1. Energiahoidot
    Auran puhdistus
    Chakrojen puhdistus
    Energeettinen jäsenkorjaus ja kipuhoito
    Tunnekehon hoito (EFT-naputtelu) eli meridiaaniterapia
2. Henkien lähettäminen valoon
3. Eläinten hoitaminen
4. Miten ja missä hoito tapahtuu?
    Hoito kotonani
    Hoito Skypen välityksellä kuvapuheluna
    Hoito asiakkaan kotona Jyväskylän seudulla
    Kaukohoito
    Enkelihoidot (ryhmäkaukohoidot)
5. Palvelun hinta, maksaminen ja yhteystiedot
6. Ohjeet kaukohoitoon valmistautumiseksi

Huom! Seuraava kuvaus energiahoidoista perustuu omiin kokemuksiini, joita yhteensovitan siihen tietoon, mitä energiasta ja energiahoidoista yleisesti tiedetään.

En yritä esittää ymmärtäväni, mihin energian vaikutus perustuu, tai mitä tämä elämänenergia loppujen lopuksi on. Tyydyn vain hyväksymään energian olemassaolon ja sen, että ihminen voi oppia toimimaan sen kanavana ja siten edesauttaa niin ihmisten, eläinten kuin koko Äiti maan - ja koko maailmankaikkeuden - hyvinvointia.

Tämä ei ole "uskomushoitoa". Fakta vain on se, että jokainen ihminen voi parantaa itseään ja muita ajatuksensa voimalla, ja tätä oppimaani kykyä käytän nyt auttaakseni kaikkia avun tarvitsijoita.

Mitä energiahoidoilla tarkoitetaan? Entä mitä se energia on? Tällä elämänenergialla on monta nimeä eri kulttuureissa kuten prana, chi / Qi / ki. Meissä jokaisessa virtaa energiaa, joka pitää meidät elossa, ja tämän energian valjastaminen käyttöömme hoitojen yhteydessä käynnistää kehon oman paranemisprosessin, joka useassa vakavassa sairastumisessa on "jäänyt jumiin"; keho on tuolloin stressitilassa, joka ei välttämättä purkaannu perinteisin keinoin.

Vanhoissa kulttuureissa energia on tunnustettu iät ja ajat, ja elämänenergian valjastamiseen tähdätään monilla tavoilla, kuten meditaatiolla, joogalla tai vaikkapa qigong-harjoituksilla. Uusi testamentti kertoo Jeesuksen ja hänen seuraajiensa tekemistä ihmeteoista ja siitä, kuinka he paransivat sairaita; energiahoidoissa on kyse samasta asiasta. Energiahoidoilla aktivoidaan kehon omat parantavat mekanismit.

Energiahoidolla voidaan toisinaan saavuttaa nopeita tuloksia esim. poistamalla kroonisia fyysisiä kipuja. Joskus on varauduttava useampaan hoitokertaan, jolloin pintaoireiden hoitamisen sijaan keskitytään vaivat synnyttäneeseen ja sitä ylläpitävään alkuperäiseen syyhyn. Ja koska tämäkin hoitomuoto on ihmisen ymmärryksen ulkopuolella, "korkeammassa kädessä", emme voi aina auttaa toisiamme edes tällä tavoin. Pelkkä rakkaudellinen ajatus paranemisesta sinänsä auttaa, mutta meidän jokaisen kohtaloon on sidottu asioita, joita meidän vain täytyy kohdata. Joskus se tarkoittaa sairauksien ja niihin liitettyjen oppiläksyjen läpikäyntiä.

Kehomme ja mielemme toimii saumattomassa vuorovaikutuksessa, ja meidän todellinen minämme - ajatellaan sitä sieluna, henkenä tai kaiken taustalla toimivana rajattomana Tietoisuutena - on rajattoman voiman lähde. Olemme luoja-olentoja, jotka ottaessaan yhteyden tosi-olemukseensa saa käyttöönsä lopulta täysimäärisen vallan muuttaa elämäänsä pelkästään ajatuksena ja sydämensä voimin.

En kannusta takertumaan mihinkään hoitomuotoon "ainoana oljenkortena". Energiahoidot ovat mullistava keino tuoda elämäämme hyvinvointia, mutta se ei sulje pois muiden käytettävissä olevien apukeinojen tarvetta. Terve ruokavalio ja elämäntavat, liikunta, ystävät ja elämää kannattelevat ihmissuhteet; terveydenhuolto ja lääkäri; vertaistuki ja psykoterapia; liikkuminen luonnossa; rukous ja myönteinen elämänasenne - muiden muassa - toimivat kaikki voimavaroina hyvää elämää tavoiteltaessa.

Huom! Älä koskaan luovu lääkärin määräämistä hoidoista tai lääkkeistä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa.

Kuten voit lukea Askel Onneen -ohjelmastani, olen itsekin siirtymässä palveluntarjonnassani siihen, että autan ihmisiä auttamaan itseään. Koko hyvinvointimme on lopulta oman mielemme ja sydämemme kautta tapahtuva prosessi - me luomme sen, millainen maailmamme - ja siinä samassa terveytemme - on.

Auran puhdistus

Jokaista meitä ympäröi aura eli energiakenttä. Energiahoidoilla vahvistetaan, korjataan ja puhdistetaan auran kerroksia. Myöhemmin esittelemälläni EFT-hoidolla keskitytään erityisesti tunnekehon puhdistamiseen.

Energiakeho on fyysisen kehon kaksoiskappale. Mikäli fyysinen keho kokee vamman, myös energiakeho vahingoittuu, ja fyysisen kehon paraneminen voi estyä ellei energiakenttää hoideta. Auran korjaamisen jälkeen fyysisessä kehossa käynnistyy sen luonnollinen paranemisprosessi.

Pelkän auran puhdistuksen lisäksi tarvitaan usein hoitomuotojen yhdistämistä. Otetaan esimerkkinä vahingoittuneen tai kipeän olkapään hoitaminen. Energiahoidolla korjataan olkapään energiakenttää, joka poistaa aurassa piilevät vauriot. Tämän lisäksi hoitoa täydennetään fyysiseen kehoon kanavoitavalla energialla (ks. alla kuvaus fyysisen kehon hoidosta). Mikäli kipu ei näidenkään toimenpiteiden jälkeen poistu tai se tulee takaisin, hoitoa jatketaan tunnekehon hoidolla EFT-terapian avulla (ks. alla kuvaus EFT:stä). Toisinaan kivun lähde voi juontaa entisiin elämiimme.

Aura voi heikentyä ja vaurioitua monesta syystä. Sairaudet, vammat, psyykkinen kuormitus ja huonot elintavat - näitä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä on lukuisia - vaikuttavat energiakenttäämme. Pelkkä myönteinen ajattelu vahvistaa meitä, kun taas kielteisyys on oikotie epäonneen; luova voimamme joko rakentaa tai rappeuttaa meitä. Korostankin työssäni energiahoitajana ja elämässäni aina ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka koostuu monesta eri tekijästä. Olemme lopulta aina itse vastuussa terveydestämme.

Chakrojen puhdistus

Energiakehon lisäksi ihmisessä on lukuisa määrä energiakeskuksia eli chakroja, joiden kautta elämänenergia virtaa meihin sisään ja meistä ulos, ja jotka ylläpitävät energian kulkua kehossamme. Chakroista puhuttaessa niistä mainitaan yleensä seitsemän tai kahdeksan tärkeintä, ja ne ovat nimeltään juuri-, sakraali-, napa-, pallea (solar plexus)-, sydän-, kurkku-, otsa (kolmas silmä)- ja kruunuchakra. Puhdistan ja vahvistan aina muitakin chakroja, mm. kasvojen alueen sekä kehon ulkopuolisia chakroja.

Chakrojen hoidolla kehon ja energiakehon energiat saadaan virtaamaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Jokaisella chakralla on oma perustehtävänsä ihmisen hyvinvoinnissa, ja intuitiivinen hoito vie parantavaa voimaa aina oikeaan paikkaan.

Chakroja hoidettaessa pureudutaan joskus syvälle energiakeskuksen sisään, toisinaan jopa sen syvimpiin kerroksiin poistaen entisistä elämistä aiheutuvia energiatukoksia. Käytössäni on myös tekniikoita, joilla voin poistaa tukkeumia chakroista kohdistaen energian tiettyyn ajankohtaan ihmisen elämänhistoriassa, esim. johonkin traumaattiseen tapahtumaan ja muistoon.

Esimerkkitapauksena chakrahoidosta käy henkilö, joka kärsii stressin aiheuttamista vatsakivuista. Hänen palleachakransa, joka reagoi herkästi stressiin voi tällöin olla epätasapainossa aikaansaaden kipuja kehossa. Kun palleachakra tasapainoitetaan, alkavat stressioireet vähetä. Hoitoa tehostetaan auran puhdistuksella sekä fyysisen kehon energisoinnilla vatsakipujen alueelta. Lopuksi stressin laukaisemiin tekijöihin pureudutaan tunnekehon EFT-hoidolla, jolla kehomuistiin taltioituneet stressitilanteet (kielteiset muistot, traumat jne.) saadaan lopullisesti poistettua. Kaiken kruunaa elintapamuutos.

Energeettinen jäsenkorjaus ja kipuhoito

Energiakentästä ja -keskuksista siirrymme sitten fyysisen kehon hoitoon. Se on tekniikka kehon virheasentojen korjaamiseen sekä kipuhoitoon. Ohjaamalla energiaa siihen osaan kehoa, jossa tarvitaan jäsenkorjausta tai kivun lievitystä voidaan kehon virheasennot tai kipu saada heikkenemään tai poistumaan. (Toisinaan vaaditaan useita hoitokertoja päästäksemme kipua ylläpitävään mekanismiin käsiksi).

Tunnekehon hoito (EFT-naputtelu) eli meridiaaniterapia

Yksi käyttämistäni tekniikoista on tunnekehon hoito eli tunteiden vapautustekniikka EFT (engl. Emotional Freedom Techniques). Tällä menetelmällä saadaan kirjaimellisesti sormen naputuksella poistettua vakavimpiakin traumoja energiakehosta, ja sitä kautta muistista ja kehosta.

Ihmisen vahvan kielteiset kokemukset painuvat usein alitajuntamme kätköihin niin, että niihin on vaikea päästä käsiksi. Alitajuntaan piilotettuina menneisyyden traumat alkavat ohjata ihmisen toimintaa. Hän voi kokea elämänsä onnettomaksi tietyissä tilanteissa tai kokonaisvaltaisesti arjessaan. Alkuperäisiä kokemuksia muistuttavat tilanteet saavat puolustusreaktiomme heräämään, ja lopputuloksena voi olla pitkittyneitä oireita; masennusta, ahdistusta, paniikkihäiriöitä jne.

Kielteisten kokemusten aikaansaamat tunteet ja reaktiot varastoituvat meihin. Pitkittyessään ne aiheuttavat kehon erilaisia vaivoja, sairastumista ja rappeutumista. Tunnekehon hoidolla voidaan vapautua näistä elämäämme invalidisoivista muistoista ja toimintamalleista. Samalla psyykeemme häiriötilat vähenevät.

Tunnekehon hoidossa poistetaan energiakehosta ne alkuperäiset kokemukset (esim. koulukiusaaminen), jotka kasautuessaan ovat aiheuttaneet näkyviä oireita (esim. paniikkihäiriö, masennus...). Hoidon jälkeen ihminen ei pysty enää kunnolla palauttamaan mieleensä kielteisiä muistojaan; ne on pois pyyhitty kehosta ja mielestä. Tämän seurauksena myös oireet poistuvat ja ihminen vapautuu menneisyytensä taakoista.

Kun fyysinen kehomme kuolee, sielumme matkaa korkeampiin ulottuvuuksiin puhdistautumaan tämän elämän taakoista sekä valmistautumaan seuraavaa elämää varten. Toisinaan vapautunut sielu voi jäädä maanpiirin yhteyteen kykenemättä jatkamaan matkaansa. Tällaiset henget voivat aiheuttaa ihmisille vaivaa mm. takertumalla energiakenttäämme, mutta valotyöntekijänä minulle on suotu lahja irroittaa niitä ihmisistä sekä lähettää ne matkalleen korkeampiin ulottuvuuksiin.

Siinä missä ihmisten hoitamiseen, energia sopii myös eläinten (ja kasvikunnan) parantamiseen. Mikäli lemmikkisi tai vaikkapa harrastuseläimesi kärsii kivuista tai sairauksista, voin toimia energia- eli parannuskanavana myös tällaisissa tapauksissa.

Energiahoidot ovat ajasta ja paikasta riippumaton hoitomuoto. Hoidot voidaan tehdä paikan päällä kasvotusten, tai voin lähettää parannuspyynnön ja välittää energiaa vaikka toiselle puolen maailmaa.

Hinnasto löytyy omalta sivultaan.

Hoito kotonani

Minulla ei ole vielä erillistä vastaanottotilaa, vaan otan asiakkaat vastaan kotonani Jyväskylän Keltinmäessä. Varaa aikaa alku- ja loppukeskustelulle sekä varsinaiselle energiahoidolle noin 1,5 - 2 tuntia. Katso osoite ja ajo-ohjeet.

Hoito Skypen välityksellä kuvapuheluna

Mikäli et pääse kotivastaanotolleni, mutta haluat henkilökohtaisesti ohjatun hoidon sekä keskusteluyhteyden minuun hoidon aikana, voimme pitää istunnon tietokoneen välityksellä Skypen avulla kuvapuheluna.

Varaa aikaa alku- ja loppukeskustelulle sekä varsinaiselle energiahoidolle noin 1,5 - 2 tuntia.

Hoito asiakkaan kotona Jyväskylän seudulla

Voin myös tulla kotiisi tekemään hoidot Jyväskylän seudulla.

Varaa aikaa alku- ja loppukeskustelulle sekä varsinaiselle energiahoidolle noin 1,5 - 2 tuntia.

Kaukohoito

Energiahoidot on mahdollista välittää ilman kontaktia ja henkilökohtaista tapaamista. Kaikki perustuu ajatuksen voimaan. Kaukohoidoissa puuttuu luonnollisesti fyysinen kosketus, jota esiintyy jonkun verran lähihoidossa (rentouttava, kehoa energisoivaa hieronta), mutta joskus ihmiset kokevat kaukohoidon jopa voimallisempana. Tämä voi johtua siitä, että yksin tutussa ympäristössä omassa kodissaan ihmiset kykenevät paremmin rentoutumaan, ja tällöin energian vastaanottaminen on avoimempaa kuin jos asiakas jännittää vastaanotolla.

Sisältää hoitoa edeltävän puhelun (kesto n. 15 - 20 min) ja energiahoidon välityksen.

Katso palvelun hinta, maksutavat ja yhteystiedot täältä.

Mikäli otat minulta hoidon ns. kaukohoitona, lue seuraavat ohjeet ennen energian vastaanottamista.

1. Etsi rauhallinen paikka. Varaa aikaa n. 30 - 60 minuuttia (toisinaan hoito voi kestää kauemminkin). Yleensä hoidettava huomaa, kun energian virtaaminen alkaa ja loppuu.

2. Istu rentona tai seiso. Mene makuulleen jos siltä tuntuu, mutta energia kiertää kehossasi paremmin mikäli sinulla on jalat maata vasten.

3. Anna kaiken tapahtua. Mitä vähemmän vastustat, sitä helpommin parantava energia kiertää kehossasi. Älä pelkää, vaikka kokisit rajujakin reaktioita. Toisaalta älä pety, vaikka tuntemuksesi olisivat lieviä. Kaikki tapahtuu aina sinun parhaaksesi, ja jokainen meistä kokee energiahoidot yksilöllisesti. Hoidon vaikutukset voivat vaihdella myös hoitokertojen välillä.

4. Kun hoito on ohi juo runsaasti vettä ja varaa aikaa levolle. Vältä voimakasta fyysistä kuormitusta, sillä tarvitset aikaa palautumiseen.

Sinulle voi tulla hoidoista erilaisia puhdistautumisoireita. Hoidon aikana ja sen jälkeen voit kokea, että kipusi voimistuu tai pintaan nousee psyykkistä oireilua. Näin tapahtuu joskus, kun energeettiset tukokset nousevat pintaan, mutta sen pitäisi mennä ohi. Mikäli kipu tai huono olo jatkuu, ota meihin yhteyttä niin lähetämme sinulle uuden enkelihoidon tai tarjoamme sinulle henkilökohtaista energiahoitoa.

^ Sivun alkuun ^

Nimi: Amon-Ra
Puh: 040 - 7787 398
Email: janne.karvo@energiahoitaja.fi
Kotivastaanotto: Haperontie 2 c 34, Jyväskylä (ks kartta)
Minut löytää Facebookista.

wordpress sivut hinta