehtäväkseni olla jokaisen minua luokseen kutsuvan kanssa yhteydessä. Kukaan ei jää ilman minun sanaani. Tulkaa luokseni; olen teidän vartijanne, teidän valonne, teidän rakkautenne. Minä joka annoin itseni ristillä teidän puolestanne.

Olkaa kärsivällisiä, sillä aika on koittava ja aika on pian täällä. Tuomme yhdessä palvelijoitteni kanssa suuren läsnäolomme kaikkien tietoisuuteen niin, ettei kukaan ole valolta piilossa. He jotka eivät meitä ota vastaan, ovat heitä jotka saavat kantaa sieluina vastuun planeettanne tilasta. He jotka ottavat Jumalan Pojan sydämeensä saavat aloittaa uuden maan rakentamisen.

Tietäkää että sana tulee ja sana ottaa kaikki ihmiset sisäänsä. sana on kaikkien luomienne rajojen ylittävä. Ei ole ketään, joka voisi enää omistaa Kristusta. Hän on ja Hän oli, eikä ole toista. Ei ole väärää valintaa, ei ole oikeaa uskontoa. Tuhatvuotiset salaisuudet raottavat verhojaan kun Kristus antaa ilmi koko suunnitelmansa. Nyt ei kukaan voi enää kieltää sitä, mikä on ja sitä mikä oli. Totuus tulee viimein julki.

Kaikki jotka antavat itsensä oman sydämensä ja rakkautensa löytämiseen ja etsimiseen, saavat Jumalan kaiken avun. Älkää luopuko toivosta. Hän vie kipunne tullessaan. Kaiken tämän tuskan sekä kärsimyksen aika on ohi. Kristus odottaa hetkeä kun hänen omat lapsensa saavat palata Isänsä luo ja saavat armon. Hän tuo mukanaan lopullisen vapauden, uuden ajan vapauden. Te olette saava lohdun, ettekä ole enää jäävä paitsi mistään. Kuulkaa siis Herran sanaa sydämessänne. Olkaa toisianne kohtaan, kuten Isänne on teitä kohtaan lempeitä niin, ettei yksikään tartu vihaan eikä toisiaan tuomitsisi. Olkaa jokainen itseänne kohtaan rakkaudellisia niin, ettei kukaan olisi sisällään yksin, sillä Hän joka teidät loi, on täyttävä sydämenne ilolla ja valolla. Tuo valo on mitä tarvitsette.

Kun Kristus antaa jokaisen häntä kutsuvan kuulla sanaansa, se tapahtuu siksi, että osaisitte vahvistua uskossanne. Edessänne on muutos, joka on laissa määrätty. Jumala on kaiken hyvyytensä tähden antanut pimeälle luvan hallita, mutta pimeä on väistyvä. olkaa se valo joka syrjäyttää pimeän. Aloittakaa siitä mikä asuu sisällänne. Siirtykää sittten ihmisiin vierellänne. Laajentakaa valo aste asteelta, oman kykynne ja voimienne mukaan koskemaan jokaista ihmistä, heitäkin jotka ovat teitä vastaan. Vain siten te olette Isänne kaltaisia. Olkaa siis tiukkoja pyrkimyksissänne sillä ette saa antautua pelolle, velttoudelle, epätoivolle, sillä rakkaus on ainoa mitä Isä teiltä pyytää. Se ei ole helppoa, silti ainoa mitä tulitte tänne opettelemaan.

Kun valutte tahdostanne ulos niin huutakaa Isää auttamaan teitä. Aamen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 2 / 29.11.2015 (2)

Jumalan Poika on antanut tahtonsa ilmi sanassaan, jota Hän tuli viestittämään noin 2000 vuotta sitten. Hän oli se, joka oli luvattu saapuvan. Hän tuli, mutta Hän tuli aikaan, jolloin Hänet ei, huolijatta vuosisatojen odotuksesta, otettu vastaan kuten tarkoitus oli. Kaikki oli silti lain mukaista.

Kristus oli Jeesus, ja Jeesus teki todeksi lain. sana ja liha tulivat yhdeksi. Jeesus oli oman kansansa keskellä lapsesta asti suuri ihme, ja otti huomion ja kansan hämmästelyn puoleensa. Hän oli se, joka oli odotettu, mutta vain harvojen näin lopulta ymmärtäessä sen.

Kun Jeesus käänsi kasvonsa Jumalalle, Hän sai kokea ihmeen, joka toi Hänen oman asemansa ilmi ja todisteena siitä Jumala otti Jeesuksen oman alttarinsa luokse: Jeesus sai katsoa Jumalaa silmästä silmään. Hän tiesi sen vuoksi kuka hän oli ja mistä hän tuli. Tämä tapahtui Jeesuksen 12-vuotispäivänä.

Ilmestys oli Jeesukselle murros, jota vastaavaa kukaan ei ole kokenut. Jeesuksen elämä koki valtavan siirtymän, jonka vuoksi koko hänen elämänsä tarkoitus, joka tuohon asti etsi löytämisen ja etsimisen kautta tietään Jeesuksen tietoisuuteen, tuli nyt todeksi vailla epäilystä. Ennen tuota hetkeä poika nimeltään Joshua oli kuin kuka tahansa, ilman että muut kuin hän itse aavisti olevansa erilainen.

Elämä vuosien ajan nuorena poikana, sisäistäen suuri ja valtava tehtävä kannettavanaan oli Jeesukselle hämmennyksen syy, ja sitä seurasi paljon vaiheita, jotka ovat salassa yleisöltä. Hänen oli raivattava pois tieltään oma tahto, joka teki hänestä voimallisen mutta kiivaan. Hänen tahtonsa oli hänen Isänsä tahtoa kunnioittava, silti Isänsä tahtoa malttamattomampi. Jeesus oli ihminen.

Hänen työnsä keskipisteessä ei ollut niinkään muiden ihmisten pelastaminen vaan oma, ja sen kautta koko luomakunnan pelastus. Hän teki sen minkä kukaan ennen häntä ei ollut tehnyt: pelasti itsensä. Siten hän antoi tien seuraajilleen. Kukaan ei tule pelastetuksi Jeesuksen työn kautta, vaan itse itsensä voittamisen kautta. Jeesus oli meille esikuva; häntä ei pidä palvoa vaan Häntä tulee käyttää opettajana omissa tavoitteissamme etsiessämme omaa kirkastumistamme. Kristus tuli olemaan ensimmäinen ihminen mutta ei viimeinen, joka on saava vapauden.

Jumala on täydellinen. Hän teki Pojastaan uhrin, sillä Hän rakastaa juuri sinua enemmän kuin itseään. Ota Jeesus, tai kuten hän itseään tahtoo kutsuttavan, Kristus palvelijaksesi niin saat rauhan. Hän, sinun Isäsi, on sinun tähden, juuri sinun rakkauden tähden antanut lupauksen, ja tämä lupaus toteutuu pian. Kristus tulee takaisin. Odota ja rukoile. Aamen.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 3 / 30.11.2015

Olen antanut itsestäni lukuisia todistuksia maailman laidalla ja äärillä, sen jokaisessa kolkassa kautta tämän ihmiskunnan historian. Ei niin, että olisi yksi oikea tapa tulla Jumalan luo, vaan sovittaen kunkin kansan keskuuteen sopivaan muotoon. Unohtakaa taipumuksenne hakea vastakkainasetteluja näkemysten välillä. Unohtakaa halunne olla oikeassa. Olette kaikki oikeassa, sillä Jumalan suunnitelma sisältää vapaan tahdon. Olette kukin täysin toisistanne riippumattomia; kukaan ei ole hän-joka-tietää-kaiken.

Se mitä teiltä tahdomme, on yksinkertaista, eikä sillä ole mitään tekemistä oikean uskonnon tai vakaumuksen kanssa. Tahtomme kuuluu näin: olkaa kaikessa toimessanne halukkaita vapautumaan pimeästä, vaikka se olisi helpoin vaihtoehto. Älkää antako luonnon ja vietin ottaa ylivaltaa. Ottakaa käyttöönne ase, joka on vahvin kaikista. Se on valo. Kun te ymmärrätte sen, mikä on teidän sielunne tahto, te käytännössä teette kaiken itsellenne lähestulkoon valmiiksi. Teiltä puuttuu sen jälkeen enää tahto. Tahto antaa voiman. Voima vie perille. Antakaa siis aikaa ja sijaa omalle kasvullenne; älkää ajatelko tehtäväänne taakkana, josta selviäminen on mahdotonta. Silti älkää myöskään suhtautuko siihen vakavuutta vailla, sillä vakavuus on mitä teiltä tarvitaan, sillä työ on kaikille tässä maailmassa raskas.

Hän joka antoi lupauksen tulla teidän lastensa luokse, on tulossa. On Hänen aikansa. Aika on pian kypsä. Kuka tahansa on nyt kykenevä aistimaan tämän, mikäli hyväksyy merkit, joista lukemalla näette kukin tämän päivän, tämän ajan luonteen. Ei ole epäilystä siitä, etteikö nämä merkit toisi jokaisen ihmisen tietoon sitä, mikä on väistämätöntä. On syytä kuunnella, katsella ja mennä johtopäätöksissään rohkeasti ainoaan oikeaan lopputulemaan. Aika on nyt tullut rukoilla Kristuksen ja hänen rinnallaan kulkevien pyhien kotiinpaluuta, kotiin joka on samalla meidän jokaisen yhteinen ja jaettu koululaitos, eräänlainen yliopisto, ikuisuuden ja ajattomuuden tällä puolen sijaitseva harjoituskenttä. Tämä tarkoittaa sitä, että olette vain tekemässä päättötyötänne sieluina tällä planeetalla, ja kun tulee hetki jättää se taakseen, menette sinne missä kukaan ei ole valolta suojassa. Tämä valo on rakkaus, ja rakkaus on Jumala.

Älkää murehtiko. Olette täällä jokainen siksi, että pyysitte päästä mukaan osallistumaan rakkauden siivin tapahtuvaan löytöretkeenne. Olette siis kukin silmät enemmän tai vähemmän sidottuina tekemässä henkilökohtaista seikkailuretkeänne, tavoitteena osua kultasuoneen. Mikään muu ei ole tärkeää, kuin tuo sielunne tavoite, tavoite osua sinne, missä asuu valo, ja se valo on sydämessänne.

Älä sinä, rakas lapseni, ole surullinen, älä murheellinen, älä vihainen, älä epäileväinen sillä minä tulen ja teen minkä lupasin. Odota ja odota, etsi ja löydä. Ole kärsivällinen, älä antaudu, älä luovuta. Se mitä tapahtuu, on teille kaikille arvoitus, mutta kun aamu koittaa, kukaan ei enää vaella pimeydessä. Pimeys on nyt voitolla ja tämä pimeys saa luvan tehdä minkä se tuli tekemään. Pimeys antaa sinulle, ja sinulle, ja teille kaikille mahdollisuuden tehdä sielunne mukainen valinta. Ole siten luottavainen, koska sinä olet tullut valaisemaan maailmaa ja hän joka on valo, korjaa hedelmän.

^ Sivun alkuun ^

Viesti nro 4 / 30.11.2015 (2)

Tuomme sinulle nyt viestin, joka koskee sitä mitä Jeesus Kristus tahtoo ja mitä Hän tekee nostaakseen jokaisen hänen apuaan huutavan lapsensa pois ahdingosta.

Hän on sanonut näin. ”Ken tulee luokseni, on löytävä lähteen joka hänet virvoittaa.”

Jumalan Poika tuli saattaakseen loppuun tuhansia vuosia kestäneen työnsä maan päällä, ollen viimeisin Hänen inkarnaatioistaan. Ihmiskunta sai keskuuteensa ensimmäisen ihmisen, joka astui alas jumaluudestaan ollakseen kaikkien lastensa hyväksi, heidän tuskansa paikalle kutsumana, näyttämässä tien, totuuden ja elämän. Kun Hän saapui, otti Hän osaa siihen kipuun joka oli levittäytynyt maan kaikkiin ääriin. Osaltaan tuo kipu oli Häntäkin rajoittamassa, koska koko miljoonien lastensa pimeys oli juurtunut syvälle kansakuntien ja yksilöiden muistiin. He jotka olivat pimeän vallassa, olivat sekä sieluna, että ihmisinä heidän kehossaan väsyneitä, antautuneita, luovuttaneita kuten suurin osa maan kansoista yhä on. Tuo on Kristuksen suurin haaste nyt ja huomenna; ottaa vastaan pimeys vastoin lastensa korkeinta hyvää, vastoin suurinta Jumalan heille antamaa etuoikeutta, vastoin valinnanvapautta. Sen rikkominen on yksinkertaisesti kiellettyä Häneltä joka on sana ja laki.

Kuinka tuoda tieto valosta ilman tahdonvastaista, sieluja ja mieliä pakolla Jumalan puolelle kääntävää voimaa? Kuinka ottaa vastaan pimeä ilman, että murtaa tahdon? Miten tarjota syötti ilman, että koukkuun jää vailla omaa syvällistä prosessointia läpikäyneitä ihmisiä? Tarkoitus yhä on tuoda ihmisten luo kasvumahdollisuus, sillä mikään ei ole ilman henkilökohtaista opintietä aitoa, pysyvää, lain sisäistävää oppimista. Tämä on luonnonlaki ja se on suurin haaste Kristuksen uudelle tulemiselle.

Jumala antoi Poikansa jotta mahdollisimman moni sielu pelastuisi. Yksikin on kaiken työn arvoinen. Jeesus Kristus saapui jatkamaan Häntä ennakoiden, sanaa julistavien palvelijoiden työtä täyttääkseen lupauksen. Jumala joka antoi Poikansa, otti kaiken kärsimyksen itselleen kannettavaksi, koska Hän on meidän tähtemme tekevä kaikkensa. Hän on ilman rajoja lapsiaan palveleva Isä.

Kun Jeesus Kristus teki oman henkensä kautta sen, minkä Jumala hänelle antoi tehtäväksi, Hän ei ollut vielä täyttänyt kaikkea mitä tuli täyttämään. Vain itse Jumala saattoi täyttää lain tuomalla Poikansa takaisin kuolemasta. Jeesus ollessaan surmattuna, oli Isänsä luona, ja Isä toi Hänet takaisin. On totta mitä on opetettu: Hän tuli ja näytti seuraajilleen Isän kaiken voiman. Hän heräsi ylös kuolleista ja nousi ylös enkelten saattamana. Vain he, jotka tämän kokivat, ovat saaneet jakaa Kristuksen koko kirkkauden, eikä sen tapahtuman jälkeen - eikä ennen - valo ole ollut niin läsnä lastensa keskuudessa.

Kävi kuten on sanottu: Jumala otti Pojan ja Poika toi Hengen. Henki on aina Jumalan Pojan Henki. Se ei voi koskaan toimia ilman Poikaa, eikä Poika ilman Isää.

Kuulkaa nyt viimeinen kehotus! Älkää tehkö heidän laillaan, jotka saivat Jumalan Pojan Hengen mutta tekivät silti vastoin Hengen tarkoitusperiä. Ottakaa vastaan rakkaus, jotta muistaisitte sen tulleen teidät pelastamaan. Ottakaa Henki ja tehkää siitä elämänne ankkuri. Henki elävöittää ja antaa toivon ja uskon, mutta te, jokainen teistä vie itse tehtävänsä päätökseen. Olette täällä vain itseänne varten, joten olkaa kaikissa suhteen sinnikkäitä; kun kerran saatte valon sydämeenne, älkää antako sen sammua.

^ Sivun alkuun ^

Joulukuu 2015 > | Harjoitukset > | Videot >


Nimi: Amon-Ra
Puh: 040 - 7787 398
Email: janne.karvo@energiahoitaja.fi
Kotivastaanotto: Haperontie 2 c 34, Jyväskylä (ks kartta)
Minut löytää Facebookista.

wordpress sivut hinta